Er is al een concept omgevingsvisie maar die is nog niet gedeeld

De projectleider van de gemeente gaf op de BVS voor de raad een presentatie over de Milieueffectrapportage (MER) m.b.t. de Omgevingsvisie 2040. Er is dus al enige tijd een concept Omgevingsvisie. Deze is bij adviesbureau Arcadis neergelegd om de mogelijke MER-effecten in kaart te brengen. Dat rapport gaat nu naar een landelijke MER-commissie die de […]

Uitnodiging (om niet meer te kunnen)

Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten? Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de […]

Omgevingsvisie – opbrengst participatie herkenbaar?

Uitstel? Het is al een tijd stil rond de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het opstellen van de concept Omgevingsvisie en behandeling door de gemeenteraad stonden gepland voor dit najaar. Maar dat is niet gehaald. Waar blijft het concept? In de concept Omgevingsvisie moeten we de participatieopbrengst herkenbaar terug kunnen zien. De verplichte […]

Identiteit bepaalt voorzieningen en niet andersom!

De op zatermiddag georganiseerde inspiratiesessie voor de raad moest gaan over de vraag: Moet Hilversum groeien om het voorzieningenniveau op peil te houden? Deze op zichzelf al suggestieve vraagstelling werd voorgelegd aan een panel van 4 “deskundige oude wijze heren”. Spoiler alert; de vraag bleek niet relevant. Eerst even iets over het moment en de […]

Frans bedankt!

Frans Kwantes heeft de kerngroep van HOP2040 verlaten. Frans was samen met Patrick Weening HOP’er van het eerste uur en was dus al betrokken bij het Burger Initiatief Voorstel tegen de woningplannen van de MRA. Patrick had de kerngroep al eerder verlaten. Frans was vaak spreekbuis van HOP2040. Zijn scherpte, betrokkenheid met Hilversum en kennis […]

Amendement van de raad luidt nieuwe fase in

In de raadsvergadering van 13 juli 2022 besloot de gemeenteraad over de afronding van de participatie. De raad was unaniem enthousiast en tevreden over de opbrengsten van de participatie. Ze vraagt het college uitdrukkelijk om de participatie als belangrijke basis bij het opstellen van de Omgevingsvisie te gebruiken. Het oorspronkelijke voorstel van het college is […]

De participatieopbrengst wordt formeel vastgesteld en vormt de basis voor de Omgevingsvisie

Een delegatie van HOP2040 was op uitnodiging van de Gemeenteraad op bezoek op het raadhuis. Er volgde een toelichting, hoe de Raad van plan is verder te gaan met de participatieopbrengst. HOP2040 heeft naar aanleiding van de gang van zaken tijdens twee recente commissievergaderingen aangegeven zich zorgen te maken over de verwarrende wijze waarop de […]

Update en link naar de Gooi & Eemlander

(foto is van Gooi & Eemlander) Zoals jullie wellicht gezien hebben, heeft HOP2040 via de pers (Gooi en Eembode van gister en Gooi en Eemlander- Grote zorgen bij bewonersclubs over inbreng Hilversummers bij toekomstplan voor de mediastad: ’Het lijkt wel of ze koudwatervrees hebben’ van vandaag) een oproep aan de raad gedaan om de opbrengst […]

Zorg gedeeld met Gooi & Eembode

HOP2040 deelde afgelopen week haar zorg met de redactie van de Gooi & Eembode. Ze maakten er dit artikel van: Oproep HOP2040 aan gemeenteraad: ‘Pak sentiment uit samenleving op’ Lees het artikel op de website van de Gooi & Eembode.

Terugkoppeling stuurgroep

De stuurgroep kwam bijeen om het verloop van de commissievergadering te bespreken. Tevens is nagedacht over het verdere verloop richting de raadsbehandeling. Het verslag is hier te lezen.