Auto of de fiets?

Op donderdagavond stroomde de Vorstin vol met betrokken Hilversummers. Dit is de avond van het stadsgesprek. De afronding van de participatie en de start van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Aan de opkomst lag het niet. Het was een mooie zaal vol. Ook aan de avondvoorzitter lag het niet. De sportcommentator Gert van ’t Hof […]

Kom naar het stadsgesprek

Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. https://hilversum2040.nl/nl-NL/projects/stadsgesprek-omgevingsvisie Volg de link om u aan te melden. Namens HOP2040 doen we de oproep om aanwezig […]

Wat zeggen de inwoners ook alweer?

Duidelijk is dat iedereen een groen(er) Hilversum wil, met het dorpse karakter en toch stadse voorzieningen. Een goed evenwicht tussen rustig wonen en reuring. Met een ziekenhuis, sport, winkels, uitgaan en cultuur naar ieders smaak. Een gezellige stad waar mensen bij elkaar betrokken zijn en kunnen meedoen. Een stad met een diverse bevolking en een […]

Organisaties aan het woord

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? En hoe werken en leven we dan samen? Het is belangrijk dat naast inwoners ook organisaties als ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ketenpartners daarover meedenken en meepraten.  Organisaties aan het woord mei 2022

Kom naar het stadsgesprek op 12 mei

Komt allen naar het stadsgesprek over de dilemma’s voor de toekomst van Hilversum. Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. Dagvoorzitter Gert van ’t […]

Eerst economie en dan volgt de rest vanzelf?

Bekijk het verslag van de participatiebijeenkomst met ondernemers.

Dorps karakter met stadse voorzieningen?

Bekijk het verslag van een participatiebijeenkomst met stakeholders

Eensgezindheid bij inwoners over toekomst van Hilversum

De eerste fase van de participatie Omgevingsvisie 2040 is afgesloten. De inwoners zijn aan het woord geweest. Het dorpse karakter met veel groen moet blijven is de belangrijkste conclusie.  In het recent verschenen rapport “Inwoners aan het woord” zijn de resultaten weergegeven. Inmiddels hebben de raadsleden hiervan kennis kunnen nemen en is het openbaar. In […]

Grote update

De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Toch even tijd voor een update. Afronding eerste fase van het participatietraject Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, […]

Inspraakreactie Arenapark

Voor de commissievergadering van 12 januari stuurde HOP2040 de onderstaande inspraakreactie naar de gemeenteraad. Wij zien dat met o.a. het doorgaan van de plannen omtrent Arenapark vergaande plannen worden gemaakt voordat de Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld (inwoners)participatie niet serieus genomen wordt Het is goed als u éérst kennis neemt van de opbrengst van de eerste […]