Omgevingsvisie na 4 jaar vastgesteld, zonder kaders


In de avond van 15 mei 2024 heeft de raad de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum vastgesteld. Na een intensief traject van 4 jaren was het dan zover.

Diverse raadsleden bedankten HOP2040 voor haar bijdrage aan dit traject. Uiteraard werd verder iedereen die meegewerkt heeft ook bedankt.

De eerste wethouder die dit traject in portefeuille had is Floris Voorink (VVD). Na de verkiezingen in 2022 is hij opgevolgd door Karin Walters (HvH). Walters is onlangs opgestapt en recent opgevolgd door Karin van Hunnik (HvH). Deze nu verantwoordelijke wethouder werd deze avond  vervangen door wethouder Arno Scheepers (VVD).

Er was weinig debat. De raad was er na 4 jaar grotendeels tevreden mee: een visie zonder kaders die richting zouden moeten geven om toetsbaar koers te houden. De stemming telde 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen de voorliggende Omgevingsvisie.

Toch stelden diverse raadsleden de vraag wat nu de positie van de raad gaat worden bij het vaststellen van Gebiedsagenda’s. Dat zijn nadere uitwerkingen van de Omgevingsvisie en daarbij wil de raad toch wel vinger aan de pols houden.

Vervangend wethouder Scheepers gaf aan dat in de documenten staat dat de raad de Gebiedsagenda’s als kader stellende documenten moet vaststellen.

HOP2040 roept de (toekomstige) raadsleden op om die (toekomstige) verantwoordelijkheid te nemen! Laat de luide en eensgezinde stem van de Hilversumse samenleving niet verloren gaan!

Laat de stip op de horizon zoals in de Denkrichting verwoord op basis van de participatieopbrengst realiteit worden!!

Laat een bericht achter