Is een zienswijze wat anders dan participatie?

Een zienswijze is wezenlijk wat anders dan participatie. Participatie is een informeel proces waarbij de gemeente vrij is om te besluiten of en hoe ze het verwerkt in haar plannen (dat hebben we al gemerkt :-). Een zienswijze is een formeel onderdeel van het vaststellen van de Omgevingsvisie. Daarom moet een zienswijze ook een aantal […]

Ook andere groeperingen vinden dit geen visie

De initiatiefnemers van het Klimaatmanifest Hilversum zijn allerminst gelukkig met de Omgevingsvisie. Zij zoomen uiteraard in op aspecten als duurzaamheid en energietransitie. De groep zegt: “Met de Omgevingsvisie neigt de gemeente naar ‘greenwashing’” en ze parafraseren ten slotte de VN met de uitspraak dat er ook in Hilversum een ‘crimineel gebrek aan leiderschap is’. Meer info […]

Stadsgesprek is toch geen nieuwe participatie?

In de uitnodiging voor het stadsgesprek lijkt de weg open voor nieuwe participatie. De gemeente zegt zelf in haar aankondiging dat ze: “Belangrijke thema’s uit de participatie en uit de politiek komen deze avond aan bod. Thema’s als ‘Hoe verdelen we de ruimte voor auto, fiets en groen?, Welke faciliteiten hebben sterke wijken in de […]

Actie nodig!

Vandaag stuurden we onderstaande oproep naar onze achterban. Ook jij kan dit bericht gebruiken om jezelf en of je buurt aan te sluiten op de acties rondom de inspraak van de Omgevingsvisie: Je staat bij HOP2040 geregistreerd als betrokkene bij een buurtvereniging of bewonersorganisatie in Hilversum. Regelmatig mailen we je over de voortgang van de […]

Invloed MRA op hoe onze regio er de komende 20 jaar uitziet

In een artikel op Omroep Flevoland lezen we hoe bestuurskundige Marcel Boogers tegen het samenwerkingsverband MRA aankijkt. “De grote onderwerpen, woningbouw, infrastructuur, worden allemaal bij de Metropoolregio besproken. Het gaat er wel over hoe jouw regio er over twintig jaar uitziet. Dan wil je dat de afwegingen in een open en transparant traject worden besproken.” Lees […]

Ontwerp Omgevingsvisie in inspraak (reactie op raadsbehandeling)

Gisteravond heeft de raad de Ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak door de samenleving. Een nieuwe fase is hiermee aangebroken. Iedereen kan nu zienswijzen indienen op het Ontwerp. Ook inwoners kunnen zich weer laten horen. En dat is helaas keihard nodig omdat het overgrote deel van de raad nog altijd niet doordrongen is van de urgentie en noodzaak […]

Ontwerp Omgevingsvisie gereed voor inspraak

De gemeenteraad van Hilversum heeft met een aantal amendementen de ontwerp omgevingsvisie vastgesteld. Daarmee start een nieuwe fase van de Omgevingsvisie; die van inspraak. Binnenkort ligt het plan klaar voor inspraak. Hierover later meer op onze website.

Bij NH Nieuws

Bewonersclubs Hilversum zetten politiek op scherp: “Toon eens lef” Lees het hele artikel op de website van NH Nieuws

In de Gooi & Eembode

Uit het artikel: Schrijnend Een visie moet méér bevatten dan volzinnen met goede intenties, vervolgt Koster. “HOP2040 heeft zich namens vele Hilversummers ingespannen om de opbrengst van de participatie op cruciale zaken terug te zien in de Omgevingsvisie. Een compliment van de raad over het goede participatieproces wat heeft plaatsgevonden is schrijnend als dit niet […]