Grote update

De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Toch even tijd voor een update. Afronding eerste fase van het participatietraject Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, […]

Inspraakreactie Arenapark

Voor de commissievergadering van 12 januari stuurde HOP2040 de onderstaande inspraakreactie naar de gemeenteraad. Wij zien dat met o.a. het doorgaan van de plannen omtrent Arenapark vergaande plannen worden gemaakt voordat de Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld (inwoners)participatie niet serieus genomen wordt Het is goed als u éérst kennis neemt van de opbrengst van de eerste […]

MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022

Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen. 2022.01.12 inspreken cie 8. MRA HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen: Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot […]