Omgevingsvisie na 4 jaar vastgesteld, zonder kaders

In de avond van 15 mei 2024 heeft de raad de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum vastgesteld. Na een intensief traject van 4 jaren was het dan zover. Diverse raadsleden bedankten HOP2040 voor haar bijdrage aan dit traject. Uiteraard werd verder iedereen die meegewerkt heeft ook bedankt. De eerste wethouder die dit traject in portefeuille had […]

Nancy en Meije gaven Hilversumse bewonersclubs grotere stem: “Politiek moet nog beter luisteren”

Lees NH Nieuws voor het hele bericht.  Met de kerngroep blikken we kort terug op een lange periode die voorafging aan het vaststellen van de Omgevingsvisie. Als alles volgens plan verloopt stelt de Hilversumse politiek vanavond haar langverwachte toekomstbeeld vast. Na vier jaar knokken om het Hilversum van de nabije toekomst mooier te maken en […]

Slotakkoord Omgevingsvisie

Op 15 mei zal de raad de Omgevingsvisie na een traject van 4 (!) jaren vaststellen. HOP2040 heeft dankzij de 41 aangesloten bewonersorganisaties een gedegen participatietraject kunnen bevorderen wat geresulteerd heeft in de Denkrichting. Daarin staat de eensgezinde samenleving brede visie op de toekomstige identiteit van Hilversum beschreven. Hieronder nog even onze mail van 19 […]

Aankondiging

Als de Omgevingsvisie op 15 mei wordt vastgesteld door de gemeenteraad stoppen Nancy Koster en Meije Gildemacher met hun werkzaamheden voor HOP2040. Beiden hebben de afgelopen 4 (!) jaar vanuit de kerngroep bijgedragen aan het participatietraject en de borging ervan in de Omgevingsvisie. In de afgelopen jaren is het initiatief van 26 bewonersorganisatie uitgegroeid tot […]

Commissie Ruimte Ordening en Projecten

Vanavond (vermoedelijk vanaf 21 uur) de behandeling van het vaststellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040. Hier is de link naar de stukken: https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/29405a65-77cd-4b8d-97e8-116677b2e8f6 Op het Youtubekanaal van de gemeente Hilversum kunt u online meekijken. De Raadzaal bezoeken is ook mogelijk. HOP2040 zal inspreken op deze avond.

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten over de ‘Omgevingsvisie Hilversum 2040’

Lees  het CRKM advies De commissie is wederom kritisch op de Omgevingsvisie: De commissie constateert dat de Omgevingsvisie niet benoemt welke bestaande kwaliteiten specifiek geborgd dienen te worden in de gebieden waarvoor geen gebiedsagenda’s opgesteld zullen worden. Daarnaast denkt de commissie dat door zaken nu algemeen te formuleren het risico ontstaat dat plannen in latere […]

Eindfase?

Nu de besluitvorming van de Omgevingsvisie in de slotfase is aangekomen, hebben wij een kleine aanpassing gedaan op onze website. U kunt nu op de homepage ALLE berichten lezen die wij in de afgelopen 4 jaar hebben gepubliceerd. Zo is nog eens het consequente geluid van de inwoners terug te lezen. Het eerste bericht is […]

Commissie ruimtelijke kwaliteit kritisch op Omgevingsvisie tijdens bespreking

Geachte leden van de commissie CRKM, Bij de bespreking van de concept Omgevingsvisie 2040 op donderdag 11 april jl. was HOP2040 als toehoorder aanwezig. Naar aanleiding daarvan willen wij de commissie complimenteren met de kritische vragen die daar door u zijn gesteld en vertrouwen erop dat dit zijn weerslag krijgt in uw advies aan het […]

Aangepaste Omgevingsvisie opnieuw naar de gemeenteraad

Het college (zonder wethouder Karin Walters sinds vorige week) stuurde de Omgevingsvisie naar de Raad. Het college zegt daarover in een nieuwsbericht:  “Drie jaar na het vaststellen van het herzien plan van aanpak ligt nu de Omgevingsvisie Hilversum 2040 voor besluitvorming voor. Achter ons ligt een intensief participatietraject. Veel Hilversummers hebben inbreng geleverd. Er zijn […]

Aan tafel over Woningnood in Hilversum “Er zijn kaders nodig!”

Bekijk hier de uitzending van NH Gooi over de woningnood in Hilversum. Naast Karin Walters, Cunera Bossers-Smit en Raoul van de Wetering zat ook HOP2040 aan tafel. Ook het onderwerp participatie kwam voorbij. HOP2040 pleit ervoor om bij participatie echt de denkkracht van de samenleving te gebruiken en er ook wat mee te doen. De […]