De broodnodige kaders

In de commissievergadering op 17 januari jl. lag een collegevoorstel voor: hoe de Omgevingsvisie te herschrijven tot een compactere versie dan het Ontwerp. Want de raad had hierom gevraagd. HOP2040 had het voorstel goed bekeken en kwam tot de conclusie dat het voorstel NIET voldeed aan de luide wens van de Hilversumse samenleving om toetsbare […]

Klein Rome of Klein Manhattan?

Een deel van de HOP2040 kerngroep is bij een informatieavond (of participatieavond??) over de bouwplannen in Klein Rome. We zijn hier op uitnodiging van de speciaal opgerichte Stichting Behoud Ons Klein Rome. De avond is fel, grimmig, betrokken en soms wat ongemakkelijk. We zien wat een slechte voorbereiding, misstappen en aantasting van de leefomgeving met […]

Inspraakreactie HOP2040 bij commissievergadering teruglezen

Foto: Lid van de stuurgroep Rob Drukker spreekt namens 40 bewonersorganisaties in bij de commissie van de gemeenteraad HilversumHOP2040 sprak op woensdag 17 januari 2024 in bij het agendapunt over de Omgevingsvisie. “Wij zien na 4 jaar natuurlijk graag een snelle afronding van het traject Omgevingsvisie 2040. Maar op basis van dit voorstel kán dat […]

SYSTEEMFALEN IN HET LEEFOMGEVINGSBELEID

HOP2040 scande een belangrijk stuk van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Omdat we vonden dat er belangrijke inhoud in zit die ook relevant is voor Hilversum delen we graag de analyse met onze lezers. Relevante uitspraken gelicht uit de verkenning December 2023 door Patrick Weening.  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) Het […]

Hopelijk is er snel een Omgevingsvisie, maar dat kan niet op basis van dit stuk

 De raad heeft in motie M23-136 aangegeven hoe zij de Ontwerp Omgevingsvisie gewijzigd wil zien.  HOP 2040 meent dat het commissievoorstel niet voldoet aan de uitgangspunten van de motie. Ook wij willen graag een Omgevingsvisie. We werken al sinds 2020 met de gemeente aan het toekomstplan voor de ontwikkeling van Hilversum. Waarom is het zo […]

Misschien wel een Omgevingsvisie in 2024

Op 17 januari 2024 komt de commissie in het raadhuis bijeen voor het aangepaste voorstel om te komen tot een Omgevingsvisie. De stukken voor de bijeenkomst vindt u hier. https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17 HOP2040 is ze zorgvuldig aan het doornemen en zal na overleg met de achterban met een reactie komen op de 17e. Of het nieuwe stuk […]

HOP2040 wenst iedereen een gezonde en de gewenste sfeervolle toekomst !

2023: terugblik Omgevingsvisie 2040 De tweede helft van 2022 bracht HOP2040 door met het hoopvol wachten op de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. En eindelijk, na meermaals verschuiven van de datum werd het zo’n 600 pagina’s tellende Ontwerp nog nèt voor het einde van 2022 gepresenteerd. HOP2040 werd zelfs uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting door […]

Een update van het HOP2040-front

Zoals jullie weten is de Omgevingsvisie 2040 nog altijd niet vastgesteld en is er nog kans dat de participatieopbrengst (min of meer) geborgd wordt. Vooral dankzij door jullie destijds ingediende zienswijzen en luide roep om concrete toetsbare normen! We hebben als HOP2040 met elkaar dus toch wat bereikt. Op 8 november heeft de raad unaniem […]

Technische afhechting van het gesprek over de Omgevingsvisie

Gisteravond is in de gemeenteraad een motie aangenomen die zorgt voor een nieuw commissievoorstel voor de Omgevingsvisie. In slechts 1 minuut en 30 seconden werd het onderwerp behandeld en de motie is aangenomen en zal worden opgepakt door het college. Lees hieronder de motie. Het college krijgt dus de opdracht van de gemeenteraad om tot […]

Terugblik 5 oktober: “…we moeten naar een nieuwe denkwijze”

Op 5 oktober kwamen woordvoerders van de raadsfracties bij elkaar voor een informeel overleg over hoe verder met de ontwerp Omgevingsvisie. Na de 177 zienswijzen die eerder waren ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie en de voortdurende roep uit de samenleving om concrete toetsbare kaders, beginnen steeds meer raadsleden (terecht) moeite te krijgen met het voorliggende […]