De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.

Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040. Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn […]