Zienswijze insturen: korte video-uitleg

We hebben een korte video-instructie (zonder geluid) gemaakt hoe je het snelst een zienswijze kunt indienen. Kijk hier onder naar 1 minuut 44 seconden durende filmpje. Om het beeld te vergroten kun je rechtsonder op het vierkante icoontje klikken voor een schermvullende weergave.

Bouwstenen voor je zienswijze

Je kunt gebruik maken van onderstaande bouwstenen voor je eigen zienswijze. Kijk natuurlijk wel of je het eens bent met de tekst: of je iets wilt wijzigen, aanvullen of weglaten. HOP2040 adviseert om met de eerste bouwsteen te beginnen. De bouwstenen zijn eenvoudig te kopiëren en te plakken in de zienswijze module van de gemeente. […]

Zienswijze indienen

Hoe lang je nog  hebt om je zienswijze in te dienen hebben we op de homepage gezet. Het is van belang om, als je wat vindt van de Omgevingsvisie dat je dat aan de gemeente laat weten. We hebben een flyer gemaakt en verspreid over het belang van zienswijzen. Die flyer kun je hier downloaden. […]

Belangrijke bouwsteen van elke zienswijze

HOP2040 vindt dat de onderstaande zinnen belangrijke bouwstenen voor ELKE zienswijze zijn. In de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 wordt veel te weinig rekening gehouden met de wensen van de inwoners (zoals deze uit de participatieopbrengst blijken) en de impact van hoogbouw op (het behoud van) de stad als tuinstad met dorps karakter en op het (behoud […]

Handige informatiebron

Op de website van Samen voor onze leefomgeving staan veel handige tips voor het indienen van een zienswijze. Via de wegwijzer kun je per thema belangrijke aandachtspunten krijgen die je kunt verwerken in je eigen zienswijze. https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/9527/hulpmiddelen/voorbeelden-van-zienswijzen

Voorbeeldnota van Zienswijzen; veel aangepast

De gemeente Roosendaal heeft naar aanleiding van de zienswijzen veel zaken aangepast. Bijlage 2 Nota van zienswijzen omgevingsvisie[74]

Voorbeeld Nota van zienswijzen; niets mee gedaan

In deze nota van zienswijzen zie je dat de gemeente Raalte nagenoeg niets overneemt van de zienswijzen. Bijlage 2 Nota van Zienswijzen Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040 – anoniem[50]

Voorbeeldbrief zienswijze

Voorbeeldbrief indienen zienswijze Omgevingsvisie [Voorbeeldzinnen voor de thema’s natuur, landschap, bouwopgave, landbouw, CO2 & energie, die je -evt. naar eigen inzicht aangepast – in deze brief kan gebruiken vind je in de Toolkit op de website.] Aan: Burgemeester en Wethouders Gemeente Hilversum [datum] Betreft: zienswijze Omgevingsvisie Gemeente Hilversum Geachte leden van het college van Burgemeester […]

Uitleg indienen zienswijzen

Uitleg indienen zienswijze Omgevingsvisie De Omgevingswet hecht veel waarde aan participatie. In de wet is vastgelegd dat iedereen die dat wil formeel een mening kan geven, oftewel een zienswijze kan indienen op de ontwerp omgevingsvisie. De manier waarop overheden (bijvoorbeeld jouw gemeente) dit organiseren, dus hoe overheden regelen dat inwoners, ondernemers en organisaties hun wensen […]