Groennormen en hoe je ze naar je hand kunt zetten

HOP2040 maakt in een korte uiteenzetting duidelijk hoe er gespeeld wordt met normen in de huidige Omgevingsvisie. De gedachte achter deze uitlegvideo is om duidelijk te maken dat je elke kant op kunt redeneren. Of een rad voor de ogen kunt draaien; het is een dunne lijn.HOP2040 roept de gemeenteraad van Hilversum op om normen […]

14 september in de agenda?

De Raad heeft een beeldvormende sessie aangekondigd waarin ze van gedachten wil wisselen over de normen die nodig zijn voor het vervolmaken van de Omgevingsvisie. Wij kunnen dit nog niet terugvinden in de agenda van de Raad. Maar de beeldvormende sessies zijn over het algemeen openbaar toegankelijk. Dus, reserveer alvast deze datum in je agenda. […]

Wanneer definitief besluit?

De datum van de raadsvergadering waarin het definitieve besluit voor vaststelling van de Omgevingsvisie zal moeten worden genomen is nog niet bekend. Bij deze roepen we de raadsleden wederom op om de Omgevingsvisie tot een echte visie te maken door op de essentiële punten toetsbare en concrete kaders op te nemen op basis van de […]

En hoe nu verder?

Na de turbulente commissievergadering van 28 juni en de raadsvergadering van 19 juli is de Omgevingsvisie 2040 nog niet definitief door de raad vastgesteld. De raad had al voor de vergadering van 19 juli aangekondigd met een motie te komen over de zienswijzennota zelf en over bijlagen die door het college zelf waren toegevoegd zonder […]