Kom in actie!

Wij raden alle aangesloten bewonersorganisaties aan om de publiekssamenvatting te lezen en onder de aandacht te brengen van de leden.

Hoe verder met de ontwerpvisie?

Op 21 december was de voormalige klankbordgroep uitgenodigd door de wethouder om het concept toegelicht te krijgen. Alleen HOP2040 was daar vertegenwoordigd, helaas had verder niemand uit de klankbordgroep de moeite genomen om te komen. Er was geen ruimte om in discussie te gaan, de wethouder wilde een toelichting geven.In januari 2023 en februari 2023 […]

Karin Walters over de ontwerp Omgevingsvisie 2040

Wethouder Karin Walters heeft zelf een filmpje opgenomen over deze versie Omgevingsvisie voor de Hilversummers: https://www.youtube.com/watch?v=lACu6E3u8qo

Ontwerp Omgevingsvisie 2040

Medio december is de Ontwerp Omgevingsvisie (ook wel concept Omgevingsvisie genoemd) vrijgegeven door het college. De pers heeft daar als eerste kennis van mogen nemen. Wethouder Karin Walters heeft met de pers gesproken en NH Nieuws heeft daar het volgende over gepubliceerd: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/312598/wensen-en-beperkte-ruimte-nopen-hilversum-hoger-te-gaan-bouwen De raad en HOP2040 ontvingen vervolgens de documentatie die jullie kunnen vinden […]

Er is al een concept omgevingsvisie maar die is nog niet gedeeld

De projectleider van de gemeente gaf op de BVS voor de raad een presentatie over de Milieueffectrapportage (MER) m.b.t. de Omgevingsvisie 2040. Er is dus al enige tijd een concept Omgevingsvisie. Deze is bij adviesbureau Arcadis neergelegd om de mogelijke MER-effecten in kaart te brengen. Dat rapport gaat nu naar een landelijke MER-commissie die de […]