Persbericht Omgevingsvisie 2040 en andere visies

Vandaag publiceerde de gemeente Hilversum informatie over de verschillende visies. Hou ook de website bouwenaanhilversum.nl in de gaten waar meer informatie staat. De Omgevingsvisie is de paraplu waar alle andere visies onder vallen. De Omgevingsvisie brengt onderwerpen samen die te maken hebben met de leefomgeving, zoals wonen, werken, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De visie […]

Contact met BV Hilversum gelegd

HOP2040 heeft contact gezocht met BV Hilversum omdat het participatietraject Omgevingsvisie begin april gaat starten en daar ook de Hilversumse ondernemers bij betrokken gaan worden. En ook naar aanleiding van de Brief BV Hilversum inzake Woonvisie (toegevoegd 17 maart 2021) die zij gestuurd heeft naar de raad over de integrale noodzaak van visies. HOP2040 en […]

Participatie moet echt maatwerk zijn

Zeer lezenswaardig artikel in de Gooi & Eembode. Met een luisterwaardige podcast!

HAP voedt het debat met cijfers

De Hilversumse Architectuurprijs (HAP) voedt het debat over de Omgevingsvisie met cijfers en opvattingen. In de Gooi en Eembode Extra+ verscheen een uitgebreid artikel over de opvattingen. “Om een goed en zuiver debat te kunnen voeren zijn betrouwbare cijfers nodig.” aldus HAP. Daarom publiceerden ze een eigen naslagwerk. Bekijk het document hier. Peter van Dulst […]

Plan van Aanpak Omgevingsvisie

Hier kunt u het vastgestelde Bijlage 1. Herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie downloaden.

Raad van Hilversum unaniem

De gemeenteraad van Hilversum stemt op 3 maart 2021 unaniem in met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2040. Na maanden van intensief werk is voor dit deel de inzet van HOP2040 klaar. Nu kunnen we vol aan de bak met de participatie zelf. Tijdens de behandeling van het stuk geeft de wethouder Floris Voorink aan […]