Raad van Hilversum unaniem


De gemeenteraad van Hilversum stemt op 3 maart 2021 unaniem in met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2040. Na maanden van intensief werk is voor dit deel de inzet van HOP2040 klaar. Nu kunnen we vol aan de bak met de participatie zelf.

Tijdens de behandeling van het stuk geeft de wethouder Floris Voorink aan dat HOP2040 gehamerd heeft op integraliteit en dat hij heeft toegezegd dat alle sectorale visies binnen Omgevingsvisie opnieuw (integraal) bekeken worden en indien nodig bijgesteld.

Het woord is binnenkort aan de inwoners van Hilversum! Wij verheugen ons daarop.

Wil je de vergadering terugkijken? Dat kan hieronder, het onderwerp begint op 1:41 uur:

Laat een bericht achter