De broodnodige kaders

In de commissievergadering op 17 januari jl. lag een collegevoorstel voor: hoe de Omgevingsvisie te herschrijven tot een compactere versie dan het Ontwerp. Want de raad had hierom gevraagd. HOP2040 had het voorstel goed bekeken en kwam tot de conclusie dat het voorstel NIET voldeed aan de luide wens van de Hilversumse samenleving om toetsbare […]