Verslag bijeenkomst met de achterban

Op woensdag 21 april 2021 heeft HOP2040 een achterbanvergadering gehouden. Bijpraten over de huidige stand van zaken was het belangrijkste doel. We bespraken ook de start van de participatie. 2021.04.21 verslag achterban

Participarty: de podcast over participatie

Met raadslid Edwin Göbbels

Het zal toch niet waar zijn?

In de Gooi en Eembode+ verschijnt vandaag een artikel over dat er dus toch een woningbouwopgave vanuit de MRA bestaat. Hoe dat zit lees je hier: https://tinyurl.com/3u6py43k 

Inspraakreactie op de mobiliteitsvisie

Op 14 april 2021 spreekt Frans Kwantes namens de 39 bewonersorganisaties  in op de mobiliteitsvisie. Kern van het verhaal is dat het houden van enquetes geen participatie is! Lees hieronder de hele reactie.Inspreken Raadscommissie Hilversum namens Hop 2040                       14 april 2021 Geachte commissieleden, Ik spreek in namens ”HOP 2040”, de vertegenwoordiging van 39 Hilversumse […]

Verslag stuurgroep

Download hieronder het verslag van de stuurgroep van 2 april 2021. 2021.04.02 verslag SG

Omgevingsvisie Gooi & Vechtstreek

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie. De vraagstukken die spelen in de leefomgeving stoppen niet bij gemeentegrenzen. Ook inwoners van gemeenten in Gooi en Vechtstreek bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door de hele […]