Verslag stuurgroep 15 juni

Bijgaand het verslag van de stuurgroep d.d. 15 juni 2021. Download het verslag: 2021.06.15 verslag SG

Raad was niet passief in MRA-proces (zegt de Raad)

‘Vanaf het begin kritisch geweest’. Lees het hele artikel op de website van de Gooi & Eembode

Geen loopje met de participatie

De Omgevingsvisie is een belangrijk sturingsdocument voor de ruimtelijke inrichting van Hilversum richting 2040. Met andere woorden; wat in de Omgevingsvisie staat is de basis voor hoe Hilversum er in de toekomst uitziet. Omdat wij bij HOP2040 ons erg bewust zijn van de betekenis van de Omgevingsvisie hebben we ons (nu al meer dan een […]

Analyse G&E bode: Waarom ging het mis?

Achter de schermen waren er al snel twijfels over organisatiegraad Waarom ging het mis in het nu al gestopte participatieproces? lees het hele artikel op de website van de Gooi & Eembode. 

Participatie uitgesteld

Een betekenisvol en onafhankelijk participatietraject opzetten, waarbij de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt, is geen gemakkelijke opgave voor de gemeente. Als inwoners vinden wij dit echter van het allergrootste belang om een goede en gedragen Omgevingsvisie 2040 door de raad te kunnen laten vaststellen. Daarom hebben wij als 38 bewonersorganisaties, samenwerkend onder de noemer HOP2040, […]

Ontzettend balen

Op deze warme dag stond de participatiesessie voor de Wijk Zuid-West gepland. Een digitale sessie met enkele betrokkenen op locatie in het centrum. We kunnen er kort over zijn, het was ontzettend balen. Een wijkwethouder die eigenlijk niet onze wijkwethouder is, falende techniek, verlate start, onverstaanbaar intro, presentatie met ambtenarentaal. Genoeg ingrediënten om de bijeenkomst […]

Interessante gesprekken

HOP2040 ondersteunt de participatie. In de fase waarin we signalen ophalen uit de Hilversumse samenleving voerden we een flink aantal gesprekken. Dat zijn meestal hele leuke gesprekken. Veel Hilversummers geven graag hun mening over wat ze belangrijk vinden. Dat gaat dan vaak over het karakter van Hilversum, ruimte, verkeer, wonen, groen, spelen, werk en veiligheid. […]

Ons geluid in de klankbordgroep

De gemeente is het participatietraject voor de Omgevingsvisie 2040 gestart. Samen met adviesbureau IDBVV heeft zij een maatschappelijke klankbordgroep opgericht die op 9 juni jl. voor het eerst bijeen kwam. Taak van deze groep zou moeten zijn om te monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen, de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt en pro-actief mee […]

MRA evaluatie van de Rekenkamer

De Rekenkamer presenteert haar rapport over de aanmelding van Hilversum als sleutelgebied binnen de MRA. Het geeft zicht op de bestuurlijke context waarbinnen het college ‘Mediacentrum Hilversum’ als sleutelgebied bij de MRA heeftaangemeld, een reconstructie van het proces, een beschouwing op het politiek-bestuurlijke samenspel tussen college en gemeenteraad in dit proces en de lessen die hieruit […]

Vragenvuur van Leefbaar Hilversum

Wethouder Floris Voorink stond koud op het Marktplein – al is dat lastig met deze temperaturen – om de start van het grote participatietraject te vieren of er ligt al een vragensalvo van Leefbaar Hilversum over dit proces op de digitale burelen van het raadhuis. Blijkbaar zijn er bij de oppositiepartij veel zorgen, zo ook […]