Alles ‘under control’ door de gemeente

We krijgen nog steeds vragen over waarom we zo kritisch zijn op het participatieproces. Het loopt nu toch lekker? Terechte vraag en we gaan er graag op in. Participatie is GEEN vanzelfsprekendheid bij de gemeente Hilversum en we knokken de afgelopen (bijna) twee jaar voor participatie van onderop, onafhankelijk en met geborgde aanpak van de […]

Alles digitaal

We gaan weer digitaal! Onderstaand bericht stuurde de gemeente naar de betrokkenen bij het participatieproces. Wijksessies gaan door, maar wel digitaal. Optimisme over de mogelijkheden overheerst bij de gemeente. Tegelijkertijd is de coronasituatie dusdanig dat het fysiek door laten gaan ook niet verantwoord is. “Wijksessies N.a.v. de persconferentie hebben we moeten besluiten om de fysieke […]

Omgevingsvisie avonden onder het vergrootglas

HOP2040 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Hilversum de kans pakken om te laten horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilversum. De participatieavonden over de Omgevingsvisie 2040 (de wijksessies) zijn daar ook uitstekende momenten voor. Gisteravond werd er in de gemeenteraad van Hilversum over gesproken. Er werd onder andere gesteld dat […]