Alles ‘under control’ door de gemeente


We krijgen nog steeds vragen over waarom we zo kritisch zijn op het participatieproces. Het loopt nu toch lekker? Terechte vraag en we gaan er graag op in.

Participatie is GEEN vanzelfsprekendheid bij de gemeente Hilversum en we knokken de afgelopen (bijna) twee jaar voor participatie van onderop, onafhankelijk en met geborgde aanpak van de uitkomst.

Terug naar het begin: in het amendement van juli 2020 n.a.v. de verstedelijkingsopgave MRA spreekt het college van Hilversum met de gemeenteraad af, dat er onafhankelijke participatie voor de Omgevingsvisie komt. Daarvoor wordt een heel proces opgestart om een onafhankelijk bureau onder de strikte voorwaarden van de gemeente Hilversum in de arm te nemen. Met dat bureau gaat het helaas mis. En nu?

Nu is alles gewoon in de hand van de gemeente. Eén ambtenaar doet grotendeels het werk:

  • De ambtenaar is ambtelijk opdrachtnemer van de Omgevingsvisie
  • De ambtenaar is adviseur van de wethouder
  • De ambtenaar schrijft de terugkoppeling naar de Raad
  • De ambtenaar bereidt de klankbordgroep voor
  • De ambtenaar is de opdrachtgever voor overige betrokkenen in het proces

Voor de goede orde; wij hebben het hier over één en dezelfde persoon. Als je het de ambtenaar zou vragen hoe dit zit, zal hij aangeven dat er ook onafhankelijke capaciteit wordt ingehuurd. Maar ook dat hij een bedrijf heeft ingehuurd om bij te dragen aan de participatie. Maar de bottom-line blijft dat er omwille van tijd (en geld) nagenoeg is afgezien van onafhankelijke begeleiding. En dat alles in de hand is van die ene ambtenaar.

Daarmee is de onafhankelijkheid van het proces ver te zoeken. De sturing vanuit de gemeente is geoptimaliseerd en zo wordt er gedaan wat belangrijk is voor de gewenste uitkomst.

HOP2040 constateert het, adresseert het, geeft aan dat het zo niet kan maar de trein rijdt door. De wethouder maakt zich intussen in het geheel niet meer druk. Ook hij is de oorspronkelijke afspraken uit het amendement helemaal vergeten.

Laat een bericht achter