Klein Rome of Klein Manhattan?

Een deel van de HOP2040 kerngroep is bij een informatieavond (of participatieavond??) over de bouwplannen in Klein Rome. We zijn hier op uitnodiging van de speciaal opgerichte Stichting Behoud Ons Klein Rome. De avond is fel, grimmig, betrokken en soms wat ongemakkelijk. We zien wat een slechte voorbereiding, misstappen en aantasting van de leefomgeving met […]

Inspraakreactie HOP2040 bij commissievergadering teruglezen

Foto: Lid van de stuurgroep Rob Drukker spreekt namens 40 bewonersorganisaties in bij de commissie van de gemeenteraad HilversumHOP2040 sprak op woensdag 17 januari 2024 in bij het agendapunt over de Omgevingsvisie. “Wij zien na 4 jaar natuurlijk graag een snelle afronding van het traject Omgevingsvisie 2040. Maar op basis van dit voorstel kán dat […]

SYSTEEMFALEN IN HET LEEFOMGEVINGSBELEID

HOP2040 scande een belangrijk stuk van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Omdat we vonden dat er belangrijke inhoud in zit die ook relevant is voor Hilversum delen we graag de analyse met onze lezers. Relevante uitspraken gelicht uit de verkenning December 2023 door Patrick Weening.  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) Het […]

Hopelijk is er snel een Omgevingsvisie, maar dat kan niet op basis van dit stuk

 De raad heeft in motie M23-136 aangegeven hoe zij de Ontwerp Omgevingsvisie gewijzigd wil zien.  HOP 2040 meent dat het commissievoorstel niet voldoet aan de uitgangspunten van de motie. Ook wij willen graag een Omgevingsvisie. We werken al sinds 2020 met de gemeente aan het toekomstplan voor de ontwikkeling van Hilversum. Waarom is het zo […]

Misschien wel een Omgevingsvisie in 2024

Op 17 januari 2024 komt de commissie in het raadhuis bijeen voor het aangepaste voorstel om te komen tot een Omgevingsvisie. De stukken voor de bijeenkomst vindt u hier. https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17 HOP2040 is ze zorgvuldig aan het doornemen en zal na overleg met de achterban met een reactie komen op de 17e. Of het nieuwe stuk […]