Slotakkoord Omgevingsvisie


Op 15 mei zal de raad de Omgevingsvisie na een traject van 4 (!) jaren vaststellen.

HOP2040 heeft dankzij de 41 aangesloten bewonersorganisaties een gedegen participatietraject kunnen bevorderen wat geresulteerd heeft in de Denkrichting. Daarin staat de eensgezinde samenleving brede visie op de toekomstige identiteit van Hilversum beschreven.

Hieronder nog even onze mail van 19 april hierover.

De Omgevingsvisie die op basis van de Denkrichting opgesteld is, ontbeert helaas de nodige kaders om de richting koers te geven en te toetsen. Daarom gaat HOP2040 in de volgende fase verder met het volgen hiervan; laten we met elkaar koers houden!

Als de Omgevingsvisie op 15 mei door de raad is vastgesteld, treden Meije en Nancy terug en de volgende fase wordt getrokken door 5 huidige Stuurgroepleden.

Blijf de site www.hop2040.nl volgen!

En natuurlijk hopen we dat iedereen actief zal bijdragen aan de uitwerking van de Omgevingsvisie in Gebiedsagenda’s.

Houd jullie stem en mening levend!

Graag zien we elkaar op de tribune in de raadszaal op 15 mei om de eerste fase af te ronden!

Laat een bericht achter