Terugblik 5 oktober: “…we moeten naar een nieuwe denkwijze”

Op 5 oktober kwamen woordvoerders van de raadsfracties bij elkaar voor een informeel overleg over hoe verder met de ontwerp Omgevingsvisie. Na de 177 zienswijzen die eerder waren ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie en de voortdurende roep uit de samenleving om concrete toetsbare kaders, beginnen steeds meer raadsleden (terecht) moeite te krijgen met het voorliggende […]

Informeel raadsoverleg Omgevingsvisie 5 oktober

Aanstaande donderdag komen de woordvoerders van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten bij elkaar voor een informeel overleg over de Omgevingsvisie. De bijeenkomst is in de raadzaal (vanaf 20.00 uur). Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.  Programma  1) Korte introductie (5 […]