Informeel raadsoverleg Omgevingsvisie 5 oktober


Aanstaande donderdag komen de woordvoerders van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten bij elkaar voor een informeel overleg over de Omgevingsvisie. De bijeenkomst is in de raadzaal (vanaf 20.00 uur). Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.

 Programma 

1) Korte introductie (5 min) door Rob Docter en Haitske van de Linde 

2) Korte toelichting door de CRKM op het advies van de CRKM (10 min) 

  1. 3) Bespreken van de vorm en het detailniveau van de Omgevingsvisie (60m totaal) a) Hoe definiëren we kwaliteit zodanig dat het tenminste tot 2040 (en langer) als kader kan dienen? 
  2. b) De CRKM adviseert 4 stappen*. Wat vinden we van deze stappen in relatie tot de vorm? 
  3. c) Gedachtenwisseling met de CRKM n.a.v. Bijlage F 

Aftrap: 

Per fractie: vertel in max 2 minuten welk beeld jouw fractie heeft van het eindproduct Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld hoeveel pagina’s en hoe gedetailleerd. Of je verwacht dat het normen bevat die overal in de gemeente gelden of dat je uitwerking verwacht die per gebied of programma kan verschillen. (max. 20m) 

Deelvragen voor het gesprek: 

4) Net ophalen over de inhoud (20m) 

Inventarisatie van de belangrijkste politieke verschillen van inzicht die bij de behandeling een rol gaan spelen (zoals bijvoorbeeld bevolkingsgroei, aantal woningen, verdichting, bouwhoogte en openbaar groen), om in te schatten hoeveel en welke sessies we hiervoor willen organiseren. 

5) De procedure: (20 min) 

Welke beelden hebben we bij het vervolgproces? VERVOLGBLAD 2 

a) Mochten we besluiten tot een compactere Omgevingsvisie, vinden we het dan noodzakelijk om dit opnieuw voor te leggen aan de samenleving (inclusief de tijd die daarmee gemoeid gaat) of zien we dit als een redactionele verwerking van alle verzamelde input en is de inspraak voldoende geborgd via de mogelijkheid om in te spreken in de commissie waar het uiteindelijke voorstel besproken zal worden? 

b) Hoe willen we de opdracht voor het vervolgproces aan het college geven? Via een motie vreemd aan de agenda rechtstreeks in de raadsvergadering of via een commissiebehandeling? 

Laat een bericht achter