Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten over de ‘Omgevingsvisie Hilversum 2040’


Lees  het CRKM advies

De commissie is wederom kritisch op de Omgevingsvisie:

De commissie constateert dat de Omgevingsvisie niet benoemt welke bestaande kwaliteiten specifiek geborgd dienen te worden in de gebieden waarvoor geen gebiedsagenda’s opgesteld zullen worden. Daarnaast denkt de commissie dat door zaken nu algemeen te formuleren het risico ontstaat dat plannen in latere planontwikkelingen minder scherp en minder integraal aangepakt kunnen worden. Alles wat aan de voorkant al in een kader en visie vastgelegd wordt, helpt bij sturing en toetsing. 

Woensdag 17 april bespreekt de commissie van de gemeenteraad het advies en de Omgevingsvisie.

Laat een bericht achter