Uitnodiging (om niet meer te kunnen)

Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten? Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de […]

Omgevingsvisie – opbrengst participatie herkenbaar?

Uitstel? Het is al een tijd stil rond de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het opstellen van de concept Omgevingsvisie en behandeling door de gemeenteraad stonden gepland voor dit najaar. Maar dat is niet gehaald. Waar blijft het concept? In de concept Omgevingsvisie moeten we de participatieopbrengst herkenbaar terug kunnen zien. De verplichte […]

Identiteit bepaalt voorzieningen en niet andersom!

De op zatermiddag georganiseerde inspiratiesessie voor de raad moest gaan over de vraag: Moet Hilversum groeien om het voorzieningenniveau op peil te houden? Deze op zichzelf al suggestieve vraagstelling werd voorgelegd aan een panel van 4 “deskundige oude wijze heren”. Spoiler alert; de vraag bleek niet relevant. Eerst even iets over het moment en de […]