Uitnodiging (om niet meer te kunnen)


Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten?

Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de samenleving en ervoor te zorgen dat de samenleving geïnformeerd is. Dat lukt niet met dit regime van te laat uitnodigen en niet actief informeren.

Als HOP2040 balen we hier zo ontzettend van. Hoe kunnen we dit bijbenen, op de hoogte blijven, informatie krijgen om ervoor te zorgen dat het stevige participatiegeluid blijft klinken. Uitnodigingen komen laat, via diverse kanalen met verschillende afzenders.

Ook al is dit een BVS voor de gemeenteraad, het lijkt ons toch wel dat dit ook toegankelijk is voor publiek en zeker voor een betrokken groep Hilversummers. Maar zolang de gemeente het niet wil, wordt het wel een beetje ingewikkeld. Laat en rommelig uitnodigingsbeleid helpt daar niet bij.

Bekijk hier  Uitnodiging BVS Omgevingsvisie

Bekijk hier de agenda van de raad (waar de bijeenkomst niet vermeld staat).

Laat een bericht achter