HOP2040

Wat is in het NIEUWS

Omgevingsvisie na 4 jaar vastgesteld, zonder kaders

In de avond van 15 mei 2024 heeft de raad de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum vastgesteld. Na een intensief traject van 4 jaren was het dan zover. Diverse raadsleden bedankten HOP2040 voor haar bijdrage aan dit traject. Uiteraard werd verder iedereen die meegewerkt heeft ook bedankt. De eerste wethouder die dit traject in portefeuille had […]

Nancy en Meije gaven Hilversumse bewonersclubs grotere stem: “Politiek moet nog beter luisteren”

Lees NH Nieuws voor het hele bericht.  Met de kerngroep blikken we kort terug op een lange periode die voorafging aan het vaststellen van de Omgevingsvisie. Als alles volgens plan verloopt stelt de Hilversumse politiek vanavond haar langverwachte toekomstbeeld vast. Na vier jaar knokken om het Hilversum van de nabije toekomst mooier te maken en […]

Slotakkoord Omgevingsvisie

Op 15 mei zal de raad de Omgevingsvisie na een traject van 4 (!) jaren vaststellen. HOP2040 heeft dankzij de 41 aangesloten bewonersorganisaties een gedegen participatietraject kunnen bevorderen wat geresulteerd heeft in de Denkrichting. Daarin staat de eensgezinde samenleving brede visie op de toekomstige identiteit van Hilversum beschreven. Hieronder nog even onze mail van 19 […]

Aankondiging

Als de Omgevingsvisie op 15 mei wordt vastgesteld door de gemeenteraad stoppen Nancy Koster en Meije Gildemacher met hun werkzaamheden voor HOP2040. Beiden hebben de afgelopen 4 (!) jaar vanuit de kerngroep bijgedragen aan het participatietraject en de borging ervan in de Omgevingsvisie. In de afgelopen jaren is het initiatief van 26 bewonersorganisatie uitgegroeid tot […]

Afsluitende inspraakreactie: blijf scherp op de ruimtelijke ontwikkeling van Hilversum

 Mijn naam is Meije Gildemacher en ik spreek in namens de 41 bewonersorganisatie die zich verenigd hebben in HOP2040. Het is niet de eerste keer dat HOP2040 van zich laat horen in het proces rondom de totstandkoming van het plan waarin de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn […]

Commissie Ruimte Ordening en Projecten

Vanavond (vermoedelijk vanaf 21 uur) de behandeling van het vaststellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040. Hier is de link naar de stukken: https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/29405a65-77cd-4b8d-97e8-116677b2e8f6 Op het Youtubekanaal van de gemeente Hilversum kunt u online meekijken. De Raadzaal bezoeken is ook mogelijk. HOP2040 zal inspreken op deze avond.

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten over de ‘Omgevingsvisie Hilversum 2040’

Lees  het CRKM advies De commissie is wederom kritisch op de Omgevingsvisie: De commissie constateert dat de Omgevingsvisie niet benoemt welke bestaande kwaliteiten specifiek geborgd dienen te worden in de gebieden waarvoor geen gebiedsagenda’s opgesteld zullen worden. Daarnaast denkt de commissie dat door zaken nu algemeen te formuleren het risico ontstaat dat plannen in latere […]

Eindfase?

Nu de besluitvorming van de Omgevingsvisie in de slotfase is aangekomen, hebben wij een kleine aanpassing gedaan op onze website. U kunt nu op de homepage ALLE berichten lezen die wij in de afgelopen 4 jaar hebben gepubliceerd. Zo is nog eens het consequente geluid van de inwoners terug te lezen. Het eerste bericht is […]

Commissie ruimtelijke kwaliteit kritisch op Omgevingsvisie tijdens bespreking

Geachte leden van de commissie CRKM, Bij de bespreking van de concept Omgevingsvisie 2040 op donderdag 11 april jl. was HOP2040 als toehoorder aanwezig. Naar aanleiding daarvan willen wij de commissie complimenteren met de kritische vragen die daar door u zijn gesteld en vertrouwen erop dat dit zijn weerslag krijgt in uw advies aan het […]

Aangepaste Omgevingsvisie opnieuw naar de gemeenteraad

Het college (zonder wethouder Karin Walters sinds vorige week) stuurde de Omgevingsvisie naar de Raad. Het college zegt daarover in een nieuwsbericht:  “Drie jaar na het vaststellen van het herzien plan van aanpak ligt nu de Omgevingsvisie Hilversum 2040 voor besluitvorming voor. Achter ons ligt een intensief participatietraject. Veel Hilversummers hebben inbreng geleverd. Er zijn […]

Aan tafel over Woningnood in Hilversum “Er zijn kaders nodig!”

Bekijk hier de uitzending van NH Gooi over de woningnood in Hilversum. Naast Karin Walters, Cunera Bossers-Smit en Raoul van de Wetering zat ook HOP2040 aan tafel. Ook het onderwerp participatie kwam voorbij. HOP2040 pleit ervoor om bij participatie echt de denkkracht van de samenleving te gebruiken en er ook wat mee te doen. De […]

Nog een keer de les van hoogleraar Peter Boelhouwer over woningbouw in Hilversum

Tijdens de uitzending van NH Gooi over woningbouw roep ik de kijkers op om vooral het filmpje van professor doctor Peter Boelhouwer van de TU Delft nog eens terug te kijken. Hij gaf een paar maanden geleden speciaal voor HOP2040 nog een keer zijn inleiding over het woningmarktvraagstuk. Interessant voor iedereen die zich hierin interesseert. […]

HOP2040 op tv bij NH Gooi

In het nieuwe progamma van NH Gooi: Gooische hangijzers gaat het vanavond over de woningbouwopgave. HOP2040 sluit aan in de uitzending om het geluid uit de participatie te vertolken. De uitzending is vanaf vrijdag 29 maart te bekijken. Allemaal kijken of langskomen. Check de website: https://nhgooi.nl/nieuws/64085/gooise-hangijzers-bespreekt-hilversumse-woningnood-quot-zitten-shocking-klemquot 

De broodnodige kaders

In de commissievergadering op 17 januari jl. lag een collegevoorstel voor: hoe de Omgevingsvisie te herschrijven tot een compactere versie dan het Ontwerp. Want de raad had hierom gevraagd. HOP2040 had het voorstel goed bekeken en kwam tot de conclusie dat het voorstel NIET voldeed aan de luide wens van de Hilversumse samenleving om toetsbare […]

Klein Rome of Klein Manhattan?

Een deel van de HOP2040 kerngroep is bij een informatieavond (of participatieavond??) over de bouwplannen in Klein Rome. We zijn hier op uitnodiging van de speciaal opgerichte Stichting Behoud Ons Klein Rome. De avond is fel, grimmig, betrokken en soms wat ongemakkelijk. We zien wat een slechte voorbereiding, misstappen en aantasting van de leefomgeving met […]

Inspraakreactie HOP2040 bij commissievergadering teruglezen

Foto: Lid van de stuurgroep Rob Drukker spreekt namens 40 bewonersorganisaties in bij de commissie van de gemeenteraad HilversumHOP2040 sprak op woensdag 17 januari 2024 in bij het agendapunt over de Omgevingsvisie. “Wij zien na 4 jaar natuurlijk graag een snelle afronding van het traject Omgevingsvisie 2040. Maar op basis van dit voorstel kán dat […]

SYSTEEMFALEN IN HET LEEFOMGEVINGSBELEID

HOP2040 scande een belangrijk stuk van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Omdat we vonden dat er belangrijke inhoud in zit die ook relevant is voor Hilversum delen we graag de analyse met onze lezers. Relevante uitspraken gelicht uit de verkenning December 2023 door Patrick Weening.  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) Het […]

Hopelijk is er snel een Omgevingsvisie, maar dat kan niet op basis van dit stuk

 De raad heeft in motie M23-136 aangegeven hoe zij de Ontwerp Omgevingsvisie gewijzigd wil zien.  HOP 2040 meent dat het commissievoorstel niet voldoet aan de uitgangspunten van de motie. Ook wij willen graag een Omgevingsvisie. We werken al sinds 2020 met de gemeente aan het toekomstplan voor de ontwikkeling van Hilversum. Waarom is het zo […]

Misschien wel een Omgevingsvisie in 2024

Op 17 januari 2024 komt de commissie in het raadhuis bijeen voor het aangepaste voorstel om te komen tot een Omgevingsvisie. De stukken voor de bijeenkomst vindt u hier. https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17 HOP2040 is ze zorgvuldig aan het doornemen en zal na overleg met de achterban met een reactie komen op de 17e. Of het nieuwe stuk […]

HOP2040 wenst iedereen een gezonde en de gewenste sfeervolle toekomst !

2023: terugblik Omgevingsvisie 2040 De tweede helft van 2022 bracht HOP2040 door met het hoopvol wachten op de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. En eindelijk, na meermaals verschuiven van de datum werd het zo’n 600 pagina’s tellende Ontwerp nog nèt voor het einde van 2022 gepresenteerd. HOP2040 werd zelfs uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting door […]

Een update van het HOP2040-front

Zoals jullie weten is de Omgevingsvisie 2040 nog altijd niet vastgesteld en is er nog kans dat de participatieopbrengst (min of meer) geborgd wordt. Vooral dankzij door jullie destijds ingediende zienswijzen en luide roep om concrete toetsbare normen! We hebben als HOP2040 met elkaar dus toch wat bereikt. Op 8 november heeft de raad unaniem […]

Technische afhechting van het gesprek over de Omgevingsvisie

Gisteravond is in de gemeenteraad een motie aangenomen die zorgt voor een nieuw commissievoorstel voor de Omgevingsvisie. In slechts 1 minuut en 30 seconden werd het onderwerp behandeld en de motie is aangenomen en zal worden opgepakt door het college. Lees hieronder de motie. Het college krijgt dus de opdracht van de gemeenteraad om tot […]

Terugblik 5 oktober: “…we moeten naar een nieuwe denkwijze”

Op 5 oktober kwamen woordvoerders van de raadsfracties bij elkaar voor een informeel overleg over hoe verder met de ontwerp Omgevingsvisie. Na de 177 zienswijzen die eerder waren ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie en de voortdurende roep uit de samenleving om concrete toetsbare kaders, beginnen steeds meer raadsleden (terecht) moeite te krijgen met het voorliggende […]

Informeel raadsoverleg Omgevingsvisie 5 oktober

Aanstaande donderdag komen de woordvoerders van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten bij elkaar voor een informeel overleg over de Omgevingsvisie. De bijeenkomst is in de raadzaal (vanaf 20.00 uur). Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.  Programma  1) Korte introductie (5 […]

Update Vliegoverlast Hilversum

 De regio Hilversum heeft de afgelopen 10 jaar steeds meer last van vliegverkeer gekregen. Na een stille aanpassing van vliegroutes werd onze gemeente steeds meer geconfronteerd met de groei van Schiphol. Een toenemend aantal inwoners van Hilversum, maar ook al uit regio Baarn en Amersfoort, heeft hinderklachten ingediend bij BAS, het klachtencentrum van Schiphol. Tijdens […]

Terugblik op beeldvormende sessie (BVS) over Omgevingsvisie

Het grote aantal zienswijzen dat dit voorjaar door de Hilversumse samenleving is ingediend naar aanleiding van de ontwerp Omgevingsvisie heeft de politiek toch nog in beweging gebracht. Met name de veel gehoorde oproep om de Omgevingsvisie te verrijken met concrete toetsingskaders op essentiële punten met als basis de participatieopbrengst, heeft de raad er toe gebracht […]

Stukken voor de BVS

Op 14 september 2023 spreekt het college met de gemeenteraad over de kaders voor de Omgevingsvisie. Hierbij de link naar de stukken die onderdeel zijn van de agenda. Uitnodiging beeldvormende avond Omgevingsvisie 14 september 2023 A23-94 – Zienswijzenota Omgevingsvisie deels vaststellen Bijlage B – Toetsingsadvies commissie MER Bijlage C – Advies 05-23 CRKM over Ontwerp […]

PPT van hoogleraar Boelhouwer bekijken

Heb je geen tijd om de kennissessie terug te kijken op de website van HOP2040? Surf dan even door de slides van Peter Boelhouwer. De hoogleraar huisvestingssystemen van de TU Delft zet in een aantal slides de feiten en ficties op een rij. Bekijk de foto’s of download hier de PDF van de presentatie. 2023.09.11 […]

Hoogleraar Boelhouwer: “Criterium GEEN hoogbouw kan makkelijk”

Tijdens een kennissessie over de woningbouwbehoefte en hoogbouw met hoogleraar Peter Boelhouwer kwam naar voren dat je helemaal geen hoogbouw hoeft te realiseren om hetzelfde aantal woningen te krijgen. “Criterium geen hoogbouw opnemen in Omgevingsvisie kan makkelijk; geef dan aan welke alternatieven je gebruikt (bestaande voorraad, regionaal kijken, verhuisketens op gang brengen, juiste vormen nieuwbouw […]

40ste bewonersorganisatie aangehaakt

Sinds kort heeft de bewonersorganisatie Zonnestraal zich ook aangesloten bij HOP2040. Met deze aanmelding is het totaal aantal aangesloten bewonersorganisaties gestegen tot 40. Daarmee wordt de stem van de bewoners in het proces rondom de Omgevingsvisie nog krachtiger.

Hilversumse bewonersclubs blijven strijden voor harde afspraken toekomstplaatje: “Neem verantwoordelijkheid”

NH Nieuws plaatst een bericht. Lees hier het hele verhaal. Komende week doet HOP2040, de koepel van ondertussen veertig Hilversumse bewonersclubs, een volgende oproep aan de lokale politiek. “Neem verantwoordelijkheid naar de kiezer”, tekenen de gezamenlijke buurtclubs op. Dus houdt de website van HOP2040 in de gaten voor nog meer updates in aanloop naar de […]

BVS op donderdag 14 september

De beeldvormende sessie voor raadsleden over het vervolg op de Omgevingsvisie is op donderdag 14 september van 20:00-22:00 uur in de Dudokkamer. Er is geen live-stream, maar het is wel openbaar. Komt allen!

Groennormen en hoe je ze naar je hand kunt zetten

HOP2040 maakt in een korte uiteenzetting duidelijk hoe er gespeeld wordt met normen in de huidige Omgevingsvisie. De gedachte achter deze uitlegvideo is om duidelijk te maken dat je elke kant op kunt redeneren. Of een rad voor de ogen kunt draaien; het is een dunne lijn.HOP2040 roept de gemeenteraad van Hilversum op om normen […]

14 september in de agenda?

De Raad heeft een beeldvormende sessie aangekondigd waarin ze van gedachten wil wisselen over de normen die nodig zijn voor het vervolmaken van de Omgevingsvisie. Wij kunnen dit nog niet terugvinden in de agenda van de Raad. Maar de beeldvormende sessies zijn over het algemeen openbaar toegankelijk. Dus, reserveer alvast deze datum in je agenda. […]

Wanneer definitief besluit?

De datum van de raadsvergadering waarin het definitieve besluit voor vaststelling van de Omgevingsvisie zal moeten worden genomen is nog niet bekend. Bij deze roepen we de raadsleden wederom op om de Omgevingsvisie tot een echte visie te maken door op de essentiële punten toetsbare en concrete kaders op te nemen op basis van de […]

En hoe nu verder?

Na de turbulente commissievergadering van 28 juni en de raadsvergadering van 19 juli is de Omgevingsvisie 2040 nog niet definitief door de raad vastgesteld. De raad had al voor de vergadering van 19 juli aangekondigd met een motie te komen over de zienswijzennota zelf en over bijlagen die door het college zelf waren toegevoegd zonder […]

Tijd voor een update inzake de Omgevingsvisie!

Terwijl de val van het kabinet ons in november weer naar de stembus dwingt, maakten wij weer een nieuw hoofdstuk in het proces van de Omgevingsvisie 2040 mee. In de gemeentelijke planning van begin dit jaar zou de Omgevingsvisie in september 2023 worden vastgesteld door de Raad. Maar die planning werd bijgesteld na een tumultueuze […]

Stand van zaken samenstelling MRS en HOP2040

2 weken geleden zijn de zogenaamde kiespersonen van de MRS aangesteld. Met ondersteuning van HOP2040 en diverse wijkverenigingen is op voordracht van 215 directe steunbetuigingen en  500 indirecte ondersteuners via wijkverenigingen uit Hilversum, Jan Stolker geregistreerd als kiespersoon. –  Hilversum valt, samen met ondermeer Gooise Meren, Nieuwkoop, Wijdemeren en Uithoorn-buiten onder de cluster Aalsmeerbaan-buitengebied. Door […]

Start Maatschappelijke Raad Schiphol

Afgelopen zaterdag 1 juli 2023 vond de inauguratie van de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) plaats. HOP2040 was erbij. De MRS vervangt de vastgelopen Omgevingsraad Schiphol, de oude poldertafel waarin de luchtvaartsector de afgelopen decennia alle ruimte heeft gekregen voor groei. o Minister Mark Harbers gaf een toespraak waarin hij een paar opvallende uitspraken deed: […]

Traditionele verrassing bij commissiebespreking

HOP2040 is onder de indruk van de hoeveelheid insprekers die de gemeente wijzen op de betekenis van inspraak. De Hilversumse samenleving is duidelijk geweest over de gewenste ontwikkelrichting van de stad. Het is aan de Raad en het college om het nog duidelijker en concreter te maken. Maar dat laatste bleek natuurlijk een illusie. Geheel […]

Inspraakreactie HOP2040

Tijdens de commissievergadering van 28 juni sprak HOP2040 in bij het onderwerp Zienswijzennota. Lees hier 2023.06.28 inspraak cie Ruimtelijke Ordening Zienswijzennota Omgvisie

Commissievergadering woensdag 28 juni a.s.

Opnieuw roepen we de raad op om haar taak te vervullen. Ga nu met elkaar de discussie aan over toetsbare normering. Welke mate van groei hoort bij het toekomstbeeld van onze tuinstad, hoeveel openbaar groen, welke mate van hoogbouw, welke keuzes in verband met klimaat et cetera. Lees de hele oproep aan de raad. 

Zienswijzennota kwijt? Niet alles staat op centrale plek!

De gemeente Hilversum doet haar best om alles zo toegankelijk mogelijk te maken. Alles staat overzichtelijk op www.bouwenaanhilversum.nl . Nou ja, bijna alles. Want als je de zienswijzennota van het college zoekt, of het advies van Commissie MER moet je er niet zijn. Daarom hier nog even de linkjes naar de documenten die je ook graag […]

MRS kandidatuur ingediend

HOP2040 heeft de MRS kandidatuur van Jan Stolker ingediend bij de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dat moest voor 28 mei en is door HOP2040 tijdig en conform de voorgeschreven vereisten gedaan. Er zijn meer dan voldoende (geweldige steun van de HOP2040 achterban) steunbetuigingen. De MRS verifieert de kandidatuur en zal het resultaat ervan snel bekend maken. […]

Onafhankelijke deskundigen: “Doelen en maatregelen zijn onvoldoende concreet.”

Op 25 mei publiceerde de Commissie MER een toetsingsadvies over de milieueffectrapportage (MER) van de Omgevingsvisie. De MER over de Omgevingsvisie is opgesteld door een extern bedrijf in opdracht van de gemeente Hilversum. De commissie MER heeft dit document nu door een team van onafhankelijke deskundigen laten beoordelen. De Commissie concentreert zich in haar advies […]

Advies Commissie MER

De gemeente Hilversum stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Lees hier het advies van de Commissie MER

177 zienswijzen ingediend

De gemeente rapporteert over het aantal zienswijzen. Zij stelt het aantal vast op 177 zienswijzen. Die zijn door individuen maar ook door organisaties ingediend. Het college is nu bezig het met het verwerken ervan. Op 28 juni staat een bijeenkomst van de commissie gepland. Daar kan ook worden ingesproken. Begin juni verwachten we de zienswijzennota […]

Steun kandidaat Jan Stolker

HOP2040 en nieuw inspraakorgaan Schiphol: MRS   Hilversum een luchtvaarthub Hilversum heeft sinds een jaar of tien steeds meer last gekregen van vliegtuiglawaai doordat afvliegroutes vanaf Schiphol zijn verlegd en geconcentreerd en is een van de grote luchtvaarthubs geworden. Het gaat met name om startend en landend verkeer van de Aalsmeerbaan. Metingen verschillen afhankelijk van […]

Waarom druk maken over vliegtuiglawaai

De periode van zienswijzen op de concept Omgevingsvisie indienen is voorbij. Het is nu afwachten wat de gemeente ermee doet en hoe e.e.a. straks aan de raad wordt voorgelegd. Intussen blijven er zaken spelen met betrekking tot onze fysieke leefomgeving/Omgevingsvisie. Graag vragen we je om je steun voor onderstaande. In de (concept) Omgevingsvisie is geen […]

Zonnestralen en vliegtuiglawaai

Nu we de eerste zonnestralen en warme dag achter de rug hebben valt mij het vliegtuiglawaai op. Niet de geluiden van de sportvliegers van het nabij gelegen vliegveld Hilversum, maar de alom aanwezige sonore tonen van de ‘grote jongens’ onderweg naar Amsterdam of Chersonisos. Bij dat sonore geluid gingen mijn gedachten naar de Omgevingsvisie. Hoe […]

Je kunt geen zienswijze meer insturen

De zienswijzeperiode is voorbij. Je kunt geen zienswijzen meer insturen. HOP2040 heeft zich ingespannen om bewonersverenigingen te inspireren op het indienen van zienswijzen. Nu zullen we de behandeling van alle zienswijzen moeten afwachten. Meer hierover binnenkort weer op onze website.

Zienswijze omgevingsvisie 2040 Hilversumse Meent en Ondermeent

Een slim, lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem. Het concept “omgevingsvisie 2040”, dat vrijgegeven is voor inspraak,  geeft een punt op de horizon aan voor de komende 25 jaar. Visies laten zien in welke richting en op welke wijze ontwikkelingen voor ons bewoners zich gaan manifesteren. Op 9 maart is in de Regenboogkerk een stadsgesprek geweest […]

Zienswijze Stadsbouwmeester

Betreft: Voorstel tot het benoemen van een vaste Stadsbouwmeester in de traditie van Hilversum met Dudok. Hilversum heeft in het begin van de vorige eeuw een principiële keuze gemaakt voor een Stadsbouwmeester. Dit heeft geleid tot gebouwen en wijken die naast esthetische vormgeving hebben bijgedragen aan maatschappelijke en sociale winst. De wijken waren opgebouwd met […]

Alweer geen visie volgens deze zienswijze

Geachte dames en heren, Uw opgestelde rapport heb ik met veel interesse gelezen. Daarbij wil ik wel opmerken dat het best lastig was om een exemplaar te bemachtigen die met een screen reader goed leesbaar was. U heeft aardig uw best gedaan om veel zaken te beschrijven. Ook heb ik deel genomen aan het Stadsgesprek, […]

Zienswijze HOP2040

HOP2040 diende zelf ook een zienswijze in. Belangrijk om te vermelden: HOP2040 heeft tot doel om de opbrengst van de  participatie te borgen in de omgevingsvisie. Niet wat, maar vooral dat er iets gedaan is met de participatie. Daarom spitst onze zienswijze zich vooral toe op het toepassen van de belangrijke aspecten uit de participatie. […]

Vertrouwende op een betere visie

Geachte heer, mevrouw, Graag deel ik hierbij mijn zienswijze op de concept-Omgevingsvisie van Hilversum. Allereerst mijn complimenten voor het uitvoerige en nauwgezette stuk werk dat de Omgevingsvisie en haar bijlagen vormen. Het is een goed leesbaar document geworden, dat de keuzes en hun context in de breedte benoemt. Mijn zienswijze bestaat uit veel opmerkingen, die […]

Zienswijze Fietsersbond

https://hilversum.fietsersbond.nl/2023/04/12/onze-zienswijze-op-de-omgevingsvisie/  Zoals hier eerder al gemeld (link) heeft ook de Fietsersbond Hilversum een formele Zienswijze ingediend op de concept-Omgevingsvisie van het college van Hilversum. Hieronder de volledige tekst. We zijn ERG benieuwd hoeveel Hilversummers een zienswijze zullen indienen, en hoeveel daarvan, net als wij, vragen om méér fiets.

Zienswijze De Groene Meren

Bewonersvereniging De Groene Meren (omgeving Willibrorduslaan) heeft haar zienswijze ingestuurd. Je kunt de zienswijze hier lezen. 2023.04.11 zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie 2040 DGM Jij kunt ook een zienswijze insturen. Klik dan op www.bouwenaanhilversum.nl om er direct mee te beginnen. Weet jij nog niet hoe? Kijk dan even verder op onze site bij meer voorbeelden of over […]

Nog meer inspiratie

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie 2040 Geachte gemeenteraad, geacht college, Het Ontwerp is een “mooie woorden”brij met nietszeggende oningevulde toekomstbeelden. Er staan geen concrete richtinggevende normen in waardoor toekomstige keuzes niet toetsbaar zijn voor de samenleving en de gemeente(raad) zelf. Er worden geen heldere keuzes gemaakt; de participatieopbrengst heeft geen plek gekregen in dit Ontwerp. […]

Oproep: Realisme en responsief

Beste gemeente,   Ik hoop op wat meer realisme en managen van verwachtingen in de Omgevingsvisie. Ik weet dat er nog een vertaalslag komt naar een Programma per onderwerp. Maar ik denk dat er nu nog teveel spanningsvelden open liggen, geen echte keuzes zijn gemaakt wat later echt gaat clashen.   Stadsgesprek  Donderdag 9 maart […]

Rectificatie verslag Stadsgesprek

https://www.bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/tijdslijn+omgevingsvisie/2429772.aspx Op de website van de Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum is het verslag van het stadsgesprek geplaatst. Van die bijeenkomst moest toch nog een verslag uit het geheugen worden geschreven omdat de opname mislukt was. Op dat verslag heeft HOP2040 commentaar geleverd. Dat verzoek om rectificatie is bij de Raadsleden onder de aandacht gebracht […]

Zienswijze Oosterspoorplein en Omgeving

Bekijk hier de zienswijze van Bewonersvereniging OosterSpoorPlein en Omgeving. Zienwijze OSP Omgevingsvisie

Fietsersbond roept ook op tot zienswijzen

Ook de Fietsersbond Hilversum doet een oproep om tot zienswijzen op de Omgevingsvisie. Wil je hier meer over lezen? Kijk op de website van de Fietsersbond. 

Zienswijze insturen: korte video-uitleg

We hebben een korte video-instructie (zonder geluid) gemaakt hoe je het snelst een zienswijze kunt indienen. Kijk hier onder naar 1 minuut 44 seconden durende filmpje. Om het beeld te vergroten kun je rechtsonder op het vierkante icoontje klikken voor een schermvullende weergave.

Bouwstenen voor je zienswijze

Je kunt gebruik maken van onderstaande bouwstenen voor je eigen zienswijze. Kijk natuurlijk wel of je het eens bent met de tekst: of je iets wilt wijzigen, aanvullen of weglaten. HOP2040 adviseert om met de eerste bouwsteen te beginnen. De bouwstenen zijn eenvoudig te kopiëren en te plakken in de zienswijze module van de gemeente. […]

Zienswijze indienen

Hoe lang je nog  hebt om je zienswijze in te dienen hebben we op de homepage gezet. Het is van belang om, als je wat vindt van de Omgevingsvisie dat je dat aan de gemeente laat weten. We hebben een flyer gemaakt en verspreid over het belang van zienswijzen. Die flyer kun je hier downloaden. […]

Al ingediend: Rob Roskes deelt ter inspiratie

Rob Roskes, initiatiefnemer van het klimaatmanifest heeft zijn zienswijzen gedeeld. Zie hieronder wat hij heeft ingezonden over de Omgevingsvisie. Op de website vraagt de gemeente een zienswijze op de Omgevingsvisie 20240, uitgesplitst over de verschillende belangrijke keuzen en invalshoek. Ik heb deze lijn gevolgd en mijn zienswijze opgesplitst naar 11 ‘keuzes en invalshoeken’, te weten:  […]

Geen registratie en dus een verslagje

https://bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/tijdslijn+omgevingsvisie/2429772.aspx?t=Stadsgesprek-Omgevingsvisie-Hilversum-2040-Oproep-voor-zienswijzen  Op de website kun je een verslagje lezen van de bijeenkomst van het Stadsgesprek. Helaas is het verslag incompleet en niet op alle punten juist. HOP2040 heeft schriftelijk bij de gemeente aangegeven op welke punten het verslag zou moeten worden aangepast.

Vragenuur en commissie Zorg, Welzijn en Samenleving d.d. 16 maart 2023

In het vragenuurtje ging de wethouder in op vragen van raadsleden over het Stadsgesprek. Karin Walters: “Helaas is er een tegenvaller en dat is dat de geluidsopname mislukt is!” Bekijk het hier terug: https://www.youtube.com/live/Ne12QVMEbNQ?feature=share&t=2175 

Rectificatie en aanvulling verslag Stadsgesprek 9 maart 2023

Dag Karin, Eric, Het verslag van het Stadsgesprek op 9 maart staat inmiddels op de site van de gemeente. Ik vind dit, als aanwezige en als inspreker, zeker niet nauwkeurig en evenmin volledig. Hier wreekt zich dus al gelijk het feit dat de geluidsopname mislukt is. In de Nieuwsbrief Omgevingsvisie maart 2023 staat: “Het Schrijfburo […]

Stadsgesprek terugkijken?

Het Stadsgesprek werd niet live uitgezonden. Dat was wel jammer. Gelukkig zou er een opname beschikbaar komen om de insprekers en de reacties terug te kunnen luisteren en kijken. De link is nog niet beschikbaar begrepen we van de gemeente. Maar nu weten dat de link ook niet beschikbaar komt. De gemeente vindt het heel […]

Belangrijke bouwsteen van elke zienswijze

HOP2040 vindt dat de onderstaande zinnen belangrijke bouwstenen voor ELKE zienswijze zijn. In de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 wordt veel te weinig rekening gehouden met de wensen van de inwoners (zoals deze uit de participatieopbrengst blijken) en de impact van hoogbouw op (het behoud van) de stad als tuinstad met dorps karakter en op het (behoud […]

Handige informatiebron

Op de website van Samen voor onze leefomgeving staan veel handige tips voor het indienen van een zienswijze. Via de wegwijzer kun je per thema belangrijke aandachtspunten krijgen die je kunt verwerken in je eigen zienswijze. https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/9527/hulpmiddelen/voorbeelden-van-zienswijzen

Fotopagina Stadsgesprek

Op deze pagina zie je een fotografische terugblik op het stadsgesprek gemaakt door Eduard Metz. https://www.oogophilversum.com/portfolio-item/hilversum2040/ 

Voorbeeldnota van Zienswijzen; veel aangepast

De gemeente Roosendaal heeft naar aanleiding van de zienswijzen veel zaken aangepast. Bijlage 2 Nota van zienswijzen omgevingsvisie[74]

Voorbeeld Nota van zienswijzen; niets mee gedaan

In deze nota van zienswijzen zie je dat de gemeente Raalte nagenoeg niets overneemt van de zienswijzen. Bijlage 2 Nota van Zienswijzen Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040 – anoniem[50]

Voorbeeldbrief zienswijze

Voorbeeldbrief indienen zienswijze Omgevingsvisie [Voorbeeldzinnen voor de thema’s natuur, landschap, bouwopgave, landbouw, CO2 & energie, die je -evt. naar eigen inzicht aangepast – in deze brief kan gebruiken vind je in de Toolkit op de website.] Aan: Burgemeester en Wethouders Gemeente Hilversum [datum] Betreft: zienswijze Omgevingsvisie Gemeente Hilversum Geachte leden van het college van Burgemeester […]

Uitleg indienen zienswijzen

Uitleg indienen zienswijze Omgevingsvisie De Omgevingswet hecht veel waarde aan participatie. In de wet is vastgelegd dat iedereen die dat wil formeel een mening kan geven, oftewel een zienswijze kan indienen op de ontwerp omgevingsvisie. De manier waarop overheden (bijvoorbeeld jouw gemeente) dit organiseren, dus hoe overheden regelen dat inwoners, ondernemers en organisaties hun wensen […]

Eensgezind in opvatting: dit is geen visie!

Tijdens het stadsgesprek zijn alle insprekers eensgezind. Dit plan is geen visie. Het zijn mooie woorden zonder borging. De oproep van HOP2040 om de participatieopbrengst concreet een meetbaar te maken krijgt grote bijval van de ruim 100 aanwezigen. Wij werken nu de opbrengst van het stadsgesprek verder uit. HOP2040 blijft oproepen om zienswijzen in te […]

Wees alert bij indienen zienswijze

De gemeente faciliteert het zienswijzenproces door op een pagina aan te bevelen hoe dat inhoudelijk kan. Bijvoorbeeld: Weinig Hilversummers willen dat het drukker wordt in hun woonplaats. Maar om gezond en sterk te blijven heeft Hilversum een bloeiende economie en een ruime woningvoorraad nodig. Daarom gaan we binnen de gemeentegrenzen op zoek naar extra ruimte […]

Vandaag Stadsgesprek

Vandaag is het Stadsgesprek in de Regenboogkerk te Hilversum. Aanmelden kan nog: https://bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/start/default.aspx

Crimineel gebrek aan leiderschap

Lees het artikel over de opvatting van Rob Roskes over de Omgevingsvisie. Rob is de spreekbuis van de organisaties achter het klimaatmanifest. Hij noemt het een crimineel gebrek aan leiderschap dat in de Omgevingsvisie tot uitdrukking komt. Veel mooie woorden, geen enkel houvast om het daadwerkelijk te realiseren. Kijk op NH Nieuws

“Een zienswijze heeft toch geen zin”

Een veel gehoorde opmerking uit onze achterban is dat een zienswijze toch geen zin heeft. Wij gaan daar later deze week verder op in. Het illustreert hoe bewoners de Omgevingsvisie ervaren. Met veel inzet energie gestoken in de participatie en geen enkel positief gevoel bij hoe het is verwerkt in het plan. Wij spraken er […]

Weer een organisatie aangesloten

De huurdersvereniging Bonifaciuslaan heeft zich aangesloten bij HOP2040. Deze grote groep van zo’n 200 huurders aan de zuidkant van Hilversum wonen allemaal in een flat aan de Bonifaciuslaan. Recent hebben zij zich formeel aangesloten bij HOP2040.

Is een zienswijze wat anders dan participatie?

Een zienswijze is wezenlijk wat anders dan participatie. Participatie is een informeel proces waarbij de gemeente vrij is om te besluiten of en hoe ze het verwerkt in haar plannen (dat hebben we al gemerkt :-). Een zienswijze is een formeel onderdeel van het vaststellen van de Omgevingsvisie. Daarom moet een zienswijze ook een aantal […]

Ook andere groeperingen vinden dit geen visie

De initiatiefnemers van het Klimaatmanifest Hilversum zijn allerminst gelukkig met de Omgevingsvisie. Zij zoomen uiteraard in op aspecten als duurzaamheid en energietransitie. De groep zegt: “Met de Omgevingsvisie neigt de gemeente naar ‘greenwashing’” en ze parafraseren ten slotte de VN met de uitspraak dat er ook in Hilversum een ‘crimineel gebrek aan leiderschap is’. Meer info […]

Stadsgesprek is toch geen nieuwe participatie?

In de uitnodiging voor het stadsgesprek lijkt de weg open voor nieuwe participatie. De gemeente zegt zelf in haar aankondiging dat ze: “Belangrijke thema’s uit de participatie en uit de politiek komen deze avond aan bod. Thema’s als ‘Hoe verdelen we de ruimte voor auto, fiets en groen?, Welke faciliteiten hebben sterke wijken in de […]

Actie nodig!

Vandaag stuurden we onderstaande oproep naar onze achterban. Ook jij kan dit bericht gebruiken om jezelf en of je buurt aan te sluiten op de acties rondom de inspraak van de Omgevingsvisie: Je staat bij HOP2040 geregistreerd als betrokkene bij een buurtvereniging of bewonersorganisatie in Hilversum. Regelmatig mailen we je over de voortgang van de […]

Invloed MRA op hoe onze regio er de komende 20 jaar uitziet

In een artikel op Omroep Flevoland lezen we hoe bestuurskundige Marcel Boogers tegen het samenwerkingsverband MRA aankijkt. “De grote onderwerpen, woningbouw, infrastructuur, worden allemaal bij de Metropoolregio besproken. Het gaat er wel over hoe jouw regio er over twintig jaar uitziet. Dan wil je dat de afwegingen in een open en transparant traject worden besproken.” Lees […]

Ontwerp Omgevingsvisie in inspraak (reactie op raadsbehandeling)

Gisteravond heeft de raad de Ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak door de samenleving. Een nieuwe fase is hiermee aangebroken. Iedereen kan nu zienswijzen indienen op het Ontwerp. Ook inwoners kunnen zich weer laten horen. En dat is helaas keihard nodig omdat het overgrote deel van de raad nog altijd niet doordrongen is van de urgentie en noodzaak […]

Ontwerp Omgevingsvisie gereed voor inspraak

De gemeenteraad van Hilversum heeft met een aantal amendementen de ontwerp omgevingsvisie vastgesteld. Daarmee start een nieuwe fase van de Omgevingsvisie; die van inspraak. Binnenkort ligt het plan klaar voor inspraak. Hierover later meer op onze website.

Bij NH Nieuws

Bewonersclubs Hilversum zetten politiek op scherp: “Toon eens lef” Lees het hele artikel op de website van NH Nieuws

In de Gooi & Eembode

Uit het artikel: Schrijnend Een visie moet méér bevatten dan volzinnen met goede intenties, vervolgt Koster. “HOP2040 heeft zich namens vele Hilversummers ingespannen om de opbrengst van de participatie op cruciale zaken terug te zien in de Omgevingsvisie. Een compliment van de raad over het goede participatieproces wat heeft plaatsgevonden is schrijnend als dit niet […]

Bericht aan de Raad: Stel een echte visie op!

Bijgaande oproep deed HOP2040 aan de gemeenteraad van Hilversum. Op 1 februari beslist de Raad of de ontwerp omgevingsvisie rijp is voor de inspraak. In onze oproep geven wij de raad nog enkele punten mee die ze kunnen betrekken bij de behandeling op woensdagavond.

Terugkoppeling Stuurgroep

De stuurgroep vergaderde op 27 januari 2023. Hier kunt u het verslag teruglezen.

In aanloop naar de raadsbehandeling

Het staat nog vers in het geheugen dat in 2020 naar aanleiding van het MRA-plan om 10.000 extra woningen te bouwen in Hilversum we allemaal bijzonder verontwaardigd en massaal in opstand kwamen! Door aansluiting van 38 bewonersorganisaties (waar jouw organisatie er 1 van is) in HOP2040 is een participatietraject Omgevingsvisie 2040 met de gemeente opgetuigd. […]

OPROEP

!! OPROEP !! Overleg met jouw achterban en laat snel weten wat jullie standpunt is over het Ontwerp en hoe verder Is jouw organisatie bereid om in de inspraakprocedure (maart, nadere info volgt) ook mee te doen met een eigen zienswijze om kracht bij te zetten? Informeer je achterban en roep op om naar het […]

Wie zijn HOP2040 ook alweer

Beweeg met de muis voor het overzicht van aangesloten organisaties.  Of download de lijst hieronder.Bewonersorganisaties op postcode

1 februari: Gemeenteraad

Op 1 februari besluit de gemeenteraad dat de ontwerp omgevingsvisie de inspraak in kan. HOP2040 zal bij die vergadering aanwezig zijn om te laten zien dat we ‘als een bok op de haverkist zitten’. Dat is nodig omdat anders de participatieopbrengst zomaar uit de Omgevingsvisie verdwijnt. Kom ook naar de Raadsvergadering om te laten zien […]

Nu laten horen dat het niet zonder de stem van de inwoner kan

Glashelder is het voor de Hilversumse bewonersclubs dat zij flink aan de bak moeten om de wensen van de samenleving in het toekomstbeeld te krijgen. NH nieuws publiceerde het volgende artikel. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/313555/hilversumse-bewonersclubs-zullen-stevig-geluid-moeten-laten-horen-in-toekomstvisie-blijft-slap-verhaal 

Omgevingsvisie is altijd aan te passen volgens de wethouder

De voorbereidende commissievergadering op 11 januari jl. over de Ontwerp Omgevingsvisie startte verwarrend. Het was veel fractiewoordvoerders niet duidelijk hoe het proces er nu en verder uit ziet. En toen begaf “beeld en geluid” het ook nog eens …. Opvallend is dat er uitgegaan werd van een vaststaand groeiscenario op basis van een extern prognosetabel. […]

Buiten meer storm dan binnen

Vandaag was de gemeente in de Gooische Brink aanwezig om belangstellenden bij te praten over de ontwerp Omgevingsvisie. Je kon er in gesprek met een handjevol specialisten van de gemeente. Planologen, dataspecialisten, communicatie en de projectleider van de Omgevingsvisie waren aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. Een goed initiatief van de gemeente om […]

In gesprek met de Gooi en Eembode

HOP2040 sprak met de Gooi & Eembode over de ontwerp omgevingsvisie.  Bij dit artikel plaatsen we een nuancering ten aanzien van de laatste alinea: HOP2040 heeft aangegeven met veel politieke partijen even contact gezocht te hebben om een eerste reactie te vernemen op het Ontwerp Omgevingsvisie. Niet alleen met oppositiepartijen, ook met coalitiepartijen. Vandaag vergaderen de […]

In gesprek met NH Nieuws

We spraken begin Januari met NH Nieuws. Dat zorgt voor het onderstaande artikel.https://www.nhnieuws.nl/nieuws/313040/hilversumse-bewonersclubs-zien-vooral-plannen-van-gemeente-terug-in-toekomstplaatje

Hoe het plan voor 2040 vooral dit college niet in de weg moet zitten!

HOP2040 heeft de Kerstvakantie benut om de Ontwerp Omgevingsvisie te bestuderen; op zoek naar borging van de participatieopbrengst. We komen het woord “participatie” vaak tegen, maar de inhoudelijke opbrengst kunnen we niet vinden helaas…. De Hilversumse samenleving heeft eensgezind aangegeven een stad met dorps karakter te willen blijven; groener en duurzaam, zónder hoogbouw, minder ruimte […]

Kom in actie!

Wij raden alle aangesloten bewonersorganisaties aan om de publiekssamenvatting te lezen en onder de aandacht te brengen van de leden.

Hoe verder met de ontwerpvisie?

Op 21 december was de voormalige klankbordgroep uitgenodigd door de wethouder om het concept toegelicht te krijgen. Alleen HOP2040 was daar vertegenwoordigd, helaas had verder niemand uit de klankbordgroep de moeite genomen om te komen. Er was geen ruimte om in discussie te gaan, de wethouder wilde een toelichting geven.In januari 2023 en februari 2023 […]

Karin Walters over de ontwerp Omgevingsvisie 2040

Wethouder Karin Walters heeft zelf een filmpje opgenomen over deze versie Omgevingsvisie voor de Hilversummers: https://www.youtube.com/watch?v=lACu6E3u8qo

Ontwerp Omgevingsvisie 2040

Medio december is de Ontwerp Omgevingsvisie (ook wel concept Omgevingsvisie genoemd) vrijgegeven door het college. De pers heeft daar als eerste kennis van mogen nemen. Wethouder Karin Walters heeft met de pers gesproken en NH Nieuws heeft daar het volgende over gepubliceerd: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/312598/wensen-en-beperkte-ruimte-nopen-hilversum-hoger-te-gaan-bouwen De raad en HOP2040 ontvingen vervolgens de documentatie die jullie kunnen vinden […]

Er is al een concept omgevingsvisie maar die is nog niet gedeeld

De projectleider van de gemeente gaf op de BVS voor de raad een presentatie over de Milieueffectrapportage (MER) m.b.t. de Omgevingsvisie 2040. Er is dus al enige tijd een concept Omgevingsvisie. Deze is bij adviesbureau Arcadis neergelegd om de mogelijke MER-effecten in kaart te brengen. Dat rapport gaat nu naar een landelijke MER-commissie die de […]

Uitnodiging (om niet meer te kunnen)

Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten? Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de […]

Omgevingsvisie – opbrengst participatie herkenbaar?

Uitstel? Het is al een tijd stil rond de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het opstellen van de concept Omgevingsvisie en behandeling door de gemeenteraad stonden gepland voor dit najaar. Maar dat is niet gehaald. Waar blijft het concept? In de concept Omgevingsvisie moeten we de participatieopbrengst herkenbaar terug kunnen zien. De verplichte […]

Identiteit bepaalt voorzieningen en niet andersom!

De op zatermiddag georganiseerde inspiratiesessie voor de raad moest gaan over de vraag: Moet Hilversum groeien om het voorzieningenniveau op peil te houden? Deze op zichzelf al suggestieve vraagstelling werd voorgelegd aan een panel van 4 “deskundige oude wijze heren”. Spoiler alert; de vraag bleek niet relevant. Eerst even iets over het moment en de […]

Frans bedankt!

Frans Kwantes heeft de kerngroep van HOP2040 verlaten. Frans was samen met Patrick Weening HOP’er van het eerste uur en was dus al betrokken bij het Burger Initiatief Voorstel tegen de woningplannen van de MRA. Patrick had de kerngroep al eerder verlaten. Frans was vaak spreekbuis van HOP2040. Zijn scherpte, betrokkenheid met Hilversum en kennis […]

Amendement van de raad luidt nieuwe fase in

In de raadsvergadering van 13 juli 2022 besloot de gemeenteraad over de afronding van de participatie. De raad was unaniem enthousiast en tevreden over de opbrengsten van de participatie. Ze vraagt het college uitdrukkelijk om de participatie als belangrijke basis bij het opstellen van de Omgevingsvisie te gebruiken. Het oorspronkelijke voorstel van het college is […]

De participatieopbrengst wordt formeel vastgesteld en vormt de basis voor de Omgevingsvisie

Een delegatie van HOP2040 was op uitnodiging van de Gemeenteraad op bezoek op het raadhuis. Er volgde een toelichting, hoe de Raad van plan is verder te gaan met de participatieopbrengst. HOP2040 heeft naar aanleiding van de gang van zaken tijdens twee recente commissievergaderingen aangegeven zich zorgen te maken over de verwarrende wijze waarop de […]

Update en link naar de Gooi & Eemlander

(foto is van Gooi & Eemlander) Zoals jullie wellicht gezien hebben, heeft HOP2040 via de pers (Gooi en Eembode van gister en Gooi en Eemlander- Grote zorgen bij bewonersclubs over inbreng Hilversummers bij toekomstplan voor de mediastad: ’Het lijkt wel of ze koudwatervrees hebben’ van vandaag) een oproep aan de raad gedaan om de opbrengst […]

Zorg gedeeld met Gooi & Eembode

HOP2040 deelde afgelopen week haar zorg met de redactie van de Gooi & Eembode. Ze maakten er dit artikel van: Oproep HOP2040 aan gemeenteraad: ‘Pak sentiment uit samenleving op’ Lees het artikel op de website van de Gooi & Eembode.

Terugkoppeling stuurgroep

De stuurgroep kwam bijeen om het verloop van de commissievergadering te bespreken. Tevens is nagedacht over het verdere verloop richting de raadsbehandeling. Het verslag is hier te lezen.

De Raad nog een advies op het hart gedrukt!

(op de foto: De commissie (rechts) bij elkaar tijdens één van de schorsingen) Gisteravond behandelde de gemeenteraad van Hilversum de denkrichting voor de Omgevingsvisie, op basis van de opbrengst van de participatie. De raad realiseert zich nu eigenlijk pas dat er een denkrichting van hoe Hilversum er in 2040 uit zou moeten zien op papier […]

D66 kijkt ook naar participatie van de Kieskompas

Als een duveltje uit een doosjes reageerde Roderik van Grieken (D66) op de inspraakreactie van HOP2040. Hij had niet teruggelezen in de participatie dat de inwoners liever geen hoogbouw willen. Hij verwijst zelfs naar de mening van stemmers van de Kieskompas. HOP2040 begrijpt dit niet zo goed. De Kieskompas stond niet op de agenda, het […]

Inspraakreactie 15 juni

Op de commissievergadering waar de participatie van de Omgevingsvisie is besproken, sprak HOP2040 in. U kunt hier de inspraakreactie lezen.

Stadsgesprek terugkijken

Kijk hier naar het stadsgesprek op Youtube.

Auto of de fiets?

Op donderdagavond stroomde de Vorstin vol met betrokken Hilversummers. Dit is de avond van het stadsgesprek. De afronding van de participatie en de start van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Aan de opkomst lag het niet. Het was een mooie zaal vol. Ook aan de avondvoorzitter lag het niet. De sportcommentator Gert van ’t Hof […]

Kom naar het stadsgesprek

Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. https://hilversum2040.nl/nl-NL/projects/stadsgesprek-omgevingsvisie Volg de link om u aan te melden. Namens HOP2040 doen we de oproep om aanwezig […]

Wat zeggen de inwoners ook alweer?

Duidelijk is dat iedereen een groen(er) Hilversum wil, met het dorpse karakter en toch stadse voorzieningen. Een goed evenwicht tussen rustig wonen en reuring. Met een ziekenhuis, sport, winkels, uitgaan en cultuur naar ieders smaak. Een gezellige stad waar mensen bij elkaar betrokken zijn en kunnen meedoen. Een stad met een diverse bevolking en een […]

Organisaties aan het woord

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? En hoe werken en leven we dan samen? Het is belangrijk dat naast inwoners ook organisaties als ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ketenpartners daarover meedenken en meepraten.  Organisaties aan het woord mei 2022

Kom naar het stadsgesprek op 12 mei

Komt allen naar het stadsgesprek over de dilemma’s voor de toekomst van Hilversum. Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. Dagvoorzitter Gert van ’t […]

Eerst economie en dan volgt de rest vanzelf?

Bekijk het verslag van de participatiebijeenkomst met ondernemers.

Dorps karakter met stadse voorzieningen?

Bekijk het verslag van een participatiebijeenkomst met stakeholders

Eensgezindheid bij inwoners over toekomst van Hilversum

De eerste fase van de participatie Omgevingsvisie 2040 is afgesloten. De inwoners zijn aan het woord geweest. Het dorpse karakter met veel groen moet blijven is de belangrijkste conclusie.  In het recent verschenen rapport “Inwoners aan het woord” zijn de resultaten weergegeven. Inmiddels hebben de raadsleden hiervan kennis kunnen nemen en is het openbaar. In […]

Grote update

De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Toch even tijd voor een update. Afronding eerste fase van het participatietraject Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, […]

Inspraakreactie Arenapark

Voor de commissievergadering van 12 januari stuurde HOP2040 de onderstaande inspraakreactie naar de gemeenteraad. Wij zien dat met o.a. het doorgaan van de plannen omtrent Arenapark vergaande plannen worden gemaakt voordat de Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld (inwoners)participatie niet serieus genomen wordt Het is goed als u éérst kennis neemt van de opbrengst van de eerste […]

MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022

Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen. 2022.01.12 inspreken cie 8. MRA HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen: Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot […]

De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.

Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040. Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn […]

Alles ‘under control’ door de gemeente

We krijgen nog steeds vragen over waarom we zo kritisch zijn op het participatieproces. Het loopt nu toch lekker? Terechte vraag en we gaan er graag op in. Participatie is GEEN vanzelfsprekendheid bij de gemeente Hilversum en we knokken de afgelopen (bijna) twee jaar voor participatie van onderop, onafhankelijk en met geborgde aanpak van de […]

Alles digitaal

We gaan weer digitaal! Onderstaand bericht stuurde de gemeente naar de betrokkenen bij het participatieproces. Wijksessies gaan door, maar wel digitaal. Optimisme over de mogelijkheden overheerst bij de gemeente. Tegelijkertijd is de coronasituatie dusdanig dat het fysiek door laten gaan ook niet verantwoord is. “Wijksessies N.a.v. de persconferentie hebben we moeten besluiten om de fysieke […]

Omgevingsvisie avonden onder het vergrootglas

HOP2040 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Hilversum de kans pakken om te laten horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilversum. De participatieavonden over de Omgevingsvisie 2040 (de wijksessies) zijn daar ook uitstekende momenten voor. Gisteravond werd er in de gemeenteraad van Hilversum over gesproken. Er werd onder andere gesteld dat […]

Verslag achterbanbijeenkomst

Lees hier het verslag van de bijeenkomst met de achterban van HOP2040. 2021.10.19 verslag achterban

Bekijk het filmpje

De gemeente lanceerde de oproepvideo om mee te doen aan de Omgevingsvisie. Bekijk het hier!

Gemeente stuurt brief en nodigt u uit!

Op veel deurmatten ligt vandaag post van Floris Voorink. De wethouder nodigt ons allemaal uit om te komen meepraten over de omgevingsvisie. Dat is goed nieuws en ook HOP2040 roept iedereen op om gehoor te geven aan die uitnodiging. Zoek een datum die aansluit bij uw wijk en laat uw stem horen! Ga naar Hilversum2040.nl […]

Bijpraten over participatie op NH Gooi radio

Vanochtend op NH Gooi even bijgepraat over de participatie in Hilversum. Luister hier het fragment terug:In de planning zoals die afgelopen week naar de raad zou gaan stond dat de raad halverwege het participatietraject al kon gaan besluiten over de denkrichting waarop de Omgevingsvisie 2040 gebaseerd gaat worden. Dat is natuurlijk niet logisch en ook […]

Verslag Stuurgroep

Bekijk het verslag van de stuurgroep van 11 oktober 2021. 2021.10.11 verslag SG

Wijkgesprekken gepland

Op diverse data in November zijn de wijkgesprekken gepland over de Omgevingsvisie. Het is belangrijk dat u daar uw stem te laten horen. Zoek de datum en locatie die u het beste past! Kijk op www.hilversum2040.nl . Om erbij te zijn kunt u het beste reserveren via omgevingsvisie@hilversum.nl Deze gesprekken starten allemaal om 19.30 uur. […]

Zorgen van de Hilversumse politiek

Klik hier om de zorgen van de onderstaande politieke partijen in de Gemeenteraad van Hilversum te lezen. “ ” Immers, wij zijn allen gebaat bij een zo breed mogelijk draagvlak bij de bevolking van Hilversum en een Omgevingsvisie voor de komende twee decennia waarvoor dIe, los van de politieke waan van vandaag, zal kiezen. Wij […]

Gooi en Eemlander over terugtrekken

Klik op de afbeelding voor het artikel in de Gooi en Eemlander

Gooi en Eembode over terugtrekken van HOP2040

Klik op de afbeelding voor het artikel De Gooi & Eembode schrijft over het terugtrekken van HOP2040 uit de specifiek georganiseerde gesprekstafel met de gemeente. Lees de reactie van de wethouder op onze brief in het artikel van de krant.

“Participatie loopt heel erg lastig…”

Wij spraken vanochtend een “Kerkelandenbewoner” over participatie en de Omgevingsvisie.

Straatgesprek was even zoeken

Het straatgesprek in Kerkelanden wat vandaag tussen 10.00 en 10.30 uur was, was drukbezocht; door leden van HOP2040 🙂 Welgeteld één andere bewoner wist de verstopte participatiemobiel te vinden. Op het parkeerterrein achter het gezondheidscentrum stond de ingehuurde medewerkster filmpjes te maken.  Buiten het zicht van het publiek. In onze eigen zoektocht naar de locatie […]

Wij verlaten de gesprekstafel met de gemeente

Wij hebben gisteravond besloten de specifiek georganiseerde gesprekstafel met de gemeente te verlaten. Het hoe en waarom van dit besluit valt te lezen in de brief die we vandaag naar de Raad hebben gestuurd.  “Wij moeten steeds meer onderkennen dat er in de specifiek georganiseerde gesprekstafel met gemeente en HOP2040 geen sprake meer is van […]

HAP debat en wat HOP2040 opviel

Het is alweer bijna een week geleden dat de Hilversumse Architectuur Prijs een debat organiseerde. Dat was een boeiende avond en graag verwijzen wij nog naar het Youtube kanaal van HAP035 voor het beeldverslag. https://www.youtube.com/channel/UCZfSCBPYAw5CVcSGoiq58DA/videos  Er zijn 4 video’s die min of meer aansluiten bij de indeling zoals die hieronder staat. Wat viel HOP2040 op? […]

Doe mee met je idee!

https://hilversum2040.nl/nl-NL/projects/omgevingsvisie-hilversum-2040  Kijk op de website van de gemeente: Doe mee! De gemeente wil zoveel mogelijk Hilversummer de mogelijkheid geven hun ideeën te delen. Daarom betrekken we inwoners, ondernemers en andere betrokkenen op verschillende manieren. Deze website is één manier, vanaf oktober organiseren we ook gesprekken in de stad. U kunt op deze website uw idee […]

Burger initiatief referendum Hilversum

https://www.gooieneembode.nl/extra/243853/burger-initiatief-referendum-hilversum-tuinstad-of-verdichte-st/6sZtwp8PVCvIVYYzagWnW00MqZvMUPPrlMFo2bf1eI8-ikhE1rMhMYFtO_4scRZR5Y_L0g7FUO9XofkeCNw_cfdYlJQ8iknCYpVOFayCLty8OodvqnJ2hGTen5l0hqtS  “Momenteel loopt de discussie al binnen Hilversum hoe de gemeente er in 2040 uit moet komen te zien. Het gaat om het herstarte participatieproces dat de gemeente in samenwerking met HOP2040 (Hilversumse Omgevingsvisie Participatie) in de steigers heeft gezet om zo een goed gesprek met de stad aan te gaan over de toekomst. Veel […]

Activatie moet nog starten terwijl participatie al loopt…. hoe dan?

Er zijn filmpjes in de maak om inwoners enthousiast te maken voor het meedoen met de Omgevingsvisie. In het kader van de activatie is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Wij zijn benieuwd wanneer die filmpjes online gaan! Want het gevaar ligt op de loer dat deze activatie start als de participatiemogelijkheid al voorbij is. Kortom, […]

Wijkteams zoeven door Hilversum

Als je goed plant kun je ook bij een wijkteam terecht voor je idee voor Hilversum 2040. In onderstaand schema is te zien, waar ze opduiken om in gesprek te gaan met de inwoners van de buurten en wijken. Op de website van Hilversum 2040 staat de planning ook.

Welkom in Groot-Amsterdam?

In het Muziekcentrum van de Omroep organiseerde het Dudok Architectuur Centrum een avond  met als titel: “Thuis in Hilversum”.  We werden keurig geplaceerd volgens de corona richtlijnen. Daardoor is het lastig in te schatten maar vermoedelijk waren we met ongeveer 70 personen. Het hoofdmenu van de avond was een film die gemaakt is door Roland […]

Bericht van de gemeente: Participatie Omgevingsvisie gaat door

Wat is uw idee voor het Hilversum van de toekomst? Deel het op hilversum2040.nl. Met die tekst roept de gemeente iedere Hilversummer op mee te doen met de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Deze week valt een ansichtkaart met deze oproep in heel Hilversum op de deurmat. Daarmee is de participatie officieel opnieuw van start. […]

Kennissessies over de toekomst van Hilversum

Het zit er op, de vakanties zijn nu echt voorbij. Nu is het volop tijd voor ons seizoen: het seizoen van participatie. Hoe meer geluid we kunnen organiseren op de Omgevingsvisie voor Hilversum 2040, hoe beter het is. Daarom sturen we jullie de gegevens toe van twee bijeenkomsten waar je aan kunt deelnemen. Let op: […]

Petitie tegen de verstedelijking

In Hilversum Oost zijn ze een petitie gestart tegen de verstedelijkingsstrategie. Nieuwsgierig? Kijk dan even hier: https://petities.nl/petitions/geen-verstedelijking-in-1221-en-rond-het-oosterspoorplein?locale=nl

Onrust in Oost

Uit de Gooi en Eembode. “Dat het aantal steunbetuigingen de laatste dagen weer omhoog schiet, is logisch te verklaren. In Hilversum-Oost wordt weer actief de aandacht gevestigd op de online-petitie ‘Géén verstedelijking in 1221’. Opnieuw is er onvrede. Of beter gezegd: de onvrede houdt maar aan in dit deel van Hilversum.” https://www.gooieneembode.nl/extra/223970/oost-mobiliseert-zich-meer-en-meer-tegen-gemeente 

Kort bijpraten op NH Gooi

HOP2040 was uitgenodigd om te komen over het tijdelijk stopzetten van de participatie in Hilversum. Dat deden we uiteraard graag omdat het heel belangrijk is dat inwoners van Hilversum weten dat de participatie nodig en mogelijk is. “We doen dit met z’n allen, en we komen er met z’n allen ook uit” dat zegt Meije […]

Verslag stuurgroep 15 juni

Bijgaand het verslag van de stuurgroep d.d. 15 juni 2021. Download het verslag: 2021.06.15 verslag SG

Raad was niet passief in MRA-proces (zegt de Raad)

‘Vanaf het begin kritisch geweest’. Lees het hele artikel op de website van de Gooi & Eembode

Geen loopje met de participatie

De Omgevingsvisie is een belangrijk sturingsdocument voor de ruimtelijke inrichting van Hilversum richting 2040. Met andere woorden; wat in de Omgevingsvisie staat is de basis voor hoe Hilversum er in de toekomst uitziet. Omdat wij bij HOP2040 ons erg bewust zijn van de betekenis van de Omgevingsvisie hebben we ons (nu al meer dan een […]

Analyse G&E bode: Waarom ging het mis?

Achter de schermen waren er al snel twijfels over organisatiegraad Waarom ging het mis in het nu al gestopte participatieproces? lees het hele artikel op de website van de Gooi & Eembode. 

Participatie uitgesteld

Een betekenisvol en onafhankelijk participatietraject opzetten, waarbij de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt, is geen gemakkelijke opgave voor de gemeente. Als inwoners vinden wij dit echter van het allergrootste belang om een goede en gedragen Omgevingsvisie 2040 door de raad te kunnen laten vaststellen. Daarom hebben wij als 38 bewonersorganisaties, samenwerkend onder de noemer HOP2040, […]

Ontzettend balen

Op deze warme dag stond de participatiesessie voor de Wijk Zuid-West gepland. Een digitale sessie met enkele betrokkenen op locatie in het centrum. We kunnen er kort over zijn, het was ontzettend balen. Een wijkwethouder die eigenlijk niet onze wijkwethouder is, falende techniek, verlate start, onverstaanbaar intro, presentatie met ambtenarentaal. Genoeg ingrediënten om de bijeenkomst […]

Interessante gesprekken

HOP2040 ondersteunt de participatie. In de fase waarin we signalen ophalen uit de Hilversumse samenleving voerden we een flink aantal gesprekken. Dat zijn meestal hele leuke gesprekken. Veel Hilversummers geven graag hun mening over wat ze belangrijk vinden. Dat gaat dan vaak over het karakter van Hilversum, ruimte, verkeer, wonen, groen, spelen, werk en veiligheid. […]

Ons geluid in de klankbordgroep

De gemeente is het participatietraject voor de Omgevingsvisie 2040 gestart. Samen met adviesbureau IDBVV heeft zij een maatschappelijke klankbordgroep opgericht die op 9 juni jl. voor het eerst bijeen kwam. Taak van deze groep zou moeten zijn om te monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen, de hele Hilversumse samenleving bereikt wordt en pro-actief mee […]

MRA evaluatie van de Rekenkamer

De Rekenkamer presenteert haar rapport over de aanmelding van Hilversum als sleutelgebied binnen de MRA. Het geeft zicht op de bestuurlijke context waarbinnen het college ‘Mediacentrum Hilversum’ als sleutelgebied bij de MRA heeftaangemeld, een reconstructie van het proces, een beschouwing op het politiek-bestuurlijke samenspel tussen college en gemeenteraad in dit proces en de lessen die hieruit […]

Vragenvuur van Leefbaar Hilversum

Wethouder Floris Voorink stond koud op het Marktplein – al is dat lastig met deze temperaturen – om de start van het grote participatietraject te vieren of er ligt al een vragensalvo van Leefbaar Hilversum over dit proces op de digitale burelen van het raadhuis. Blijkbaar zijn er bij de oppositiepartij veel zorgen, zo ook […]

Luister hier naar de ParticiParty met Floris Voorink

Gemaakt door Hilvesummers.nl en Gooi en Eembode.

Basistekst om je achterban te informeren

Het is een goed idee om je eigen achterban te informeren. Onderstaand wat basisteksten die je kunt gebruiken in berichten. De teksten zijn afkomstig van het participatiebureau en de gemeente.  Check even de actualiteit en de toepasbaarheid voor jouw buurt. Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040 Net als alle steden in Nederland […]

Hilversum 2040

Om mee te kunnen doen aan de participatie is het hebben van een account op het digitale platform wel zo handig. Ga naar hilversum2040.nl en meld je aan. www.hilversum2040.nl

We zijn los!

Vandaag in de Gooi & Eembode de aankondiging van de participatie.

Definitief Plan van Aanpak

IDBVV heeft de hele aanpak van de participatie opgeschreven in dit definitief Plan van Aanpak. “Om dat goed te organiseren hebben wij (IDBVV) een intensief en aantrekkelijk participatie-programma opgesteld, dat van start gaat op 9 juni. We zullen met een bijzondere stijl en sfeer, met lef en met inhoud Hilversummers, stakeholders en de gemeente bij […]

Wie zijn HOP2040?

Een grote lijst van bewonersorganisaties maken deel uit van HOP2040. Ze onderschrijven allemaal de uitgangspunten van participatie van onderop en maken zich mede sterk voor de stem van de inwoner van Hilversum. Bekijk hier wie allemaal deel uitmaken van HOP2040

IDBVV??

Je zult de komende tijd vaker de afkorting IDBVV tegenkomen op onze site. Waarom? IDBVV is het onafhankelijke samenwerkingsverband/bureau dat in opdracht van de gemeente de participatie van de Hilversumse samenleving zal vormgeven en begeleiden om zo te komen tot een denkrichting voor de Omgevingsvisie 2040. Een denkrichting die dan ook door de Hilversumse samenleving […]

Gesprek met bureau over participatie

De achterban van HOP2040 sprak op 17 mei met IDBVV. In dit gesprek presenteerde IDBVV zichzelf aan de gezamenlijke bewonersorganisaties. Van de bijeenkomst kun je het volgende teruglezen: verslag van de bijeenkomst presentatie van IDBVV voor de bijeenkomst met de achterban.

Wie wil helpen bij de participatie?

Namens IDBVV (het participatiebureau) vragen wij jullie om aan te geven of je beschikbaar bent om te helpen. Wie is er vanaf zaterdag 5 juni beschikbaar op zaterdagen tot 3 juli om een dagdeel te helpen bij de buurtbus op straat (briefing daarvoor verzorgen wij uiteraard)? Dit kan bestaan uit: enkele vragen stellen (korte enquête) […]

Verslag bijeenkomst met de achterban

Op woensdag 21 april 2021 heeft HOP2040 een achterbanvergadering gehouden. Bijpraten over de huidige stand van zaken was het belangrijkste doel. We bespraken ook de start van de participatie. 2021.04.21 verslag achterban

Het zal toch niet waar zijn?

In de Gooi en Eembode+ verschijnt vandaag een artikel over dat er dus toch een woningbouwopgave vanuit de MRA bestaat. Hoe dat zit lees je hier: https://tinyurl.com/3u6py43k 

Inspraakreactie op de mobiliteitsvisie

Op 14 april 2021 spreekt Frans Kwantes namens de 39 bewonersorganisaties  in op de mobiliteitsvisie. Kern van het verhaal is dat het houden van enquetes geen participatie is! Lees hieronder de hele reactie.Inspreken Raadscommissie Hilversum namens Hop 2040                       14 april 2021 Geachte commissieleden, Ik spreek in namens ”HOP 2040”, de vertegenwoordiging van 39 Hilversumse […]

Verslag stuurgroep

Download hieronder het verslag van de stuurgroep van 2 april 2021. 2021.04.02 verslag SG

Omgevingsvisie Gooi & Vechtstreek

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie. De vraagstukken die spelen in de leefomgeving stoppen niet bij gemeentegrenzen. Ook inwoners van gemeenten in Gooi en Vechtstreek bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door de hele […]

Persbericht Omgevingsvisie 2040 en andere visies

Vandaag publiceerde de gemeente Hilversum informatie over de verschillende visies. Hou ook de website bouwenaanhilversum.nl in de gaten waar meer informatie staat. De Omgevingsvisie is de paraplu waar alle andere visies onder vallen. De Omgevingsvisie brengt onderwerpen samen die te maken hebben met de leefomgeving, zoals wonen, werken, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De visie […]

Contact met BV Hilversum gelegd

HOP2040 heeft contact gezocht met BV Hilversum omdat het participatietraject Omgevingsvisie begin april gaat starten en daar ook de Hilversumse ondernemers bij betrokken gaan worden. En ook naar aanleiding van de Brief BV Hilversum inzake Woonvisie (toegevoegd 17 maart 2021) die zij gestuurd heeft naar de raad over de integrale noodzaak van visies. HOP2040 en […]

Participatie moet echt maatwerk zijn

Zeer lezenswaardig artikel in de Gooi & Eembode. Met een luisterwaardige podcast!

HAP voedt het debat met cijfers

De Hilversumse Architectuurprijs (HAP) voedt het debat over de Omgevingsvisie met cijfers en opvattingen. In de Gooi en Eembode Extra+ verscheen een uitgebreid artikel over de opvattingen. “Om een goed en zuiver debat te kunnen voeren zijn betrouwbare cijfers nodig.” aldus HAP. Daarom publiceerden ze een eigen naslagwerk. Bekijk het document hier. Peter van Dulst […]

Plan van Aanpak Omgevingsvisie

Hier kunt u het vastgestelde Bijlage 1. Herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie downloaden.

Raad van Hilversum unaniem

De gemeenteraad van Hilversum stemt op 3 maart 2021 unaniem in met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2040. Na maanden van intensief werk is voor dit deel de inzet van HOP2040 klaar. Nu kunnen we vol aan de bak met de participatie zelf. Tijdens de behandeling van het stuk geeft de wethouder Floris Voorink aan […]

Participatie

De offerteuitvraag is weg. Binnenkort is de selectie van het bureau dat gaat helpen bij de participatie. Wat vindt u, kan participatie ook digitaal? Doe mee aan de poll!

Wrijving tussen HOP2040 en gemeente heeft geleid tot glans

“Eigenlijk is het participatieproces al begonnen”, zo constateert Frans Kwantes, woordvoerder van de Hilversum Omgevingsvisie Participatie 2040. Daarmee doelt de Hilversummer op de maanden van moeizame gesprekken met de gemeente. Die tijd was kennelijk nodig om elkaar te begrijpen en te komen tot een raadsvoorstel, waar de politiek redelijk enthousiast over is.” Lees hier het […]

HOP2040: “Blijf alert om veel mensen te bereiken”

Frans Kwantes spreekt namens de 39 bewonersorganisaties in tijdens de behandeling van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2040. Lees de inspraakreactie: Raadscomissie 10 februari 2021_HOP 2040.

UPDATE februari 2021

Bijgaand een update over het proces rondom de participatie voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Hilversum. 2021 02 Update HOP2040 achterban Op de foto zijn Patrick en Meije onderweg naar een ontmoeting met het schrijfteam. We vinden de weg omhoog! (foto gemaakt door Nancy). Bekijk hier de stukken van de vergadering van 10 februari […]

Verslag Stuurgroep 20 januari 2021

Bijgaand vindt u het verslag van de stuurgroep van 20 januari 2021. 2021.01.20 verslag SG

Behandeling Omgevingsvisie uitgesteld

In de Gooi en Eembode verschijnt het nieuws de behandeling van de (Plan van Aanpak voor de) Omgevingsvisie is uitgesteld. Wanneer wel is nog niet duidelijk.

HAP zegt:”Online participatie is namelijk geen participatie” (uit Noordhollands Dagblad)

Het bestuur van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs (HAP) roept het college op om de inspraak over diverse toekomstplannen uit te stellen tot in het najaar. „Online participatie is namelijk geen participatie”, stelt voorzitter Peter van Dulst. „We gaan ervan uit dat het tot en met de zomer nog onmogelijk zal zijn onze debatavonden over ’Wonen […]

Gemeenteraad ontwaakt! (gelezen in de Gooi en Eemlander)

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210115_35028344 Lees hier het artikel uit de Gooi en Eemlander van 16 januari 2021. Een artikel dat ingaat op de wijze waarop gemeenten zakendoen in het publieke domein. Met ook een opvatting over wat participatie aan het verworden is. Laten we hopen dat het geen waarheid is/wordt! “Ook over participatie van inwoners hoeven we niet […]

MRA komt weer op het toneel

In het Financiele dagblad verschijnt een artikel waaruit blijkt dat de MRA weer nadrukkelijk op het toneel verschijnt. Dit keer in de persoon van Femke Halsema. Zij wil in het MRA gebied de banden aanhalen. Want, zo staat in het artikel te lezen: Halsema spreekt de ambitie uit om in 2021 één dag per week […]

Hoe wil de Raad omgaan met de burger?

In de Gooi & Eembode lazen wij een interessant artikel. Interessante kost voor participatieliefhebbers. Klik op de link om het te lezen. https://www.gooieneembode.nl/extra/196946/nieuwe-poging-om-niet-geagendeerde-onderwerpen-insprekers-te-sc/l24QpN9gHlXodZWka6zz4LQgLOUO-bK2imM9qON2GAgmeCWCaVAge_gH_TfcGM-KQKtvnZmfatMNhTAHRNxwtp453nB5qZI_-IbNDf2O9n8WkDAbPXlMrxZOddD0IS83

Verslag bijeenkomst achterban 28 december 2020

Op 28 december 2020 spraken we met de achterban. Doel was om bij te praten en voor te bereiden op de start van het participatieproces. Zie de link voor het verslag van de digitale bijeenkomst: 2020 12 28 verslag achterban def

Eindejaarsbericht 2020

Dit artikel verscheen op 24 december in de Gooi en Eembode. Op de foto: Tijdens een van de overleggen met een delegatie van de gemeenteraad was er een korte pauze.  HILVERSUM – Het licht is inmiddels zichtbaar in de participatietunnel. Mede dankzij de goede samenwerking met de gemeenteraad kijkt Hilversum Omgevingsvisie Participatie 2040 (HOP2040) hoopvol […]

Verslag Stuurgroep 12 december 2020

Door de huidige omstandigheden rondom de participatie hebben wij de stuurgroep bijeen gevraagd. Bijgaand vindt u het verslag. 2020.12.12 verslag SG

600 woningen rond het station? Uit de Gooi & Eemlander

600 woningen rond station wonen Hilversums college hoopt op 6,5 miljoen euro uit Den Haag Het Hilversums college hoopt van het Rijk ruim 6,5 miljoen euro te krijgen voor de bouw van 603 woningen. Eddie de Paepe Hilversum De helft van de 603 nieuwe woningen moet verrijzen bij het station, de andere helft aan de […]

Verslag bijeenkomst Stuurgroep

Hier kunt u het verslag raadplegen van de Stuurgroep HOP2040. Download het verslag: 2020.11.24 verslag SG DEF

Verslag bijeenkomst Achterban

Hier kunt u het verslag raadplegen van de achterban HOP2040. Download het verslag: 2020.11.02 verslag achterban def

Terugblik op de Raadscommissie uit de Gooi en Eemlander

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20201029_44705175/wij-hebben-de-teugels-in-handen-en-weg-met-dat-kraaiennest-raad-kraakt-aanpak-van-toekomstplan-hilversum Tekst uit De Gooi en Eemlander Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 2040 (het toekomstplan voor Hilversum) moest een voorbeeld worden van hoe er met participatie met bewoners een goed plan op tafel kan komen. Ondanks dat de samenwerking heel goed verliep volgens een inspreker, bleken de Hilversumse politici het niet eens met […]

Afwegingskader voor de Omgevingsvisie

Bij de VNG en enkele gemeenten in Nederland is al ervaring opgedaan met de SDG’s als afwegingskader voor de Omgevingsvisie. Lees hier de handreiking die de VNG publiceerde. 

De mening van Rob Docter

De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over de ontwikkelingen in Hilversum. Hieronder de mening van Rob Docter. Hij is adviseur ruimtelijk kwaliteitsbeleid en voorzitter van het European Forum for Architectural Policies. Lees hieronder het artikel zoals het verschenen is in de Gooi en Eemlander d.d. 24-10-2020 Hilversum, van explosie, erosie naar visie.

28 oktober Raadscommissie

Onder voorzitterschap van Hein Jaarsma  vergadert de raadscommissie (digitaal) op 28 oktober. Het herziene plan van aanpak voor de Omgevingsvisie staat op de agenda. https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=cca0f7c3-9fc0-496f-92d9-e4fcb51ea47c&FoundIDs=&year=2020

slider

Participatie voor de OmgevingsvisieLaat je stem horen

Doe mee en help bij de participatie: leuk en leerzaam!
slider

Raad van HilversumUnaniem voor plan van aanpak Omgevingsvisie

slider

Updatealles nog even op een rij

Voor de commissievergadering van 10 februari
slider

NieuwsbriefOp de hoogte blijven

abonneer u dan op de nieuwsbrief van HOP2040
Participatie als uitgangspunt

40 bewonersorganisaties in Hilversum

HOP2040 houdt de focus op een open participatieproces

De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 40 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud.
won creative hub
HOP2040

Wat we DOEN

Ook wat voor jouw buurt?

Stuur ons een mail

Maak de sprong met HOP2040

Als jouw bewonersorganisatie zich aansluit bij HOP2040 dan ben je verzekerd van goede belangenbehartiging. Maar ook ben je op de best mogelijke manier aangesloten bij de participatie van de Omgevingsvisie.
Doe mee met HOP2040
Kerngroep

HOP 2040

De kerngroep behartigt de belangen van de inwoners rondom het participatietraject van de Omgevingsvisie die de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uitvoert. Via de Stuurgroep legt de kerngroep ook verantwoording af aan de achterban.
  • bewonersorganisaties
  • amendement
  • betrokken inwoners
  • Global Goals