HOP2040

Wat is in het NIEUWS

Auto of de fiets?

Op donderdagavond stroomde de Vorstin vol met betrokken Hilversummers. Dit is de avond van het stadsgesprek. De afronding van de participatie en de start van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Aan de opkomst lag het niet. Het was een mooie zaal vol. Ook aan de avondvoorzitter lag het niet. De sportcommentator Gert van ’t Hof […]

Kom naar het stadsgesprek

Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. https://hilversum2040.nl/nl-NL/projects/stadsgesprek-omgevingsvisie Volg de link om u aan te melden. Namens HOP2040 doen we de oproep om aanwezig […]

Wat zeggen de inwoners ook alweer?

Duidelijk is dat iedereen een groen(er) Hilversum wil, met het dorpse karakter en toch stadse voorzieningen. Een goed evenwicht tussen rustig wonen en reuring. Met een ziekenhuis, sport, winkels, uitgaan en cultuur naar ieders smaak. Een gezellige stad waar mensen bij elkaar betrokken zijn en kunnen meedoen. Een stad met een diverse bevolking en een […]

Organisaties aan het woord

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? En hoe werken en leven we dan samen? Het is belangrijk dat naast inwoners ook organisaties als ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ketenpartners daarover meedenken en meepraten.  Organisaties aan het woord mei 2022

Kom naar het stadsgesprek op 12 mei

Komt allen naar het stadsgesprek over de dilemma’s voor de toekomst van Hilversum. Op donderdag 12 mei organiseert de gemeente een stadsgesprek voor alle Hilversummers. Hier wordt alle inbreng gedeeld die inwoners, ondernemers en organisaties de afgelopen tijd over de toekomst van Hilversum hebben meegegeven in het kader van de Omgevingsvisie. Dagvoorzitter Gert van ’t […]

Eerst economie en dan volgt de rest vanzelf?

Bekijk het verslag van de participatiebijeenkomst met ondernemers.

Dorps karakter met stadse voorzieningen?

Bekijk het verslag van een participatiebijeenkomst met stakeholders

Eensgezindheid bij inwoners over toekomst van Hilversum

De eerste fase van de participatie Omgevingsvisie 2040 is afgesloten. De inwoners zijn aan het woord geweest. Het dorpse karakter met veel groen moet blijven is de belangrijkste conclusie.  In het recent verschenen rapport “Inwoners aan het woord” zijn de resultaten weergegeven. Inmiddels hebben de raadsleden hiervan kennis kunnen nemen en is het openbaar. In […]

Grote update

De kerstperiode en de eerste weken van januari 2022 zijn relatief rustig verlopen ten aanzien van de participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Toch even tijd voor een update. Afronding eerste fase van het participatietraject Tot 25 november 2021 hebben Hilversummers de tijd gehad om hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie 2040 te geven. Via straatgesprekken, […]

Inspraakreactie Arenapark

Voor de commissievergadering van 12 januari stuurde HOP2040 de onderstaande inspraakreactie naar de gemeenteraad. Wij zien dat met o.a. het doorgaan van de plannen omtrent Arenapark vergaande plannen worden gemaakt voordat de Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld (inwoners)participatie niet serieus genomen wordt Het is goed als u éérst kennis neemt van de opbrengst van de eerste […]

MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022

Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen. 2022.01.12 inspreken cie 8. MRA HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen: Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot […]

De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.

Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040. Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn […]

slider

Participatie voor de OmgevingsvisieLaat je stem horen

Doe mee en help bij de participatie: leuk en leerzaam!
slider

Raad van HilversumUnaniem voor plan van aanpak Omgevingsvisie

slider

Updatealles nog even op een rij

Voor de commissievergadering van 10 februari
slider

NieuwsbriefOp de hoogte blijven

abonneer u dan op de nieuwsbrief van HOP2040
Participatie als uitgangspunt

38 bewonersorganisaties in Hilversum

HOP2040 houdt de focus op een open participatieproces

De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 38 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud.
won creative hub
HOP2040

Wat we DOEN

Ook wat voor jouw buurt?

+31 6 11 868 689

Maak de sprong met HOP2040

Als jouw bewonersorganisatie zich aansluit bij HOP2040 dan ben je verzekerd van goede belangenbehartiging. Maar ook ben je op de best mogelijke manier aangesloten bij de participatie van de Omgevingsvisie.
Doe mee met HOP2040
Kerngroep

HOP 2040

De kerngroep behartigt de belangen van de inwoners rondom het participatietraject van de Omgevingsvisie die de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uitvoert. Via de Stuurgroep legt de kerngroep ook verantwoording af aan de achterban.
  • bewonersorganisaties
  • amendement
  • betrokken inwoners
  • Global Goals