HOP2040

Wat is in het NIEUWS

MRA Inspraakreactie beeldvormende commissievergadering 12 januari 2022

Graag wil HOP2040 op agendapunt 8. Beeldvorming: Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA van raadscommissie 2 op woensdag 12 januari a.s. “inspreken”. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid dit live/online te doen. 2022.01.12 inspreken cie 8. MRA HOP2040 stelt in ieder geval de volgende vragen: Hoe verhoudt de planning voor vaststelling van dit Verstedelijkingsconcept zich tot […]

De eerste stap van de inwonersparticipatie is afgerond.

Het traject heeft veel energie gevergd van HOP2040. Het begon vorig jaar maart met de college-MRA-plannen om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier massaal tegen in opstand. De inwoners vonden dat zij hierover eerst hun mening moeten kunnen geven voordat tot zoiets ingrijpends kan worden besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn […]

Alles ‘under control’ door de gemeente

We krijgen nog steeds vragen over waarom we zo kritisch zijn op het participatieproces. Het loopt nu toch lekker? Terechte vraag en we gaan er graag op in. Participatie is GEEN vanzelfsprekendheid bij de gemeente Hilversum en we knokken de afgelopen (bijna) twee jaar voor participatie van onderop, onafhankelijk en met geborgde aanpak van de […]

Alles digitaal

We gaan weer digitaal! Onderstaand bericht stuurde de gemeente naar de betrokkenen bij het participatieproces. Wijksessies gaan door, maar wel digitaal. Optimisme over de mogelijkheden overheerst bij de gemeente. Tegelijkertijd is de coronasituatie dusdanig dat het fysiek door laten gaan ook niet verantwoord is. “Wijksessies N.a.v. de persconferentie hebben we moeten besluiten om de fysieke […]

Omgevingsvisie avonden onder het vergrootglas

HOP2040 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Hilversum de kans pakken om te laten horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hilversum. De participatieavonden over de Omgevingsvisie 2040 (de wijksessies) zijn daar ook uitstekende momenten voor. Gisteravond werd er in de gemeenteraad van Hilversum over gesproken. Er werd onder andere gesteld dat […]

Verslag achterbanbijeenkomst

Lees hier het verslag van de bijeenkomst met de achterban van HOP2040. 2021.10.19 verslag achterban

Bekijk het filmpje

De gemeente lanceerde de oproepvideo om mee te doen aan de Omgevingsvisie. Bekijk het hier!

Gemeente stuurt brief en nodigt u uit!

Op veel deurmatten ligt vandaag post van Floris Voorink. De wethouder nodigt ons allemaal uit om te komen meepraten over de omgevingsvisie. Dat is goed nieuws en ook HOP2040 roept iedereen op om gehoor te geven aan die uitnodiging. Zoek een datum die aansluit bij uw wijk en laat uw stem horen! Ga naar Hilversum2040.nl […]

Bijpraten over participatie op NH Gooi radio

Vanochtend op NH Gooi even bijgepraat over de participatie in Hilversum. Luister hier het fragment terug:In de planning zoals die afgelopen week naar de raad zou gaan stond dat de raad halverwege het participatietraject al kon gaan besluiten over de denkrichting waarop de Omgevingsvisie 2040 gebaseerd gaat worden. Dat is natuurlijk niet logisch en ook […]

Verslag Stuurgroep

Bekijk het verslag van de stuurgroep van 11 oktober 2021. 2021.10.11 verslag SG

Wijkgesprekken gepland

Op diverse data in November zijn de wijkgesprekken gepland over de Omgevingsvisie. Het is belangrijk dat u daar uw stem te laten horen. Zoek de datum en locatie die u het beste past! Kijk op www.hilversum2040.nl . Om erbij te zijn kunt u het beste reserveren via omgevingsvisie@hilversum.nl Deze gesprekken starten allemaal om 19.30 uur. […]

Zorgen van de Hilversumse politiek

Klik hier om de zorgen van de onderstaande politieke partijen in de Gemeenteraad van Hilversum te lezen. “ ” Immers, wij zijn allen gebaat bij een zo breed mogelijk draagvlak bij de bevolking van Hilversum en een Omgevingsvisie voor de komende twee decennia waarvoor dIe, los van de politieke waan van vandaag, zal kiezen. Wij […]

slider

Participatie voor de OmgevingsvisieLaat je stem horen

Doe mee en help bij de participatie: leuk en leerzaam!
slider

Raad van HilversumUnaniem voor plan van aanpak Omgevingsvisie

slider

Updatealles nog even op een rij

Voor de commissievergadering van 10 februari
slider

NieuwsbriefOp de hoogte blijven

abonneer u dan op de nieuwsbrief van HOP2040
Participatie als uitgangspunt

38 bewonersorganisaties in Hilversum

HOP2040 houdt de focus op een open participatieproces

De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 38 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud.
won creative hub
HOP2040

Wat we DOEN

Ook wat voor jouw buurt?

+31 6 11 868 689

Maak de sprong met HOP2040

Als jouw bewonersorganisatie zich aansluit bij HOP2040 dan ben je verzekerd van goede belangenbehartiging. Maar ook ben je op de best mogelijke manier aangesloten bij de participatie van de Omgevingsvisie.
Doe mee met HOP2040
Kerngroep

HOP 2040

De kerngroep behartigt de belangen van de inwoners rondom het participatietraject van de Omgevingsvisie die de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uitvoert. Via de Stuurgroep legt de kerngroep ook verantwoording af aan de achterban.
  • bewonersorganisaties
  • amendement
  • betrokken inwoners
  • Global Goals