HOP2040

Wat is in het NIEUWS

De broodnodige kaders

In de commissievergadering op 17 januari jl. lag een collegevoorstel voor: hoe de Omgevingsvisie te herschrijven tot een compactere versie dan het Ontwerp. Want de raad had hierom gevraagd. HOP2040 had het voorstel goed bekeken en kwam tot de conclusie dat het voorstel NIET voldeed aan de luide wens van de Hilversumse samenleving om toetsbare […]

Klein Rome of Klein Manhattan?

Een deel van de HOP2040 kerngroep is bij een informatieavond (of participatieavond??) over de bouwplannen in Klein Rome. We zijn hier op uitnodiging van de speciaal opgerichte Stichting Behoud Ons Klein Rome. De avond is fel, grimmig, betrokken en soms wat ongemakkelijk. We zien wat een slechte voorbereiding, misstappen en aantasting van de leefomgeving met […]

Inspraakreactie HOP2040 bij commissievergadering teruglezen

Foto: Lid van de stuurgroep Rob Drukker spreekt namens 40 bewonersorganisaties in bij de commissie van de gemeenteraad HilversumHOP2040 sprak op woensdag 17 januari 2024 in bij het agendapunt over de Omgevingsvisie. “Wij zien na 4 jaar natuurlijk graag een snelle afronding van het traject Omgevingsvisie 2040. Maar op basis van dit voorstel kán dat […]

SYSTEEMFALEN IN HET LEEFOMGEVINGSBELEID

HOP2040 scande een belangrijk stuk van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Omdat we vonden dat er belangrijke inhoud in zit die ook relevant is voor Hilversum delen we graag de analyse met onze lezers. Relevante uitspraken gelicht uit de verkenning December 2023 door Patrick Weening.  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) Het […]

Hopelijk is er snel een Omgevingsvisie, maar dat kan niet op basis van dit stuk

 De raad heeft in motie M23-136 aangegeven hoe zij de Ontwerp Omgevingsvisie gewijzigd wil zien.  HOP 2040 meent dat het commissievoorstel niet voldoet aan de uitgangspunten van de motie. Ook wij willen graag een Omgevingsvisie. We werken al sinds 2020 met de gemeente aan het toekomstplan voor de ontwikkeling van Hilversum. Waarom is het zo […]

Misschien wel een Omgevingsvisie in 2024

Op 17 januari 2024 komt de commissie in het raadhuis bijeen voor het aangepaste voorstel om te komen tot een Omgevingsvisie. De stukken voor de bijeenkomst vindt u hier. https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17 HOP2040 is ze zorgvuldig aan het doornemen en zal na overleg met de achterban met een reactie komen op de 17e. Of het nieuwe stuk […]

HOP2040 wenst iedereen een gezonde en de gewenste sfeervolle toekomst !

2023: terugblik Omgevingsvisie 2040 De tweede helft van 2022 bracht HOP2040 door met het hoopvol wachten op de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. En eindelijk, na meermaals verschuiven van de datum werd het zo’n 600 pagina’s tellende Ontwerp nog nèt voor het einde van 2022 gepresenteerd. HOP2040 werd zelfs uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting door […]

Een update van het HOP2040-front

Zoals jullie weten is de Omgevingsvisie 2040 nog altijd niet vastgesteld en is er nog kans dat de participatieopbrengst (min of meer) geborgd wordt. Vooral dankzij door jullie destijds ingediende zienswijzen en luide roep om concrete toetsbare normen! We hebben als HOP2040 met elkaar dus toch wat bereikt. Op 8 november heeft de raad unaniem […]

Technische afhechting van het gesprek over de Omgevingsvisie

Gisteravond is in de gemeenteraad een motie aangenomen die zorgt voor een nieuw commissievoorstel voor de Omgevingsvisie. In slechts 1 minuut en 30 seconden werd het onderwerp behandeld en de motie is aangenomen en zal worden opgepakt door het college. Lees hieronder de motie. Het college krijgt dus de opdracht van de gemeenteraad om tot […]

Terugblik 5 oktober: “…we moeten naar een nieuwe denkwijze”

Op 5 oktober kwamen woordvoerders van de raadsfracties bij elkaar voor een informeel overleg over hoe verder met de ontwerp Omgevingsvisie. Na de 177 zienswijzen die eerder waren ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie en de voortdurende roep uit de samenleving om concrete toetsbare kaders, beginnen steeds meer raadsleden (terecht) moeite te krijgen met het voorliggende […]

Informeel raadsoverleg Omgevingsvisie 5 oktober

Aanstaande donderdag komen de woordvoerders van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten bij elkaar voor een informeel overleg over de Omgevingsvisie. De bijeenkomst is in de raadzaal (vanaf 20.00 uur). Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.  Programma  1) Korte introductie (5 […]

Update Vliegoverlast Hilversum

 De regio Hilversum heeft de afgelopen 10 jaar steeds meer last van vliegverkeer gekregen. Na een stille aanpassing van vliegroutes werd onze gemeente steeds meer geconfronteerd met de groei van Schiphol. Een toenemend aantal inwoners van Hilversum, maar ook al uit regio Baarn en Amersfoort, heeft hinderklachten ingediend bij BAS, het klachtencentrum van Schiphol. Tijdens […]

Terugblik op beeldvormende sessie (BVS) over Omgevingsvisie

Het grote aantal zienswijzen dat dit voorjaar door de Hilversumse samenleving is ingediend naar aanleiding van de ontwerp Omgevingsvisie heeft de politiek toch nog in beweging gebracht. Met name de veel gehoorde oproep om de Omgevingsvisie te verrijken met concrete toetsingskaders op essentiële punten met als basis de participatieopbrengst, heeft de raad er toe gebracht […]

Stukken voor de BVS

Op 14 september 2023 spreekt het college met de gemeenteraad over de kaders voor de Omgevingsvisie. Hierbij de link naar de stukken die onderdeel zijn van de agenda. Uitnodiging beeldvormende avond Omgevingsvisie 14 september 2023 A23-94 – Zienswijzenota Omgevingsvisie deels vaststellen Bijlage B – Toetsingsadvies commissie MER Bijlage C – Advies 05-23 CRKM over Ontwerp […]

PPT van hoogleraar Boelhouwer bekijken

Heb je geen tijd om de kennissessie terug te kijken op de website van HOP2040? Surf dan even door de slides van Peter Boelhouwer. De hoogleraar huisvestingssystemen van de TU Delft zet in een aantal slides de feiten en ficties op een rij. Bekijk de foto’s of download hier de PDF van de presentatie. 2023.09.11 […]

slider

Participatie voor de OmgevingsvisieLaat je stem horen

Doe mee en help bij de participatie: leuk en leerzaam!
slider

Raad van HilversumUnaniem voor plan van aanpak Omgevingsvisie

slider

Updatealles nog even op een rij

Voor de commissievergadering van 10 februari
slider

NieuwsbriefOp de hoogte blijven

abonneer u dan op de nieuwsbrief van HOP2040
Participatie als uitgangspunt

40 bewonersorganisaties in Hilversum

HOP2040 houdt de focus op een open participatieproces

De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 40 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud.
won creative hub
HOP2040

Wat we DOEN

Ook wat voor jouw buurt?

+31 6 11 868 689

Maak de sprong met HOP2040

Als jouw bewonersorganisatie zich aansluit bij HOP2040 dan ben je verzekerd van goede belangenbehartiging. Maar ook ben je op de best mogelijke manier aangesloten bij de participatie van de Omgevingsvisie.
Doe mee met HOP2040
Kerngroep

HOP 2040

De kerngroep behartigt de belangen van de inwoners rondom het participatietraject van de Omgevingsvisie die de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uitvoert. Via de Stuurgroep legt de kerngroep ook verantwoording af aan de achterban.
  • bewonersorganisaties
  • amendement
  • betrokken inwoners
  • Global Goals