Waarom druk maken over vliegtuiglawaai


De periode van zienswijzen op de concept Omgevingsvisie indienen is voorbij. Het is nu afwachten wat de gemeente ermee doet en hoe e.e.a. straks aan de raad wordt voorgelegd.

Intussen blijven er zaken spelen met betrekking tot onze fysieke leefomgeving/Omgevingsvisie.

Graag vragen we je om je steun voor onderstaande.

In de (concept) Omgevingsvisie is geen aandacht besteed aan het luchtruim en wat daarbij komt kijken zoals geluid(soverlast). Toch hoort het luchtruim ook bij onze fysieke leefomgeving.

Hilversum heeft inmiddels met vluchtroutes van Schiphol te maken. Door verlegging van routes zijn er nu inwoners die behoorlijke geluidsoverlast hebben. Dat heeft GGD ook gemeten.

Rond Schiphol wordt momenteel een nieuw inspraakorgaan opgezet: https://maatschappelijkeraadschiphol.nl/nieuws/de-registratie-is-open/

In dit nieuwe orgaan MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) mogen bewoners van Hilversum nu voor het eerst meepraten. Daarmee kan invloed worden uitgeoefend vanuit de belangen van bewoners.

Jan Stolker zet zich als een betrokken inwoner van Hilversum al lang in voor meer inzet vanuit Hilversum hiervoor en heeft zich nu bij HOP2040 gemeld.

Hij is geattendeerd op deze nieuwe raad en hem is vanuit diverse kanten aangeraden zich als kiespersoon aan te melden. Maar de voorwaarde is dat je namens ten minste 50 bewoners deelneemt.

Hij heeft minimaal 50 “handtekeningen” nodig en steun van een bewonersorganisatie (hoeft naar we nu weten geen formele organisatie te zijn) om zich kandidaat te kunnen stellen.

Het lijkt ons sterker als Jan er namens een platform (HOP2040) van bewonersorganisaties kan spreken.

Wij (kerngroep én Stuurgroep) zien wel mogelijkheden om hem vanuit HOP2040 te steunen. Als HOP2040 zullen we aandacht moeten gaan geven aan het luchtruim ten aanzien van de Omgevingsvisie.

Vraag aan jullie: willen jullie de kandidatuur van Jan steunen?

Overigens kunnen naast Jan ook anderen namens inwoners van Hilversum zich aanmelden als kiespersoon; maar we zijn in ieder geval blij dat Jan zich kandidaat stelt.

Jan heeft ter informatie een stukje geschreven dat we hier als bijlage meesturen.

HOP2040 ziet graag dat in de Omgevingsvisie óók iets wordt opgenomen over het luchtruim met aandacht voor de gevolgen op de fysieke leefomgeving zoals geluidsoverlast.
Ook ziet HOP2040 graag bewonersdeelname in de MRS om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op die gevolgen ten behoeve van de fysieke leefomgeving.

Daarom steunen wij de kandidatuur van Jan. Jullie ook? We moeten kunnen aantonen dat we minimaal 50 bewoners geregistreerd hebben die de kandidatuur steunen.

Graag horen we of we je naam, adres en mailadres hiervoor mogen noteren.

Het zou mooi zijn als je ook andere mensen uit je bestuur/omgeving/achterban en/of je eventuele partner bereid vindt. Op naar méér dan 50, want dan wordt de kans op zeggenschap groter!

We hopen dat je binnen 14 dagen reageert in verband met de sluitingstermijn van de kandidaatstelling. Alvast dank!

De opmerkingen (3)

 • Trudi van Willigenburg-Sijbrands

  Uiteraard steun ik Jan Stolker in zijn strijd tegen het vele vliegverkeer boven Hilversum. Daarom teken ik graag voor zijn kandidatuur.
  Het is naast het vele lawaai van het verkeer, een autowasstraat tegen mijn flat aan, industrie etc., de zoveelste aanslag op een beetje rust.

 • Jan van den Heuvel

  Beste lezer,

  Het is een terugkerend item over vliegtuiglawaai met diverse argumenten.
  De “overlast” is in de laatste 20 jaar behoorlijk afgenomen door ander en moderne motoren en dat willen enkele protesteren bewoners niet horen natuurlijk.
  Ik woon zelf in de Kerkelanden ruim 35 jaar en daarvoor in buurt van vliegveld Hilversum, ik heb nog nooit overlast ervaren , niet van Schiphol en niet van vliegveld Hilversum.
  De aanvliegroutes over en naast Hilversum zijn op een hoogte van altijd tussen de 1500 en 1250 meter en in idle glijvlucht richting Schiphol.
  Vertrek over Hilversum is tussen 2800 en 3200 meter , voor een enkele vrachtvlucht 2000 meter. Tot zover de luchtvaarthinder vanuit mijn kant.
  Ik irriteer mij wel aan overlast van bromfietsen, motoren met open uitlaat en auto’s met verbouwde uitlaten , daar wordt niets door de gemeente en Politie mee gedaan, ik heb dit aangekaart en standaard antwoordt is geen capaciteit of er zijn andere prio’s. En die overlast is nagenoeg iedere dag tot vroeg in de nacht terwijl overlast van Schiphol windrichting afhankelijk is.
  Weet niet of ik steun toezeg ik twijfel.

 • Trudi van Willigenburg-Sijbrands

  Ik lees nu terug wat er bij mijn naam staat nl: “Waarom druk maken over vliegtuiglawaai.”
  Dat is niet van mij want ik steun die actie. Het is een opmerking van iemand anders. Kan dit aub gecorrigeerd worden.
  Ik ben al twee jaar aan het vechten tegen verkeersoverlast ook daar doet de gemeente niets aan. Sterker nog geluidsoverlast van verkeer heeft absoluut geen prioriteit in de gemeente Hilversum. Dat zuig ik niet uit mijn duim maar is gezegd door een ambtenaar die daar alles van weet.

Laat een bericht achter