Aankondiging

Als de Omgevingsvisie op 15 mei wordt vastgesteld door de gemeenteraad stoppen Nancy Koster en Meije Gildemacher met hun werkzaamheden voor HOP2040. Beiden hebben de afgelopen 4 (!) jaar vanuit de kerngroep bijgedragen aan het participatietraject en de borging ervan in de Omgevingsvisie. In de afgelopen jaren is het initiatief van 26 bewonersorganisatie uitgegroeid tot […]

Afsluitende inspraakreactie: blijf scherp op de ruimtelijke ontwikkeling van Hilversum

 Mijn naam is Meije Gildemacher en ik spreek in namens de 41 bewonersorganisatie die zich verenigd hebben in HOP2040. Het is niet de eerste keer dat HOP2040 van zich laat horen in het proces rondom de totstandkoming van het plan waarin de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn […]

Commissie Ruimte Ordening en Projecten

Vanavond (vermoedelijk vanaf 21 uur) de behandeling van het vaststellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040. Hier is de link naar de stukken: https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/29405a65-77cd-4b8d-97e8-116677b2e8f6 Op het Youtubekanaal van de gemeente Hilversum kunt u online meekijken. De Raadzaal bezoeken is ook mogelijk. HOP2040 zal inspreken op deze avond.

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten over de ‘Omgevingsvisie Hilversum 2040’

Lees  het CRKM advies De commissie is wederom kritisch op de Omgevingsvisie: De commissie constateert dat de Omgevingsvisie niet benoemt welke bestaande kwaliteiten specifiek geborgd dienen te worden in de gebieden waarvoor geen gebiedsagenda’s opgesteld zullen worden. Daarnaast denkt de commissie dat door zaken nu algemeen te formuleren het risico ontstaat dat plannen in latere […]

Eindfase?

Nu de besluitvorming van de Omgevingsvisie in de slotfase is aangekomen, hebben wij een kleine aanpassing gedaan op onze website. U kunt nu op de homepage ALLE berichten lezen die wij in de afgelopen 4 jaar hebben gepubliceerd. Zo is nog eens het consequente geluid van de inwoners terug te lezen. Het eerste bericht is […]

Commissie ruimtelijke kwaliteit kritisch op Omgevingsvisie tijdens bespreking

Geachte leden van de commissie CRKM, Bij de bespreking van de concept Omgevingsvisie 2040 op donderdag 11 april jl. was HOP2040 als toehoorder aanwezig. Naar aanleiding daarvan willen wij de commissie complimenteren met de kritische vragen die daar door u zijn gesteld en vertrouwen erop dat dit zijn weerslag krijgt in uw advies aan het […]

Aangepaste Omgevingsvisie opnieuw naar de gemeenteraad

Het college (zonder wethouder Karin Walters sinds vorige week) stuurde de Omgevingsvisie naar de Raad. Het college zegt daarover in een nieuwsbericht:  “Drie jaar na het vaststellen van het herzien plan van aanpak ligt nu de Omgevingsvisie Hilversum 2040 voor besluitvorming voor. Achter ons ligt een intensief participatietraject. Veel Hilversummers hebben inbreng geleverd. Er zijn […]