Afsluitende inspraakreactie: blijf scherp op de ruimtelijke ontwikkeling van Hilversum


 Mijn naam is Meije Gildemacher en ik spreek in namens de 41 bewonersorganisatie die zich verenigd hebben in HOP2040. Het is niet de eerste keer dat HOP2040 van zich laat horen in het proces rondom de totstandkoming van het plan waarin de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vaststelt. 

Ik roep nog in herinnering wat de ontstaansgeschiedenis van HOP2040 is en ik citeer daarbij uit het persbericht in 2020 van Frans Kwantes en Matthijs Bakker, respectievelijk namens de bewonersverenigingen Raadhuis en Omgeving en Johannes Gerardsweg: 

Door eendrachtige samenwerking tussen 29 bewonersverenigingen is op 29 mei jl. het Burger Initiatief Voorstel met 450 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Broertjes en wethouder Voorink, door Frans Kwantes (Bewonersvereniging Raadhuis e.o.) en Matthijs Bakker (Bewonersvereniging J. Geradtsweg). De essentie van het voorstel is, dat grootschalige bebouwing (6.000-10.000 woningen) niet kan plaatsvinden zonder inspraak van alle bewoners in een ordelijk participatieproces. 

De opbrengst van het laatste punt, een ordelijk participatieproces, heeft met veel inzet van alle partijen uiteindelijk een plek gekregen in de Denkrichting. We zijn kritisch op de wijze waarop u dit doorvertaalt in deze visie. Dat mag best concreter om ervoor te zorgen dat dit een document blijft dat ook echt koers geeft en recht blijft doen aan de participatieopbrengst. 

Als reactie op de Ontwerp Omgevingsvisie schreven wij: 

In de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 wordt veel te weinig rekening gehouden met de wensen van de inwoners (zoals deze uit de participatieopbrengst blijken) en de impact van hoogbouw op (het behoud van) de stad als tuinstad met dorps karakter en op het (behoud van) illusielandschap. 

Ik raad eenieder aan om scherp te blijven op de ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum. Met in het achterhoofd dat de woningnood van vandaag oplossingen nodig heeft die de gewenste ontwikkeling van Hilversum in de toekomst niet onmogelijk maken. 

Maar op dit moment van afsluiten passen ook woorden van dank. De inwoners hebben van de gemeente veel ruimte gekregen om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voor succesvolle participatie voldaan. Ook in coronatijd was het voor iedereen ingewikkeld om er een succes van te maken. College en Raad hebben altijd (ook als was het soms morrend) open gestaan voor onze inbreng. Daar zijn de bewonersorganisaties de gemeente erkentelijk voor. 

Nu is het zaak aan allen, ook aan u, om de Denkrichting volwaardig te betrekken bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Hilversum !! 

2024.04.17 inspraak HOP2040 cie Ruimtelijke Ordening def Omgvisie

Ook sprak Tjen Schifferstein namens HOP2040. Hij blikte vooral vooruit.

2024.04.17 inspraak Tjen Raadscommissie Ruimtelijke ordening

Laat een bericht achter