Advies Commissie MER

De gemeente Hilversum stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Lees hier het advies van de Commissie MER

177 zienswijzen ingediend

De gemeente rapporteert over het aantal zienswijzen. Zij stelt het aantal vast op 177 zienswijzen. Die zijn door individuen maar ook door organisaties ingediend. Het college is nu bezig het met het verwerken ervan. Op 28 juni staat een bijeenkomst van de commissie gepland. Daar kan ook worden ingesproken. Begin juni verwachten we de zienswijzennota […]

Wethouder Walters over zienswijzen en hoe verder

Steun kandidaat Jan Stolker

HOP2040 en nieuw inspraakorgaan Schiphol: MRS   Hilversum een luchtvaarthub Hilversum heeft sinds een jaar of tien steeds meer last gekregen van vliegtuiglawaai doordat afvliegroutes vanaf Schiphol zijn verlegd en geconcentreerd en is een van de grote luchtvaarthubs geworden. Het gaat met name om startend en landend verkeer van de Aalsmeerbaan. Metingen verschillen afhankelijk van […]

Waarom druk maken over vliegtuiglawaai

De periode van zienswijzen op de concept Omgevingsvisie indienen is voorbij. Het is nu afwachten wat de gemeente ermee doet en hoe e.e.a. straks aan de raad wordt voorgelegd. Intussen blijven er zaken spelen met betrekking tot onze fysieke leefomgeving/Omgevingsvisie. Graag vragen we je om je steun voor onderstaande. In de (concept) Omgevingsvisie is geen […]

Zonnestralen en vliegtuiglawaai

Nu we de eerste zonnestralen en warme dag achter de rug hebben valt mij het vliegtuiglawaai op. Niet de geluiden van de sportvliegers van het nabij gelegen vliegveld Hilversum, maar de alom aanwezige sonore tonen van de ‘grote jongens’ onderweg naar Amsterdam of Chersonisos. Bij dat sonore geluid gingen mijn gedachten naar de Omgevingsvisie. Hoe […]