Steun kandidaat Jan Stolker


HOP2040 en nieuw inspraakorgaan Schiphol: MRS

 

Hilversum een luchtvaarthub

Hilversum heeft sinds een jaar of tien steeds meer last gekregen van vliegtuiglawaai doordat afvliegroutes vanaf Schiphol zijn verlegd en geconcentreerd en is een van de grote luchtvaarthubs geworden. Het gaat met name om startend en landend verkeer van de Aalsmeerbaan. Metingen verschillen afhankelijk van beschikbaarheid van banen, de windrichting etc. Op een gemiddelde dag  kunnen er zo’n 130 tot 180 startende vliegtuigen en nog meer landende vliegtuigen over Hilversum trekken. 40% van alle landende vliegtuigen richting Schiphol en 30 % van alle vertrekkende vliegtuigen gaat via de regio ‘oost’. Onderzoek van de GGD geeft inmiddels aan dat er ook in Hilversum echt sprake is van overlast. Geluidsoverlast verschilt overigens sterk van wijk tot wijk en is ook afhankelijk van de richting van de woning, de omgeving (groen, steen), en de kwaliteit van eventuele isolatie.

Schiphol

Momenteel lijkt er een beweging te zijn bij het ministerie van I&W en bij Schiphol zelf naar minder overlast en serieuzer nemen van omwoners. Of dat ook gerealiseerd wordt is de vraag voor de komende tijd. Het speelveld met veel belanghebbenden is ingewikkeld en er speelt voor de overlast van Hilversum veel: de krimp van het aantal vluchten naar 440.000 (echt of maar tijdelijk?), de reductie van de meest hinderlijke nachtvluchten, de indeling van het luchtruim (nieuwe routes voor aan- en afvliegen), de treintjespolitiek (via vaste routes elke 2 à 3 minuten een vliegtuig) en de nieuwe vierde aanvliegroute naar de zuid-oost richting.

Nieuwe invloedpositie bewoners: MRS

Voor de inspraak van omwoners gaat het oude overlegstelsel ‘Omgevingsraad Schiphol’ (ORS), waarin ook de luchtvaart vertegenwoordigd was verdwijnen. Er wordt een nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) ingesteld. Daarin is de luchtvaartsector niet meer vertegenwoordigd. De MRS, heeft 10 bewoners vertegenwoordigers (2 voor elke landing-/startbaan) en geeft zowel bewoners als maatschappelijke organisaties de kans om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het verbeteren van het leefklimaat (geluidsoverlast en milieuvervuiling) rond Schiphol.

 

Vertegenwoordiging in MRS regio Hilversum

Hilversum mag in het nieuwe inspraakstelsel voor het eerst meedoen in het Cluster Aalsmeerbaan Buitengebied (incl gemeentes als Uithoorn, Wijdemeren, Nieuwkoop, Ronde Venen, Nieuwkoop). Een bewonersgroep met minimaal 50 handtekeningen kan via één kiespersoon een stem uitbrengen voor de nieuw te benoemen cluster – vertegenwoordiger.  De kiespersonen blijven betrokken. Zij worden op de hoogte gehouden door het ministerie en de clustervertegenwoordiger, mogen als toehoorder een aantal vergaderingen bijwonen en krijgen de gelegenheid om voorafgaand aan vergaderingen met  de clustervertegenwoordiger te overleggen over de standpunten. Daarmee zou Hilversum indirecte invloed krijgen in het formele overlegorgaan. Dit inspraakorgaan moet zich nog gaan bewijzen. En, de belangen van de ene lokale regio kunnen strijdig zijn met die van de andere. Maar als Hilversum er niet in zit, doet zij helemaal niet mee.

Ik ben bereid als kiespersoon namens HOP2040 op te treden om daarmee de belangen van Hilversum duidelijker naar voren te brengen. In onze beoogde regio Aalsmeer-buiten heb ik momenteel contact met mevr. Mirella Visser. Zij is vertegenwoordiger in de oude ORS voor de regio Uithoorn. Zij heeft veel dossier kennis en kennis van het belangenspel rond de luchthaven. Ze is kandidaat om in de nieuwe MRS die clusterrol te vervullen en daarmee op te komen voor de belangen van het hele Aalsmeer-buitengebied, waar ook Hilversum toe behoort. Daar worden afspraken over gemaakt.

Jan Stolker (bewoner van Hilversum sinds 1991),
17 mei 2023

The Comment (1)

  • Corneline Schelke

    Mijn steun heb je!

Laat een bericht achter