Afsluitende inspraakreactie: blijf scherp op de ruimtelijke ontwikkeling van Hilversum

 Mijn naam is Meije Gildemacher en ik spreek in namens de 41 bewonersorganisatie die zich verenigd hebben in HOP2040. Het is niet de eerste keer dat HOP2040 van zich laat horen in het proces rondom de totstandkoming van het plan waarin de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn […]

Inspraakreactie HOP2040 bij commissievergadering teruglezen

Foto: Lid van de stuurgroep Rob Drukker spreekt namens 40 bewonersorganisaties in bij de commissie van de gemeenteraad HilversumHOP2040 sprak op woensdag 17 januari 2024 in bij het agendapunt over de Omgevingsvisie. “Wij zien na 4 jaar natuurlijk graag een snelle afronding van het traject Omgevingsvisie 2040. Maar op basis van dit voorstel kán dat […]

Uitnodiging (om niet meer te kunnen)

Vandaag hoorden we over de Beeldvormende Sessie van de Raad over de Milieueffectrapportage van de (concept) Omgevingsvisie 2040.  Die sessie is vanavond. Hoe is het mogelijk? Het staat niet op de website van de gemeente Hilversum. Hoe heb je dit kunnen weten? Tijdens het stadsgesprek heeft de wethouder aangeven in gesprek te blijven met de […]

Wie zijn HOP2040?

Een grote lijst van bewonersorganisaties maken deel uit van HOP2040. Ze onderschrijven allemaal de uitgangspunten van participatie van onderop en maken zich mede sterk voor de stem van de inwoner van Hilversum. Bekijk hier wie allemaal deel uitmaken van HOP2040