Traditionele verrassing bij commissiebespreking

HOP2040 is onder de indruk van de hoeveelheid insprekers die de gemeente wijzen op de betekenis van inspraak. De Hilversumse samenleving is duidelijk geweest over de gewenste ontwikkelrichting van de stad. Het is aan de Raad en het college om het nog duidelijker en concreter te maken. Maar dat laatste bleek natuurlijk een illusie. Geheel […]

Inspraakreactie HOP2040

Tijdens de commissievergadering van 28 juni sprak HOP2040 in bij het onderwerp Zienswijzennota. Lees hier 2023.06.28 inspraak cie Ruimtelijke Ordening Zienswijzennota Omgvisie

Commissievergadering woensdag 28 juni a.s.

Opnieuw roepen we de raad op om haar taak te vervullen. Ga nu met elkaar de discussie aan over toetsbare normering. Welke mate van groei hoort bij het toekomstbeeld van onze tuinstad, hoeveel openbaar groen, welke mate van hoogbouw, welke keuzes in verband met klimaat et cetera. Lees de hele oproep aan de raad. 

Zienswijzennota kwijt? Niet alles staat op centrale plek!

De gemeente Hilversum doet haar best om alles zo toegankelijk mogelijk te maken. Alles staat overzichtelijk op www.bouwenaanhilversum.nl . Nou ja, bijna alles. Want als je de zienswijzennota van het college zoekt, of het advies van Commissie MER moet je er niet zijn. Daarom hier nog even de linkjes naar de documenten die je ook graag […]

MRS kandidatuur ingediend

HOP2040 heeft de MRS kandidatuur van Jan Stolker ingediend bij de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dat moest voor 28 mei en is door HOP2040 tijdig en conform de voorgeschreven vereisten gedaan. Er zijn meer dan voldoende (geweldige steun van de HOP2040 achterban) steunbetuigingen. De MRS verifieert de kandidatuur en zal het resultaat ervan snel bekend maken. […]

Onafhankelijke deskundigen: “Doelen en maatregelen zijn onvoldoende concreet.”

Op 25 mei publiceerde de Commissie MER een toetsingsadvies over de milieueffectrapportage (MER) van de Omgevingsvisie. De MER over de Omgevingsvisie is opgesteld door een extern bedrijf in opdracht van de gemeente Hilversum. De commissie MER heeft dit document nu door een team van onafhankelijke deskundigen laten beoordelen. De Commissie concentreert zich in haar advies […]