Traditionele verrassing bij commissiebespreking


HOP2040 is onder de indruk van de hoeveelheid insprekers die de gemeente wijzen op de betekenis van inspraak. De Hilversumse samenleving is duidelijk geweest over de gewenste ontwikkelrichting van de stad. Het is aan de Raad en het college om het nog duidelijker en concreter te maken.

Maar dat laatste bleek natuurlijk een illusie. Geheel in lijn met vorige besprekingen over de Omgevingsvisie werd het een rommelige en onbegrijpelijke commissievergadering. Maar eerst terug naar de insprekers.

Elke inspreker benadrukt het belang van een heldere visie (wat dit stuk niet is), de noodzaak tot duidelijke kaders (wat je dus moet ontwikkelen) en heldere normering (wat in zijn geheel ontbreekt). In de Zienswijzennota zien we de opvattingen uit de 177 ingediende zienswijzen grotendeels in het zwarte gat van de toekomst verdwijnen. Het college wil vooraf geen concretere invulling aan de Omgevingsvisie geven en verwijst vooral naar de in de toekomst op te stellen Gebiedsagenda’s. Of bestaand beleid op lopende plannen wordt ingeschoven. Het was notabene de wethouder zelf die gister nog een keer zei: “Als we duidelijke normen opstellen, hebben we daar bij onze plannen waarschijnlijk last van!”.

De Raad is in de ogen van HOP2040 ambivalent. Ja, ze wil ook een betere visie en heldere normering. Maar zich nu uitspreken over wat die normen dan zouden moeten zijn, is nog niet zo gemakkelijk. Keuzes maken doet immers pijn. Dus ging de Raad weer even met zichzelf in gesprek om een list te verzinnen. Tijdens een schorsing zagen we een beeld dat we herkennen van vele andere Omgevingsvisie-besprekingen. De Raad bekonkelt een list om af te wijken van het raadsvoorstel zonder toch een stevig standpunt in te nemen. Sluw wordt een voorstel gedaan de Zienswijzennota los te knippen van de bijlagen en alleen de nota vast te stellen. Daarmee zijn de indieners van de zienswijzen aan de kant gezet. Over verdere normering wordt een nieuwe sessie ingepland. Dat komt dan weer later, maar dan is het verband met de zienswijzen in ieder geval “weggemoffeld”.

HOP2040 kreeg als laatste inspreker nog de mogelijkheid om te reflecteren op het debat en zei:

Voorzitter,

Voor een juiste reflectie, kunt u aangeven wat precies de consequentie van deze bespreking is?

Voor de Omgevingsvisie, voor de Zienswijzennota, voor de bijlagen en welke stappen en mogelijkheden zijn er voor het vervolg?

Dit participatietraject is het livinglab van slaag- en faalfactoren van participatiebeleid. Slagen was het serieus genomen geluid en geoogste opbrengst. Faalfactor is er nauwelijks iets mee doen en doorschuiven naar het volgende station. Dat is de doodsteek voor participatie en stelt teleur. 

HOP2040 heeft zich de afgelopen drie jaar ingespannen voor een inhoudelijke en betrokken participatie. Het is tijd voor een Omgevingsvisie waarin de inwoners van Hilversum zich kunnen herkennen.  Wij hebben zo langzamerhand antwoorden nodig en geen vragen of vage onduidelijkheden. U kunt als Raad bevorderen dat die antwoorden komen en wij roepen u daartoe andermaal op. https://www.youtube.com/watch?v=EHXXXYqH6ik

Laat een bericht achter