Bericht aan de Raad: Stel een echte visie op!

Bijgaande oproep deed HOP2040 aan de gemeenteraad van Hilversum. Op 1 februari beslist de Raad of de ontwerp omgevingsvisie rijp is voor de inspraak. In onze oproep geven wij de raad nog enkele punten mee die ze kunnen betrekken bij de behandeling op woensdagavond.

Terugkoppeling Stuurgroep

De stuurgroep vergaderde op 27 januari 2023. Hier kunt u het verslag teruglezen.

In aanloop naar de raadsbehandeling

Het staat nog vers in het geheugen dat in 2020 naar aanleiding van het MRA-plan om 10.000 extra woningen te bouwen in Hilversum we allemaal bijzonder verontwaardigd en massaal in opstand kwamen! Door aansluiting van 38 bewonersorganisaties (waar jouw organisatie er 1 van is) in HOP2040 is een participatietraject Omgevingsvisie 2040 met de gemeente opgetuigd. […]

OPROEP

!! OPROEP !! Overleg met jouw achterban en laat snel weten wat jullie standpunt is over het Ontwerp en hoe verder Is jouw organisatie bereid om in de inspraakprocedure (maart, nadere info volgt) ook mee te doen met een eigen zienswijze om kracht bij te zetten? Informeer je achterban en roep op om naar het […]

Wie zijn HOP2040 ook alweer

Beweeg met de muis voor het overzicht van aangesloten organisaties.  Of download de lijst hieronder.Bewonersorganisaties op postcode

1 februari: Gemeenteraad

Op 1 februari besluit de gemeenteraad dat de ontwerp omgevingsvisie de inspraak in kan. HOP2040 zal bij die vergadering aanwezig zijn om te laten zien dat we ‘als een bok op de haverkist zitten’. Dat is nodig omdat anders de participatieopbrengst zomaar uit de Omgevingsvisie verdwijnt. Kom ook naar de Raadsvergadering om te laten zien […]

Nu laten horen dat het niet zonder de stem van de inwoner kan

Glashelder is het voor de Hilversumse bewonersclubs dat zij flink aan de bak moeten om de wensen van de samenleving in het toekomstbeeld te krijgen. NH nieuws publiceerde het volgende artikel. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/313555/hilversumse-bewonersclubs-zullen-stevig-geluid-moeten-laten-horen-in-toekomstvisie-blijft-slap-verhaal 

Omgevingsvisie is altijd aan te passen volgens de wethouder

De voorbereidende commissievergadering op 11 januari jl. over de Ontwerp Omgevingsvisie startte verwarrend. Het was veel fractiewoordvoerders niet duidelijk hoe het proces er nu en verder uit ziet. En toen begaf “beeld en geluid” het ook nog eens …. Opvallend is dat er uitgegaan werd van een vaststaand groeiscenario op basis van een extern prognosetabel. […]

Buiten meer storm dan binnen

Vandaag was de gemeente in de Gooische Brink aanwezig om belangstellenden bij te praten over de ontwerp Omgevingsvisie. Je kon er in gesprek met een handjevol specialisten van de gemeente. Planologen, dataspecialisten, communicatie en de projectleider van de Omgevingsvisie waren aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. Een goed initiatief van de gemeente om […]

In gesprek met de Gooi en Eembode

HOP2040 sprak met de Gooi & Eembode over de ontwerp omgevingsvisie.  Bij dit artikel plaatsen we een nuancering ten aanzien van de laatste alinea: HOP2040 heeft aangegeven met veel politieke partijen even contact gezocht te hebben om een eerste reactie te vernemen op het Ontwerp Omgevingsvisie. Niet alleen met oppositiepartijen, ook met coalitiepartijen. Vandaag vergaderen de […]