Buiten meer storm dan binnen


Vandaag was de gemeente in de Gooische Brink aanwezig om belangstellenden bij te praten over de ontwerp Omgevingsvisie. Je kon er in gesprek met een handjevol specialisten van de gemeente. Planologen, dataspecialisten, communicatie en de projectleider van de Omgevingsvisie waren aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. Een goed initiatief van de gemeente om op deze wijze de Omgevingsvisie dichterbij de inwoner te brengen. Dat het buiten meer stormde dan binnen heeft in de eerste plaats met het weer te maken. In de tweede plaats dat het niet druk was.

Niettemin heeft HOP2040 met een delegatie gesproken met de ambtenarij. Over het proces, over wat er nu ligt en wat er nu komen gaat. Morgenavond spreekt de commissie er over. Interessant dat het ontwerp dan wat meer politieke kleur krijgt.

Spannend of de opmerkingen van de bewoners nog een plek krijgt en vooral ook hoe. Of de politiek ook vindt dat er wel wat weinig visie in het document zit. Wel veel maatregelen maar relatief weinig doelen. Ons advies aan de raad is om door te pakken op de visie. Het in inspraak te brengen en andermaal te horen van de inwoners dat er meer doelen op het gebied van duurzaamheid, groen en het dorpse karakter in moeten.

Laat een bericht achter