Je kunt geen zienswijze meer insturen

De zienswijzeperiode is voorbij. Je kunt geen zienswijzen meer insturen. HOP2040 heeft zich ingespannen om bewonersverenigingen te inspireren op het indienen van zienswijzen. Nu zullen we de behandeling van alle zienswijzen moeten afwachten. Meer hierover binnenkort weer op onze website.

Zienswijze omgevingsvisie 2040 Hilversumse Meent en Ondermeent

Een slim, lokaal en toekomst bestendig wijkenergiesysteem. Het concept “omgevingsvisie 2040”, dat vrijgegeven is voor inspraak,  geeft een punt op de horizon aan voor de komende 25 jaar. Visies laten zien in welke richting en op welke wijze ontwikkelingen voor ons bewoners zich gaan manifesteren. Op 9 maart is in de Regenboogkerk een stadsgesprek geweest […]

Zienswijze Stadsbouwmeester

Betreft: Voorstel tot het benoemen van een vaste Stadsbouwmeester in de traditie van Hilversum met Dudok. Hilversum heeft in het begin van de vorige eeuw een principiële keuze gemaakt voor een Stadsbouwmeester. Dit heeft geleid tot gebouwen en wijken die naast esthetische vormgeving hebben bijgedragen aan maatschappelijke en sociale winst. De wijken waren opgebouwd met […]

Alweer geen visie volgens deze zienswijze

Geachte dames en heren, Uw opgestelde rapport heb ik met veel interesse gelezen. Daarbij wil ik wel opmerken dat het best lastig was om een exemplaar te bemachtigen die met een screen reader goed leesbaar was. U heeft aardig uw best gedaan om veel zaken te beschrijven. Ook heb ik deel genomen aan het Stadsgesprek, […]

Zienswijze HOP2040

HOP2040 diende zelf ook een zienswijze in. Belangrijk om te vermelden: HOP2040 heeft tot doel om de opbrengst van de  participatie te borgen in de omgevingsvisie. Niet wat, maar vooral dat er iets gedaan is met de participatie. Daarom spitst onze zienswijze zich vooral toe op het toepassen van de belangrijke aspecten uit de participatie. […]

Vertrouwende op een betere visie

Geachte heer, mevrouw, Graag deel ik hierbij mijn zienswijze op de concept-Omgevingsvisie van Hilversum. Allereerst mijn complimenten voor het uitvoerige en nauwgezette stuk werk dat de Omgevingsvisie en haar bijlagen vormen. Het is een goed leesbaar document geworden, dat de keuzes en hun context in de breedte benoemt. Mijn zienswijze bestaat uit veel opmerkingen, die […]

Zienswijze Fietsersbond

https://hilversum.fietsersbond.nl/2023/04/12/onze-zienswijze-op-de-omgevingsvisie/  Zoals hier eerder al gemeld (link) heeft ook de Fietsersbond Hilversum een formele Zienswijze ingediend op de concept-Omgevingsvisie van het college van Hilversum. Hieronder de volledige tekst. We zijn ERG benieuwd hoeveel Hilversummers een zienswijze zullen indienen, en hoeveel daarvan, net als wij, vragen om méér fiets.

Zienswijze De Groene Meren

Bewonersvereniging De Groene Meren (omgeving Willibrorduslaan) heeft haar zienswijze ingestuurd. Je kunt de zienswijze hier lezen. 2023.04.11 zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie 2040 DGM Jij kunt ook een zienswijze insturen. Klik dan op www.bouwenaanhilversum.nl om er direct mee te beginnen. Weet jij nog niet hoe? Kijk dan even verder op onze site bij meer voorbeelden of over […]

Nog meer inspiratie

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie 2040 Geachte gemeenteraad, geacht college, Het Ontwerp is een “mooie woorden”brij met nietszeggende oningevulde toekomstbeelden. Er staan geen concrete richtinggevende normen in waardoor toekomstige keuzes niet toetsbaar zijn voor de samenleving en de gemeente(raad) zelf. Er worden geen heldere keuzes gemaakt; de participatieopbrengst heeft geen plek gekregen in dit Ontwerp. […]

Oproep: Realisme en responsief

Beste gemeente,   Ik hoop op wat meer realisme en managen van verwachtingen in de Omgevingsvisie. Ik weet dat er nog een vertaalslag komt naar een Programma per onderwerp. Maar ik denk dat er nu nog teveel spanningsvelden open liggen, geen echte keuzes zijn gemaakt wat later echt gaat clashen.   Stadsgesprek  Donderdag 9 maart […]