Oproep: Realisme en responsief


Beste gemeente,  

Ik hoop op wat meer realisme en managen van verwachtingen in de Omgevingsvisie. Ik weet dat er nog een vertaalslag komt naar een Programma per onderwerp. Maar ik denk dat er nu nog teveel spanningsvelden open liggen, geen echte keuzes zijn gemaakt wat later echt gaat clashen.  

Stadsgesprek 

Donderdag 9 maart was ik ook bij het Stadsgesprek. Mijn afdronk is dat men de Omgevingsvisie nu te veel open laat en niet echt kiest. Sommigen roepen om normering. Ik verwacht wat meer realisme.
Vrijwel alles kan nu. Waardoor de kans gemist is om met een visie (een soort van lijn/kader) waardoor de grote kaders duidelijk zijn. Nu kan elk college gaan steggelen. Het is wel een mooi verslag van Hilversum nu.

Interactie stadsgesprek 

Ik had tijdens de sessie ook wat meer verwacht van spreken met andere burgers, wat zij er van vonden. Als was het maar een paar minuten bij wijze van checkin. Of met een soort van grotere groepjes (max 10) of zo een soort realistisch niveau waar we zouden kunnen zijn over 7 jaar. Met een goedkoop of duur scenario oid. Nu was ik al moe toen de borrel begon. En niet dat alles via de host ging, waardoor er maximaal 2 mensen tegelijkertijd wat inbrachten.  

Realisme  

Ik zou vooral wat meer realisme willen zien. Ik lees in het document tal van ideale omstandigheden waar we in 2040 zouden willen zijn, maar ik geloof niet dat de gemeente de middelen en slagkracht heeft om op het niveau dat geschetst wordt te komen. Er worden veel uitdagingen genoemd, die later in een even groot lettertype uiteindelijk gekozen wordt voor doelen. De doelen een prominentere plek / zichtbaarheid geven.  

Veel gekozen doelen liggen niet altijd in de circle of influence is, of de middelen heeft om dit juridisch af te dwingen of met subsidies incentives te creëren. Misschien moeten jullie het omschrijven als ambitie/droom. En omschrijven welk minimum niveau wel gehaald dient te worden. Welke symptomen niet meer mogen voorkomen (in 2030 en 2040). Als een soort minimum groeipad.  

Verwachtingen managen en afkaderen wat onmogelijk of onwenselijk is 

De participatie opbrengst wordt niet terug gezien in de Omgevingsvisie. Als ik naar de samenvatting van die participatieopbrengst zie, kan ik me redelijke argumenten voorstellen waarom dat niet beklonken is in de Omgevingsvisie. Maar ik zie dat mensen jullie niet kunnen volgen. Ze voelen zich niet gehoord of begrepen, omdat de gemeente/het document niet toelicht waarom dit niet is geïntegreerd in de Omgevingsvisie. En het lijkt dat tijdens de participatiesessies alleen maar wensen zijn opgehaald, en niet de spanningsvelden en dilemma’s besproken. Als je moet kiezen tussen feature A B en C (die ieder voor de gemeente grofweg even duur zijn), welke heeft dan bij jou de hoogste prioriteit? Hoe hou je woningbouw laag en zorg je dat er voor iedereen betaalbaar wonen is?

Ik raad jullie aan een soort FAQ toe te voegen: waar we niet voor hebben gekozen. Met toelichting / weerlegging.  

Responsief 

Om juist het vertrouwen in jullie en jullie slagkracht te vergroten, zou ik ook verwachten als burgers met redelijke verzoeken of ideeën komen, ze ook menselijke respons krijgen. Als ik meldingen inschiet, krijg ik vaak een soort van ‘nee dat doen we niet’ of ‘ ja gaan we doen’. Alleen het eindoordeel. En nog veel vaker: ‘ geen respons’. Maar daardoor snap ik niet altijd waarom jullie daar op uit komen. Bij andere gemeenten (Utrecht) werd ik wel eens gebeld, om te overleggen of toe te lichten waarom ze er nu niet direct wat mee kunnen. Dat duurde vaak maar heel kort (max 5 min). En ik dacht, he wat een constructieve mensen daar! Ik snap ook dat jullie niet meteen alles kunnen doen. Ik doe ook maar een suggestie, ik probeer jullie te helpen! Jullie zijn geen magische put.
Wees niet te bang om mensen teleur te stellen, onduidelijkheid tast mijn vertrouwen meer aan dan een onderbouwde afwijzing.
Verwachtingen kweken die waarschijnlijk niet gehaald worden zal het vertrouwen nog meer doen dalen.

De indiener van deze zienswijze heeft geen bezwaar tegen publicatie op onze website maar wil de naam er niet bij hebben staan. De naam is wel bij HOP2040 bekend. 

Laat een bericht achter