Alweer geen visie volgens deze zienswijze


Geachte dames en heren,

Uw opgestelde rapport heb ik met veel interesse gelezen. Daarbij wil ik wel opmerken dat het best lastig was om een exemplaar te bemachtigen die met een screen reader goed leesbaar was. U heeft aardig uw best gedaan om veel zaken te beschrijven. Ook heb ik deel genomen aan het Stadsgesprek, wat ik in de vorm dat het gehouden is niet zo wil noemen.

Even als vele anderen moet ik de vervelende conclusie trekken dat het een grote beschrijving is, maar dat het document eigenlijk nog geen visie mag heten. Er is te veel ruimte voor discussie. Er worden geen keuzes gemaakt en het coalitie akkoord dat er nu is met alle plannen kan er toch zo door worden uitgevoerd. Maar ik mis ook toekomst perspectief, waarbij er echte keuzes worden gemaakt. En heel belangrijk vind ik het dat er wel participatie is geweest. Er ook duidelijke uitkomsten zijn, maar dat deze geen gevolgen dan wel een uitwerking terug vinden in het geen er beschreven is.

Wel heb ik heel erg veel waardering en veel vertrouwen in het werk dat Hop2040 allemaal doet om alles in goede banen te leiden en er voor te waken dat het proces ordentelijk  en eerlijk verloopt. Het centrum is helaas niet verenigd in een wijkraad of buurtgroep. Daarom kan ik mij dus ook niet met de groep aansluiten bij Hop2040.

Ik onderschrijf hun zienswijze zeker wel en hoop ook van harte dat deze mee wordt genomen. Ook onderschrijf ik de zienswijze van Platform gehandicapten en chronisch zieken, Platform G&CZ, waarbij het heel erg prettig zou zijn als de gemeente de inclusie agenda nu eens serieus ging benutten en inzetten.

Toch heb ik gemeend ook zelf nog met een zienswijze te moeten komen. U kunt deze terug vinden in 4 bijlage die ik aan deze mail toevoeg.

Daarbij spreek ik de hoop en de wens uit dat de zienswijze dit keer niet dezelfde weg zullen bewandelen als de opbrengst van de participatie rondes!

Ik wens u heel veel moed en wijsheid toe bij dit verdere proces. Uiteraard ben ik bereid mijn bijdrage toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

Naam van de indiener bij HOP2040 bekend

Laat een bericht achter