1 februari: Gemeenteraad


Op 1 februari besluit de gemeenteraad dat de ontwerp omgevingsvisie de inspraak in kan. HOP2040 zal bij die vergadering aanwezig zijn om te laten zien dat we ‘als een bok op de haverkist zitten’. Dat is nodig omdat anders de participatieopbrengst zomaar uit de Omgevingsvisie verdwijnt.

Kom ook naar de Raadsvergadering om te laten zien dat we als inwoners gehoord willen worden.

Na het besluit over inspraak wordt de Omgevingsvisie zoals die nu is, voorgelegd voor inspraak. Ook daarvoor organiseert HOP2040 het nodige.

Hou onze website in de gaten voor de details.

Laat een bericht achter