De broodnodige kaders


In de commissievergadering op 17 januari jl. lag een collegevoorstel voor: hoe de Omgevingsvisie te herschrijven tot een compactere versie dan het Ontwerp.

Want de raad had hierom gevraagd.

HOP2040 had het voorstel goed bekeken en kwam tot de conclusie dat het voorstel NIET voldeed aan de luide wens van de Hilversumse samenleving om toetsbare kaders in de Omgevingsvisie op te nemen. Met criteria op hoofdlijnen zou de opbrengst van de samenleving brede participatie geborgd worden.

Voorafgaand aan de commissievergadering op 17 januari heeft HOP2040 veel fracties gesproken en voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt dat de raad haar verantwoordelijkheid moet nemen door criteria op te (laten) nemen in de Omgevingsvisie. Ook heeft HOP2040 ingesproken tijdens de vergadering.

En tijdens de vergadering constateerde raadslid PvdA mevrouw Kalk klip en klaar dat elke participatie in Hilversum mislukt en dat de raad altijd achteraf met de gebakken peren zit.

Bingo!

Maar hoe kan het dan dat de raad bijna voltallig (inclusief PvdA mevrouw Kalk zelf, alleen Democraten Hilversum en SP niet), tóch akkoord ging met het collegevoorstel? Want hiermee is ook de participatie van de Omgevingsvisie, waar 4 (!) jaar aan gewerkt is en veel energie en gemeenschapsgeld in is gestoken, mislukt!

En wéér zal de raad achteraf met gebakken peren geconfronteerd gaan worden omdat de raad verzuimd heeft om vooraf kaders te stellen. Waar de Hilversumse samenleving de dupe van is.

Het is gewoon niet te geloven dat de raad dit zichzelf en haar achterban / de samenleving aandoet.

We roepen nógmaals op om de compactere visie die gaat verschijnen TOCH te voorzien van de broodnodige kaders om toetsbaar richting te geven aan de gewenste identiteit van Hilversum in 2040. Want hoe die gewenste identiteit er uitziet is eveneens klip en klaar!

The Comment (1)

  • Jasper

    Bewonderenswaardig hoe scherp en vasthoudend jullie blijven.

Laat een bericht achter