Stadsgesprek is toch geen nieuwe participatie?


In de uitnodiging voor het stadsgesprek lijkt de weg open voor nieuwe participatie. De gemeente zegt zelf in haar aankondiging dat ze: “Belangrijke thema’s uit de participatie en uit de politiek komen deze avond aan bod. Thema’s als ‘Hoe verdelen we de ruimte voor auto, fiets en groen?, Welke faciliteiten hebben sterke wijken in de toekomst nodig?, Waar bouwen we in de toekomst wel en waar niet?’ Ook wordt u geïnformeerd over het proces rondom het indienen van een zienswijze. Gemeenteraadsleden zijn als toehoorder die avond uitgenodigd.”

Maar de werkelijkheid is dat er geen nieuwe input meer komt in de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft het document vastgesteld en ter inzage gelegd.

Zienswijzen indienen is wat de inwoners van Hilversum nog rest.

HOP2040 kan zich wel voorstellen dat de gemeente nog eens een keer duidelijk uitlegt hoe de participatie nu een plek heeft gekregen in dit document. Ook interessant is om te horen hoe de gemeente nu beoordeelt of dit een visie voor 2040 is. In de analyse van HOP2040 is dit namelijk voornamelijk een plan dat de huidige voornemens van het college niet in de weg zit.

Kwalitatieve doorvertaling van de participatie is wat mist en daar kunnen we in de zienswijzeperiode flink geluid op afgeven.

  • geen normen voor hoogbouw
  • geen normering voor een groene woonomgeving
  • beperkte ambitie op verduurzaming
  • onvoldoende visie op de ontwikkeling van Hilversum; (economische) groei staat (teveel) centraal!

Laat een bericht achter