Alles digitaal


We gaan weer digitaal! Onderstaand bericht stuurde de gemeente naar de betrokkenen bij het participatieproces. Wijksessies gaan door, maar wel digitaal. Optimisme over de mogelijkheden overheerst bij de gemeente. Tegelijkertijd is de coronasituatie dusdanig dat het fysiek door laten gaan ook niet verantwoord is.

Wijksessies

N.a.v. de persconferentie hebben we moeten besluiten om de fysieke wijkbijeenkomsten die voor de komende twee weken gepland staan, digitaal voort te zetten.

Het is na de persconferentie niet uitlegbaar om vanuit de gemeente Hilversummers te vragen in groepen bijeen te komen, terwijl tegelijk de adviezen vanuit het Rijk gericht zijn op het voorkomen daarvan. Tegelijk is er ook veel belangstelling en zijn er veel aanmeldingen. Dat willen we niet verloren laten gaan. Ook is het onzeker op welke termijn fysieke sessies weer doorgang kunnen vinden. 

Voor nu denken we dat iedereen begrijpt dat digitaal voortzetten voor nu de enige passende mogelijkheid is. Het programma van de wijksessies kan in grote lijnen ook in digitale vorm doorlopen worden. De onafhankelijke gespreksleiders hebben hier ervaring mee. Tegelijk is ook duidelijk dat zodra het kan, we ons zullen inspannen om fysiek in te halen wat we nu digitaal doen.” 

Kijk op www.hilversum2040.nl voor de meest actuele informatie.

Laat een bericht achter