Start Maatschappelijke Raad Schiphol


Afgelopen zaterdag 1 juli 2023 vond de inauguratie van de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) plaats. HOP2040 was erbij. De MRS vervangt de vastgelopen Omgevingsraad Schiphol, de oude poldertafel waarin de luchtvaartsector de afgelopen decennia alle ruimte heeft gekregen voor groei.

o Minister Mark Harbers gaf een toespraak waarin hij een paar opvallende uitspraken deed:

  • Hij vond het belangrijk dat er erkenning is voor de overlast veroorzaakt door Schiphol en constateerde dat de polder verworden is tot een moeras waarin de participatie is vastgelopen.
  • bij het beleid rond economie, werk en Schiphol zijn de belangen van omwonenden onvoldoende meegenomen
  • Harbers herhaalde zijn beleidsvoornemen van krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten in 2024. Wel zijn er juridische procedures af te lopen (de zogenaamde ‘balanced approach’). Verduurzaming van de luchtvaart is een prioriteit voor het ministerie geworden, ook al zijn de maatregelen nog lang niet concreet genoeg.
  • Harbers erkende dat het een tijd zal duren voor sprake kan zijn van herstel van het vertrouwen van de omgeving. Maar een kanteling in het beleid is volgens hem zichtbaar. Hij noemde ook de krimpplannen van Schiphol zelf, opgesteld onder het nieuwe bestuur van Ruud Sondag.

o Eddy van Hijum is de eerste voorzitter van de MRS e noemde in een toespraak een aantal principes en doelen van de MRS op:

  • Het belangrijkste doel is het herstellen van de rechtspositie van omwonenden. Op de agenda van MRS staan onder meer: het in kaart brengen en terugdringen van de overlast, de advisering rond de effectuering van de krimpplannen Schiphol en de plannen ronde vierde aanvliegroute.
  • De nieuwe MRS gaat gevraagd en ongevraagd raad geven aan ondermeer de minister van I&W en die is verplicht daarop te reageren
  • De MRS heeft een eigen budget voor onderzoek en het voeren van procedures
  • In de nieuwe MRS is de luchtvaartsector niet meer betrokken, zodat nu in de adviezen het maatschappelijk belang van bewoners, natuur en milieu gaan klinken
  • Geluidsbelaste gemeentes iets verder buiten de directe regio rond Schiphol kunnen nu meedoen in de MRS. I&W heeft in dat verband expliciet gemeentes als Hilversum uitgenodigd te gaan participeren.

Laat een bericht achter