Ontwerp Omgevingsvisie in inspraak (reactie op raadsbehandeling)


Gisteravond heeft de raad de Ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak door de samenleving. Een nieuwe fase is hiermee aangebroken. Iedereen kan nu zienswijzen indienen op het Ontwerp. Ook inwoners kunnen zich weer laten horen. En dat is helaas keihard nodig omdat het overgrote deel van de raad nog altijd niet doordrongen is van de urgentie en noodzaak om kaders op basis van de participatieopbrengst te stellen.

HOP2040 herhaalt haar signaal: het Ontwerp is géén (beleids)visie op de toekomst!

Het is slechts een document waarbinnen het college haar lopende plannen kan doorvoeren. Veel mooie woorden waaraan vervolgens geen inhoud gegeven wordt maar alle ruimte wordt gelaten. Omdat er geen richting en kaders in het Ontwerp staan waarbinnen Hilversum zich naar 2040 zou moeten ontwikkelen, kunnen nieuwe colleges telkens met een nieuw 4-jaarsplan aan de slag gaan. Realiseert de raad zich voldoende dat de functie van een Omgevingsvisie juist is om een helder ruimtelijk kader aan te geven waarbinnen het college de ruimte heeft? Dat de raad met dit Ontwerp zelfs carte blanche geeft doordat kaders ontbreken?

Zonder kaders worden de ontwikkelmogelijkheden van Hilversum bovendien in handen van projectontwikkelaars en ‘economische groei-adepten’ gelegd. En heeft de participatieopbrengst geen waarde gekregen. Maar toch heeft de brede en representatieve participatie een helder en eensgezind beeld opgeleverd van de gewenste richting voor Hilversum. Dat erkent de raad zelf ook. Waarom is deze opbrengst dan volstrekt onvoldoende in het plan verwerkt? Ook dat is niet duidelijk gemaakt. HOP2040 gaat dus werk maken van een stevige zienswijze. Daarin zullen we optrekken met andere partijen die het signaal van HOP2040 ondersteunen.

Aanvullend schort HOP2040 lopende participatietrajecten op deelvisies op. Het traject met de Omgevingsvisie leert dat het borgen van participatie en het helder doorvertalen ervan in beleid nog niet zo gemakkelijk is voor de gemeente. Het gevoel ontstaat dat we slechts “participeren” zodat de gemeente een vinkje bij dit “moetje” kan zetten. Het woord participatie is naar het oordeel van HOP2040 dan ook het meest misbruikte woord in het debat. De uitspraak “er is goed geparticipeerd” is in de ogen van HOP2040 niet genoeg. De participatieopbrengst uitdrukkelijk verwerken in het formuleren van beleid moet het uitgangspunt zijn!

Er komen nog slechts enkele momenten waarop de gemeente kan bewijzen dat de participatie méér dan een vinkje zetten is. Het is verplicht om de opbrengst te gebruiken bij het formuleren van beleid en er moet helder teruggekoppeld worden hoe de opbrengst inhoudelijk plek heeft gekregen.

The Comment (1)

  • G.C. Dunker

    Eigenlijk vreemd dat als participatie zo eensgezind laat zien wat inwoners van Hilversum willen. Dat men de uitkomsten wel laat zien in het rapprt, maar ze niet uitwerkt tot concrete doelen en beleid!

Laat een bericht achter