Gemeente stuurt brief en nodigt u uit!


Op veel deurmatten ligt vandaag post van Floris Voorink. De wethouder nodigt ons allemaal uit om te komen meepraten over de omgevingsvisie. Dat is goed nieuws en ook HOP2040 roept iedereen op om gehoor te geven aan die uitnodiging. Zoek een datum die aansluit bij uw wijk en laat uw stem horen!

Ga naar Hilversum2040.nl voor de planning in jouw wijk.

Waar is het voor?

Dit is onderdeel van de omgevingsvisie. Dat is een plan voor de toekomst van Hilversum. In de omgevingsvisie staat hoe onze stad zich de komende ontwikkelt. Qua wonen, werk, recreatie, natuur, vervoer. Maar ook zaken als cultuur, gezondheid en klimaat kunnen prima een plek krijgen in de visie.

Waarom is dat belangrijk?

Gemeentelijk beleid wordt getoetst aan de Omgevingsvisie. Dus je kunt zeggen dat veel onderwerpen die belangrijk zijn voor jouw leefomgeving geregeld worden in de Omgevingsvisie.

Wat is dat participeren?

Participeren is eigenlijk gewoon meedoen. Meedoen met de Omgevingsvisie houdt in dat je laat horen wat jij belangrijk vindt voor Hilversum.

Wijkgericht?

Per wijk zijn er bijeenkomsten. Daar kun je ook wijkspecifieke zaken kwijt.  Alles wordt uiteindelijk bij elkaar gebracht in de visie voor Hilversum als totaal.

Dit heeft toch geen zin!?

Jouw stem telt écht. Niet in de zin van wat jij zegt dat dat ook letterlijk terug te vinden is in de Omgevingsvisie. Wel in de zin dat als er maar genoeg mensen die jouw onderwerp ook belangrijk vinden, de politiek daar serieus naar moet luisteren. Dan helpt het als we met veel inwoners onze stem laten horen.

We hebben toch verkiezingen? 

Dat is een terecht punt. Verkiezingen bepalen welke politieke partijen in de gemeenteraad komen. Maar gaat niet perse over hoe inwoners denken over de langjarige toekomst van de stad. De scope van de gemeenteraad is meestal 4 jaar en soms wat langer. De omgevingsvisie gaat veel verder.

Laat een bericht achter