Eensgezind in opvatting: dit is geen visie!


Tijdens het stadsgesprek zijn alle insprekers eensgezind. Dit plan is geen visie. Het zijn mooie woorden zonder borging. De oproep van HOP2040 om de participatieopbrengst concreet een meetbaar te maken krijgt grote bijval van de ruim 100 aanwezigen. Wij werken nu de opbrengst van het stadsgesprek verder uit.

HOP2040 blijft oproepen om zienswijzen in te dienen. De belangrijkste zienswijze voor HOP2040 is: dit is geen visie. Richtinggevende concrete doelen op basis van de participatieopbrengst kunnen het stuk meer houvast geven voor de toekomst van Hilversum.

Het is duidelijk dat het concreter moet, zegt de wethouder Walters in de terugkoppeling op de avond. 

Laat een bericht achter