Terugblik op de Raadscommissie uit de Gooi en Eemlander


https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20201029_44705175/wij-hebben-de-teugels-in-handen-en-weg-met-dat-kraaiennest-raad-kraakt-aanpak-van-toekomstplan-hilversum

Tekst uit De Gooi en Eemlander

Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 2040 (het toekomstplan voor Hilversum) moest een voorbeeld worden van hoe er met participatie met bewoners een goed plan op tafel kan komen. Ondanks dat de samenwerking heel goed verliep volgens een inspreker, bleken de Hilversumse politici het niet eens met de uitkomst. Vooral de rol van de gemeenteraad is volgens hen kind van de rekening.

Het agendapunt tijdens de commissievergadering woensdagavond begon heel goed. De heer Kwantes sprak namens 38 bewonersorganisaties over de goede samenwerking met de gemeente. „Het is een gedenkwaardigee avond, want we zijn vóór een visie”, grapte hij.

De commissieleden waren echter een stuk minder content met het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie. „Het stuk ademt niet uit dat de gemeenteraad de teugels in handen heeft”, reageerde Evert Jan Kruijswijk Jansen (CDA). „De zeggenschap moet aangepast worden, want de raad is kaderstellend”, aldus Haitske van de Linde (VVD). „Het is een goed initiatief, maar een heel slecht stuk”, aldus Tjerk Pelsma van de ChristenUnie. „Er moet duidelijk worden op welke manier en tot waar bewoners inspreken. Want de raad beslist.” Ook Pierre van Rooden (SP) noemde de rol van de raad ’wat mager’. Hij vindt dat er bijeenkomsten moeten komen van raad en inwoners. Ook de overige partijen stelden dat de rol van de raad een stuk duidelijker moet in het rapport.

Wethouder Arno Scheepers – die de vanwege familieomstandigheden afwezige Floris Voorink verving – begreep de kritiek van de politici. „Dat de raad, het college en de bewoners nu wat dichter bij elkaar zijn gekomen is goed voor het vertrouwen. Maar ik hoor u goed over de zeggenschap van de raad. We willen absoluut niet tornen aan de rol van de raad.” Ook benadrukte de wethouder dat participatie niet per se betekent dat de inbreng één-op-één in de plannen komt. „We moeten wel nog werken aan het verwachtingsmanagement.”

Verder zag Scheepers heil in het voorstel van zijn partijgenoot Van de Linde om bij bewoners die meepraten duidelijk te hebben namens wie zij spreken. „Deelnemers moeten het aangeven en vooraf geaccordeerd zijn door hun achterban als ze namens een groep spreken”, opperde zij eerder op de avond.

Kraaiennest

En dan was er nog een metafoor in het rapport die de gemoederen hoog deed oplopen. Kort samengevat werd het proces vergeleken met de gebeurtenissen op een schip. De raad en het college zijn de stuurlui van een schip op de ’vier jaars zee’. Volgens het rapport een periode ’waarin de stuurlui het stuur ook daadwerkelijk in handen hebben en waarin besluiten genomen moeten worden om het schip op koers te houden’. Maar de Omgevingsvisie die opgesteld wordt, is voor de komende twintig jaar. Daarom moet er volgens dit plan van aanpak op het schip een kraaiennest zijn waarin ’goede bemanning naar de stuurlui roept wat te doen’.

Vooral dat laatste was tegen het zere been van de politici. Volgens hen gaf deze metafoor juist aan dat de bewoners die participeren ’vanuit het kraaiennest’ roepen wat de raad moet doen. Volgens Pelsma (CU) is dat niet handig: „Want bewoners denken vaak vanuit eigen belang”. Jacqueline Kalk van de PvdA noemde de toon van het rapport ’soms belerend, soms bijna beledigend maar vooral nietszeggend’. Wethouder Scheepers gaf toe dat de metafoor ’niet handig’ was gekozen.

Uiteindelijk werd besloten dat het plan van aanpak wel doorgang kan vinden naar de raadsvergadering. Wel zullen er aanpassingen ingediend worden door raadsleden. De wethouder gaf woensdag al aan deze aan te raden.

Lees de Gooi en Eemlander

Laat een bericht achter