Geen loopje met de participatie


De Omgevingsvisie is een belangrijk sturingsdocument voor de ruimtelijke inrichting van Hilversum richting 2040. Met andere woorden; wat in de Omgevingsvisie staat is de basis voor hoe Hilversum er in de toekomst uitziet. Omdat wij bij HOP2040 ons erg bewust zijn van de betekenis van de Omgevingsvisie hebben we ons (nu al meer dan een jaar) hard gemaakt voor een stevige rol voor de inwoner van Hilversum. Die rol heet participatie.

In het afgelopen jaar zijn er afspraken gemaakt met de gemeenteraad hoe die participatie er uit ziet. Het begin van die participatie was de uitkomst van allerlei afspraken tussen bureau en gemeente. Wij hebben daarbij wel (gevraagd én ongevraagd) een vinger aan de pols gehouden.  Dat het bij de start uiteindelijk anders uitpakte dan de bedoeling is spijtig. En ook wij staan daar wel even bij stil. Maar wat ons betreft is er geen reden om dan nu maar een loopje te nemen met de participatie. De afspraken staan nog steeds en wat HOP2040 betreft gaan we de komende tijd stappen zetten om na de zomer weer uit de startblokken te kunnen.

Participatie van onder op, waarbij alle Hilversummers de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken over de toekomst van hun dorp/stad. Wij zijn niet vergeten waarvoor we aan de slag zijn en blijven!

Laat een bericht achter