Ontwerp Omgevingsvisie gereed voor inspraak


De gemeenteraad van Hilversum heeft met een aantal amendementen de ontwerp omgevingsvisie vastgesteld. Daarmee start een nieuwe fase van de Omgevingsvisie; die van inspraak. Binnenkort ligt het plan klaar voor inspraak. Hierover later meer op onze website.

Laat een bericht achter