Inspraakreactie op de mobiliteitsvisie


Op 14 april 2021 spreekt Frans Kwantes namens de 39 bewonersorganisaties  in op de mobiliteitsvisie. Kern van het verhaal is dat het houden van enquetes geen participatie is! Lees hieronder de hele reactie.

Inspreken Raadscommissie Hilversum namens Hop 2040                       14 april 2021

Geachte commissieleden,

Ik spreek in namens ”HOP 2040”, de vertegenwoordiging van 39 Hilversumse samenwerkende bewonersorganisaties.

De aanleiding en reden hiervan is om het belang te benadrukken van betekenisvolle participatie.

Om kort te gaan is de minimale voorwaarde van betekenisvolle participatie dat van onderop visies en inzichten worden opgehaald bij bewoners en belanghebbenden en dat dit via een open wisselwerking tot stand komt.

Wij zijn niet tegen de ambitie van de gemeente om een mobiliteitsvisie in de zin van agenda met onderwerpen en lokale knelpunten vast te stellen. Mobiliteit en vervoer zijn belangrijke ingrediënten van een integrale toekomstvisie van Hilversum.

Het houden van enquêtes met eenzijdig geformuleerde vragen duidt niet op een participatietraject zoals wij dat voor ogen hebben. En dat enquetes  zeker niet zorgen voor wisselwerking.

Wij pleiten er voor om geen mobiliteitsvisie vast te stellen met een strekking die de toekomst van Hilversum 2040 raakt en bepaalt. De participatie richting de Omgevingsvisie moet nog plaatsvinden. En mobiliteit is een integraal onderdeel van de Omgevingsvisie.

Binnenkort start het participatieproces gericht op de Omgevingsvisie van Hilversum in 2040. We zien reikhalzend uit naar een participatieproces waar mobiliteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

Dank voor uw aandacht,

Frans Kwantes

Namens www.Hop2040.nl

The Comment (1)

  • G.C. Dunker

    Goed gesproken! Nu nog hopen dat het aankomt bij de beleidsmakers en een gehoor vindt!

Laat een bericht achter