Wees alert bij indienen zienswijze


De gemeente faciliteert het zienswijzenproces door op een pagina aan te bevelen hoe dat inhoudelijk kan.

Bijvoorbeeld:

Weinig Hilversummers willen dat het drukker wordt in hun woonplaats. Maar om gezond en sterk te blijven heeft Hilversum een bloeiende economie en een ruime woningvoorraad nodig. Daarom gaan we binnen de gemeentegrenzen op zoek naar extra ruimte voor werkgelegenheid.

Ook zoeken we plek voor woningen en voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor diverse groepen inwoners. Een prettige en veilige openbare ruimte en voldoende groen mogen daarbij niet ontbreken. Bij dit alles gaan we werk maken van de overstap naar hernieuwbare energie. Hilversum kiest op al deze terreinen voor actie. Niets doen is geen optie.
Je kunt het er gewoon niet mee oneens zijn. Ronkende woorden en uitstekende voornemens, dat vraagt om applaus! Maar kijk eens goed naar de tekst. Waar in de Omgevingsvisie staat nu heldere en afrekenbare doelen geformuleerd hoe dat gemeente die doelen wil bereiken? Sterker nog, de MER (Milleu Effect Rapportage die bij het stuk zit) is erg kritisch over halen de hernieuwbare energieambities met dit plan.
Dus, laat je niet afleiden door deze teksten op de website van de gemeente. Applaus mag wel als je het goed vindt, een compliment geven voor wat goed is juist positief. Maar de zienswijzen zijn geen applausmachine voor de gemeente. Laat je wel inspireren door die pagina, maar wees en lees kritisch hoe wat jij belangrijk vindt een plek krijgt in de Omgevingsvisie.
Rob Roskes, inspreker en initiefnemer van het Klimaatmanifest bracht dit ook punt gisteravond in zijn eigen woorden in tijdens het Stadsgesprek.

Laat een bericht achter